Nieuws

geplaatst: 17-08-2017

20 September 2017 Prinsjesdagbijeenkomst Arnhem/Nijmegen I.S.M. KPMG en Rabobank

Hoewel de meevallers tegenvallen, lijkt het begrotingsoverschot de komende jaren toch wat op te lopen. Maar of er de derde dinsdag van september daadwerkelijk wat te vieren valt op politiek gebied, is nog de grote vraag. Hebben we tegen die tijd een kabinet? En zo ja, wat zijn hun plannen? Daarover kunnen we slechts speculeren, en dat doen we graag!
Op de derde woensdag van september – tijdens onze Prinsjesdagbijeenkomst – geven onze sprekers Mathijs Bouman, Hubert Bruls en Frans Huijbregts (onder leiding van Fons de Poel) vanuit economisch, politiek en ondernemersperspectief hun visie op de gevolgen van de Miljoenennota voor ondernemend Nederland – en Gelderland in het bijzonder. Met als doel u te informeren en te inspireren om onze regio en elkaar te versterken.

Datum Woensdag 20 september 2017
Tijd 16:00 uur – 19:00 uur
Locatie CineMec Nijmegen, Willem van Arenbergstraat 6, 6515 AT Nijmegen


Meld u aan en wees erbij! Meer informatie en aanmelden via prinsjesdagbijeenkomstarnhemnijmegen.nl.
 

Artikel

geplaatst: 17-08-2017

Eerste SBR-kredietrapportage succesvol verzonden vanuit King

De pilot voor het automatisch versturen van de SBR kredietregistratie uit King Business Software is geslaagd!  Vanaf september kunnen alle King-kantoren de verplichte SBR kredietrapportage eenvoudig versturen via het King Aangifte Dashboard.

Via het King Aangifte Dashboard hadden de King-kantoren al een krachtige beheertool voor alles wat met de SBR aangiftes te maken heeft, zoals OB, ICP, Suppletieaangiftes, KVK publicaties en inrichtingsstukken (micro en klein). Nu kan ook de SBR kredietrapportage (micro) automatisch worden verzonden via het King Dashboard.

Voor accountantskantoren is het werken met de SBR kredietrapportages een logische stap naar een nog efficiënter proces. De uitvragende partijen als de KVK, Belastingdienst en de banken willen een gestandaardiseerd rapport waar alle noodzakelijke gegevens in staan. De kredietrapportage via King Business Software voorziet hierin.

Nieuws

geplaatst: 28-07-2017

Ook op vakantie is delen het nieuwe hebben

Voor de vakantieganger is de deeleconomie hot. Niet alleen voor het lenen van een tent (Peerby) of het huren van auto's (Snappcar) van particulieren, maar zeker ook voor huizen (Airbnb). Dat blijkt wel uit cijfers van het cbs over het zomervakantiegedrag van Nederlanders. In 2002 werden er ruim 300.000 particuliere vakantiewoningen gehuurd, een getal dat in 2014 maar liefst verdubbelde. Ter vergelijking: het aantal gehuurde huizen van bekenden, zoals vrienden en familie, daalden in die jaren van ruim 600.000 naar zo'n 419.000. Het aanbod van particuliere vakantiehuizen stijgt dan ook explosief. Volgens NRCQ werden in januari 2015 bijna 150 procent meer Nederlandse huizen aangeboden op Airbnb dan in januari 2014. Dat terwijl het aantal hotels en motels in Nederland steeg met 1,2 procent. Over de gehele wereld verdubbelde het aanbod van Airbnb zelfs in een jaar. De keuze voor de vakantieganger wordt dus steeds groter. Niet dat dat liefhebbers van de goede, oude sleurhut beïnvloedt. Die blijft volgens cbs-cijfers onverminderd populair: 1,25 miljoen in 1990, 1,3 miljoen in 2014.

Nieuws

geplaatst: 28-07-2017

Topsectoren leggen basis voor de toekomst van Nederland’

De topsectoren-aanpak van het kabinet werkt. Zo stijgen de R&D-uitgaven van de bedrijven in die sectoren en er zijn sterke netwerken ontstaan tussen kleine en grote bedrijven en wetenschappers. Hiermee is een vruchtbare bodem gelegd voor de komende jaren.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van de evaluatie van de topsectorenaanpak die vandaag door minister Kamp naar de Tweede Kamer is gestuurd.   
 
Fundament
In de afgelopen kabinetsperiode is de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in de topsectoren flink versterkt en het beleid bereikt zijn doel, zo blijkt uit de evaluatie. Via dit beleid investeert het bedrijfsleven ongeveer een half miljard euro per jaar in de Nederlandse kennisinfrastructuur. ‘Dat is internationaal bezien echt uniek’, aldus de ondernemersorganisaties. ‘Met dat geld werken bedrijven, overheid en onderzoekers intensief samen aan concrete innovatieve oplossingen. Het is nu zaak dit fundament nog verder te benutten voor de maatschappelijke uitdagingen en technologische transities waar we voor staan en voor meer innovatie in het MKB, met bijvoorbeeld meer doorgroeiende bedrijven.’
 
Uitgeknepen sinaasappel
Na jaren van bouwen aan meer samenwerking is het zaak dat de overheid weer meer in onderzoek en innovatie investeert voor de toekomst van Nederland menen MKB-Nederland en VNO-NCW. ‘Bij de bedrijven in de topsectoren nemen de investeringen in R&D al weer enkele jaren toe, maar de rek is er aan de publieke kant volledig uit na alle eerdere bezuinigingen. De ‘innovatie- en wetenschapssinaasappel’ is daardoor volledig uitgeknepen en de Nederlandse positie dreigt te verschralen als er aan de publieke kant niet meer gebeurt.’ Organisaties als de OESO en de Europese Commissie pleiten er al langer voor dat de Nederlandse overheid weer meer investeert. Door dit zo te doen dat deze investeringen ook private investeringen uitlokken ontstaat een stevige voedingsbodem voor toekomstige welvaart, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

Nieuws

geplaatst: 28-07-2017

Groen warmtenet Ede opnieuw duurzamer

Het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede verduurzaamt in rap tempo. Na het aansluiten van haar tweede bio-energie installatie op het groene warmtenet, heeft Warmtebedrijf Ede een nieuw kwaliteitsonderzoek laten verrichten. Het resultaat is dat met een aansluiting op het groene warmtenet nu direct 85 procent CO2 per huishouden wordt bespaard, in tegenstelling tot 70 procent CO2-besparing in de eerdere situatie.

Bureau CRG heeft de door Greenvis Energy Solutions gemeten kwaliteit van het Edese Warmtenet opnieuw vastgesteld en gecertificeerd. De verhoogde score is te danken aan diverse innovaties en uitbreidingen in het Edese warmtenet. Bovendien is nu de stap richting klimaatneutraal eenvoudig te nemen; naast een aansluiting op het groene warmtenet, zijn er aanvullend nog slechts enkele vierkante meters aan zonnepanelen op het dak nodig om de woning volledig klimaatneutraal te maken.
In Ede worden nieuwbouwwoningen niet langer automatisch voorzien van een aansluiting op aardgas. Een aansluiting op het groene warmtenet Ede is één van de beschikbare duurzame alternatieven voor aardgas. Een ontwikkelaar kan de nieuwe kwaliteitsverklaring van het warmtenet meenemen in de EPC-berekening, om zo de project-specifieke EPC-besparing van een aansluiting op groene warmte te berekenen.

Warmtebedrijf Ede zelf is blij verrast; het blijkt met de nieuwe score behoorlijk vooruit te lopen op haar eigen doelstellingen. Uit de huidige Kwaliteitsverklaring blijkt namelijk dat zij het zich ten doel gestelde Equivalent Opwekkings-Rendement (EOR) van 500 procent niet in 2020, maar nu al heeft behaald. In Ede zijn inmiddels 10.000 woningen en bedrijven aangesloten op groene warmte, in 2020 moeten dit er 20.000 zijn.

Nieuws

geplaatst: 28-07-2017

Bijstandsaanvragen door ondernemers stabiliseert

Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers, na een onverwachte stijging in het vorige kwartaal, weer gedaald naar basisniveau.

De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. In de helft van die gevallen blijkt dit zo te zijn. In de overige gevallen wordt de gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen. De IMK-Index daalde in het tweede kwartaal naar 61, dat wordt gezien als het basisniveau voor het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers.

“Ook in goede tijden zijn er veel ondernemers met geldnood”, zegt Han Dieperink, directeur van IMK, “De aantallen zijn minder dan in de crisis, maar ook dit jaar zullen er zo’n 50.000 ondernemers mee ophouden. En zeker niet omdat het allemaal slechte ondernemers zijn, maar bijvoorbeeld door een conflict in de privésfeer of door een zieke medewerker.”

Het IMK nam het initiatief voor een nationale hulplijn voor ondernemers, 155-Help-een-Bedrijf. Op 155.nl is een zelftest opgenomen, waarmee ondernemers kunnen vaststellen of zij tot de doelgroep van een ondernemersregeling van de overheid behoren. In het afgelopen jaar deden 4.500 ondernemers die test en daarvan bleek 62% te voldoen aan de criteria voor die regelingen.
IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van veel in-de-kern-gezonde ondernemingen en daarmee aan de vermindering van maatschappelijke schadelast.

Nieuws

geplaatst: 27-07-2017

Abonnementen factureren in een handomdraai!

Als je abonnementen verkoopt heb je geen zin om elke week, maand of jaar voor je klanten een aparte order en factuur aan te maken. Met de Abonnementenmodule van King is dat ook nergens voor nodig! Je legt elk abonnement één keer vast en vervolgens genereert King elke periode zelf de bijbehorende factuur. Erg handig voor abonnementen, maar ook periodieke vooruitbetalingen of onderhoudscontracten kunnen op deze manier eenvoudig worden bijgehouden. Lees hier verder 
  

Nieuws

geplaatst: 27-07-2017

Finalisten Topvrouw van het jaar 2017 bekend

De drie finalisten voor de titel Topvrouw van het jaar 2017 zijn bekend gemaakt. Ingrid de Graaf, Directievoorzitter particulier/ Lid Directie Aegon Nederland, Petra van Hoeken, CRO / Lid Raad van bestuur Rabobank en Marjan Rintel, Directeur Operatie / Lid Raad van Bestuur Nederlandse Spoorwegen zijn de kanshebbers.

De verkiezing, die dit jaar voor de dertiende keer wordt gehouden, komt voort uit de gedachte dat het belangrijk is een platform te creëren waarop vrouwelijke directieleden in Nederlandse bedrijven cq organisaties aandacht krijgen, zichtbaar zijn en daarmee een functie als rolmodel kunnen vervullen.

De 5-koppige jury van de verkiezing, onder leiding van Pamela Boumeester (commissaris bij o.a. Ordina en Heijmans), heeft de drie finalisten bekend gemaakt. Zij werden geselecteerd uit in totaal tien genomineerde topvrouwen. In een persoonlijke presentatie zullen de finalisten de juryleden ervan proberen te overtuigen dat zij de titel Topvrouw van het jaar 2017 het meest verdienen.

Criteria
Een combinatie van verschillende persoonlijke kwaliteiten bepaalt wie er aanspraak maakt op de titel Topvrouw van het jaar 2017. Het belang van diversiteit en vrouwelijk talent aan de top van Nederlandse organisaties is dit jaar tevens verbonden aan het thema duurzaamheid. Bij de jurering wordt niet alleen gelet op de behaalde resultaten, maar beoordeelt de jury ook de mate van durf, ambitie en leiderschapsstijl. De wijze waarop de topvrouwen deze kwaliteiten inzetten om als rolmodel te fungeren zijn bij de keuze voor de winnares doorslaggevend.

Feestelijke verkiezingsavond
De winnares van de prestigieuze titel Topvrouw van het jaar wordt op 28 september a.s. bekend gemaakt in het bijzijn van 250 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en overheid. Deze feestelijke bijeenkomst vindt dit jaar plaats in De Hallen Studio’s in Amsterdam. Het thema duurzaamheid loopt als een rode draad door het programma heen en Jesse Klaver (Fractieleider Groen Links) is bereid gevonden als keynote speaker zijn licht over dit thema te laten schijnen.

Jury
Naast Pamela Boumeester bestaat de jury dit jaar uit Annemieke Nijhof (Topvrouw van het jaar 2015), Ingrid Thijssen (Topvrouw van het jaar 2016), Jacques van den Broek (CEO Randstad Holding) en Gerrit Zalm (voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO).

Nieuws

geplaatst: 25-07-2017

Hoe zit het precies met meenemen van vakantiesouvenirs?

Deze zomer gaan naar verwachting meer dan anderhalf miljoen Nederlanders op vakantie buiten Europa. Dit zijn er meer dan ooit. Uit onderzoek blijkt dat negen op de tien van hen graag leuke producten en souvenirs meeneemt naar huis. De meerderheid van de ondervraagde vakantiegangers twijfelt welke aankopen van buiten de EU mee naar huis mogen. Gelukkig is er nu een app die daarbij helpt. In de nieuwe Douane Reizen App staat per bestemming wat wel en niet mee terug mag in het vliegtuig naar Nederland. Je ziet ook meteen waarom dat zo is.

André Molenberg werkt al jaren bij de Douane op Schiphol en herkent deze twijfel. Hij ziet regelmatig alledaagse souvenirs en kleding voorbij komen die niet toegestaan zijn. “Bijvoorbeeld leren schoenen of een portemonnee gemaakt van beschermde krokodillen of souvenirs met beschermde schelpen en koraal” zegt de douanier.” Ook etenswaar zijn alledaagse vondsten. “Een lekker kaasje of hammetje zijn typische producten waarvan mensen simpelweg niet stilstaan dat deze niet door de Douane mogen. Wij kunnen die uit veiligheidsoverwegingen niet accepteren, omdat ze ziektes met zich kunnen meebrengen. Daarom adviseer ik iedereen de Douane Reizen App te gebruiken. Zo weet je bij het inpakken van de koffer zeker of je spullen mee naar Nederland mogen”, vervolgt hij.

Bijna de helft van de Nederlanders houdt kofferruimte vrij voor spullen die zij op hun vakantiebestemming kopen. Met het gebruik van de Douane Reizen App voor Android en iOS kun je deze ruimte optimaal benutten zonder dat je hoeft te twijfelen of deze mee naar huis mogen. Zo zie je direct dat smartphones en andere elektronica gewoon mee mogen. Alleen aankopen boven de € 430 hoef je te melden bij de Douane. Hier betaal je vervolgens btw over.

Maar hoe is het nu gesteld met de kennis van de douaneregels? Opvallend is dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders (86%) ervan overtuigd is dat je geen 16 liter bier mag invoeren, terwijl dit geen probleem is. Bij het lekkere kaasje waar André Molenberg het over had, geldt dat precies andersom. Bijna de helft van de Nederlanders (46,7%) denkt dat je een lokaal schapenkaasje van vakantie gerust kunt inpakken, terwijl dit juist niet mag. Wie de app checkt, komt niet voor verrassingen te staan. Twijfel je alsnog? Deel je vraag of foto op Facebook of Twitter via #magditmee en de douaniers zoeken het voor je uit.

Top-3 favoriete vakantieaankopen
Wat nemen Nederlanders het liefst mee van hun vakantie?
Kleding en schoenen: 60,4% (onder reizigers van 18-29 jaar is dit zelfs 75,3%)
Souvenirs, zoals sleutelhangers en servies: 50,8%
Sieraden: 28,9%
Vrouwen doen de meeste aankopen op vakantie. Er zijn twee uitzonderingen: alcohol en (waterpijp)tabak. 22,1% van de mannen neemt dit mee, tegenover 14,7% van de vrouwen.

Nieuws

geplaatst: 25-07-2017

Vakantiegeld wordt uitgegeven aan kunstgebit en scheiding

Uit het onderzoek van de Vakantiegeld Monitor, gehouden onder 4073 respondenten, is gebleken dat vakantiegeld vaak aan opvallende doeleinden wordt uitgegeven.

In 1910 werd in Nederland het vakantiegeld ingevoerd. In die tijd kregen werknemers tijdens hun vakantie niet uitbetaald en om deze periode te overbruggen werd het vakantiegeld in het leven geroepen. Tegenwoordig krijgen de meeste werknemers tijdens hun vakantie gewoon uitbetaald en wordt het vakantiegeld lang niet alleen nog voor vakantie gebruikt.

Het grootste deel van de respondenten (77%) gebruikt het vakantiegeld voor het betalen van zijn of haar vakantie. Na vakantie is sparen het meest gegeven antwoord. Ook zijn er een aantal opvallende reacties gegeven op de vraag waar vakantiegeld aan besteed wordt. Onder de oudere doelgroep werden er medische zaken benoemd zoals “een nieuw kunstgebit”. Er wordt ook vakantiegeld uitgegeven aan de verzorging van dieren: “Ik geef mijn vakantiegeld uit aan dierenvoer voor mijn kippen, konijnen, kaketoe, dwergpapegaaien en poezen. Deze zijn door mensen gebracht en afgestaan omdat ze met vakantie gaan”. Het opvallendste antwoord dat uit het onderzoek naar voren kwam was: “Ik besteed mijn vakantiegeld aan het uitkopen van een ex-man/vrouw.”

Jongeren sparen vaker dan ouderen
Jongvolwassenen sparen hun vakantiegeld vaker dan ouderen. In de leeftijdscategorie tot 35 jaar spaart bijna 20% zijn vakantiegeld in vergelijking tot de oudere respondenten (55+) waar niet meer dan 6% het vakantiegeld spaart.
Jongeren kiezen vaker voor een vakantie buiten Europa. Tegen de verwachting is te zien dat de ondervraagden hun vakantiegeld niet vaker aan een vakantie besteden wanneer zij buiten Europa vakantie vieren. Het populairste vakantieland voor Nederlanders is Frankrijk (21,5%) op de voet gevolgd door Italië (21,3%). Na Europa Is Noord-Amerika het populairste continent voor de vakantiegangers.