Nieuws

geplaatst: 21-02-2017

Ondernemersdebat Oost-Nederland donderdag 9 maart 2017

MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden organiseren op donderdag 9 maart het regionale Ondernemersdebat Oost-Nederland. Locatie: Rabobank Apeldoorn en omgeving.
 

Het debat staat in het teken van belangrijke thema’s voor ondernemend Oost-Nederland: regionale economie, aansluiting onderwijs-bedrijfsleven, infrastructuur, decentralisatie beleid, etc. Politieke debaters die het gesprek met elkaar en de aanwezigen aangaan zijn Hans Boerwinkel (SP), Han ten Broeke (VVD), Evert Jan Slootweg (CDA) en Kees Verhoeven (D66). Ook de PvdA zal vertegenwoordigd zijn.


Ontvangst op 9 maart is vanaf 19.30 uur, vooraf aanmelden verplicht.


Aanmelden
Aanmelden kan via een mail naar Sanne Hagen, VNO-NCW Midden, hagen@vno-ncwmidden.nl. Leden van VNO-NCW Midden kunnen zich rechtstreeks aanmelden via Ledennet.


Wilt u mee debatteren of horen wat onze vertegenwoordigers te zeggen hebben over de voor ondernemers belangrijke thema’s? Kom op 9 maart aanstaande naar de Rabobank Apeldoorn en omgeving in Apeldoorn.

Nieuws

geplaatst: 17-02-2017

SBO de Wegwijzer steunt Make-a-Wish Nederland

SBO de Wegwijzer uit Ede heeft met twee acties €1212,- opgehaald voor Make-A-Wish Nederland. Op 25 januari mocht een vrijwilligster van de stichting de zelfgemaakte cheque in ontvangst nemen.

Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een ernstige ziekte. Het geeft de kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Door de actie kunnen nog meer liefste wensen in vervulling gaan.

Het mooie bedrag is tot stand gekomen door middel van een kerstmarkt en flessenactie. De leerlingen van de school hebben zich vol enthousiasme ingezet om zoveel mogelijk geld op te halen. Er is niet zomaar gekozen voor Make-A-Wish als goede doel. Twee kinderen van de Wegwijzer hebben zelf hun liefste wens in vervulling zien gaan. Dit was een fantastische ervaring voor de kinderen.

Nieuws

geplaatst: 17-02-2017

Beursvloer Ede levert 179 matches op

De tweede Beursvloer Ede trok op Valentijnsdinsdag ruim tweehonderd personen naar Cultura. In het goed gevulde Atrium ontmoette aanbod en vraag van ondernemend en maatschappelijk Ede elkaar en dit resulteerde in 179 matches. De maatschappelijke waarde van de uitgewisselde mensen, materialen en expertise bedraagt ruim 125.000 euro en daarmee is de wens voor een derde Beursvloer in 2019 geboren.

Lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties stapten na de opening van Burgemeester Cees van der Knaap vanaf 16.15 uur onbevangen op elkaar af. In honderden korte speeddates bespraken de deelnemers onderling of ze vraag en aanbod konden uitwisselen. Als twee partijen elkaar vonden ontstond een match die officieel werd vastgelegd op een matchformulier inclusief een tegenprestatie als antwoord op het aanbod. Na de bekrachtiging van de match door Van Putten Van Apeldoorn notarissen kregen beide partijen een knipperend hart. Anderhalf uur matchen en vele matches later vormden deze lichtgevende harten een prachtig schouwspel.

De digitale thermometer waarop het aantal matches live te volgen was schoot tijdens het evenement omhoog en liep uiteindelijk door tot 179 matches. Hoewel de beurzen gesloten bleven, werd elke match omgerekend naar een geldbedrag. Op de Beursvloer wordt dat 'de maatschappelijke waarde' genoemd. Deze bedroeg ruim 125.000 euro. De matchmakers krijgen een jaar de tijd om de gesloten matches daadwerkelijk ten uitvoer te brengen en op deze manier draagt Beursvloer Ede een flinke steen bij aan de verbinding van het bedrijfsleven met het maatschappelijke veld in Ede.

Projectleiders Angelique Ottens en Matthijs Vertegaal weten waarom een Beursvloer altijd leidt tot succes. ,,In de eerste plaats ontmoeten de deelnemers van de Beursvloer elkaar in een positieve ambiance en zijn ze heel bewust naar Cultura gekomen om iets voor elkaar te betekenen. Bedrijven willen betrokken zijn bij het Edese en werken aan hun naamsbekendheid. Organisaties worden steeds ondernemender om hun organisatiedoelen te bereiken. Veel meer vanuit hun eigen kracht dan vroeger. En zo ontstaat een geweldig speelveld waar iets voor elkaar te betekenen op basis van win-win heel normaal wordt. Het aantal deelnemers en matches spreekt voor zich."

Enkele voorbeelden van de matches die gemaakt zijn. Het Leef- en Leercentrum sloot met wethouder Meijer een match voor het gebruik van een bakfiets voor hun klussendienst. Boschland Accountants heeft een aantal matches gesloten en gaat onder andere Samenstede voorzien van advies over een nieuwe opzet voor de organisatie. Grasspecialist Barenbrug gaat met bewoners van Careander op stap naar het Dolfinarium en zo waren er nog 176 meer. En niet te vergeten, tegenover ieder aanbod stond een tegenprestatie van de ontvangende partij.

Een maand na het evenement neemt de organisatie contact op met de deelnemende organisaties met de vraag of er al contact is geweest. Is men misschien al voor elkaar aan de slag gegaan? Zo ja, dan vraagt de projectorganisatie van Beursvloer Ede om dit zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door een foto of video in te sturen. Op deze manier kan de organisatie tijdens een volgende Beursvloer laten zien hoe er invulling is gegeven aan de 179 matches. ,,Belangrijk'', vinden de projectleiders. ,,Het dient als bewijs en stimuleert om een volgende keer weer tot een groot aantal matches te komen.''

Business ontmoet business

geplaatst: 17-02-2017

Schrijf u in voor BOB Midden Nederland op 21 februari a.s!


Op dinsdag 21 februari a.s. zijn BOB-leden en andere geïnteresseerden van harte welkom bij Landgoed Zonheuvel in Doorn. Een effectieve netwerkbijeenkomst met als doel om het netwerk, kennis en wellicht omzet te vergroten.

Wat mag u van deze bijeenkomst verwachten? Uiteraard een welkomstdrankje, een diner en natuurlijk de uitgebreide gelegenheid om te netwerken. Na de verbindende activiteit, krijgt u waardevolle kennis over informatiebeveiliging binnen uw organisatie en hoe u zich kunt wapenen tegen cybercriminelen. Exclusief voor bezoekers van deze bijeenkomst, heeft Van Munster Media een speciale aanbieding in petto.

Programma
17.30 - Ontvangst met welkomstdrankje en hapje 
18.00 - Welkomstwoord en verbindende activiteit Rens Tanis (NetwerkgidsNederland.nl)
18.30 - Presentatie Aspect ICT door dhr. Rijk Prosman 
‘Wapen u tegen cybercriminaliteit'
19.00 - Aanvang diner en gelegenheid tot netwerken
21.00 - Einde bijeenkomst 

Aanmelden 
Wilt u deze BOB-bijeenkomst bezoeken? Aanmelden kan via bobmiddennederland.nl. Bent u geen lid, dan brengen wij eenmalig € 25,- in rekening. Indien u besluit om BOB-lid te worden, dan wordt dit bedrag verrekend met het lidmaatschapsbedrag. Een BOB-jaarlidmaatschap bestaat uit: 6 netwerkbijeenkomsten en is altijd inclusief diner en welkomstdrankje. 

Adres: Amersfoortseweg 98 te Doorn.
 

Nieuws

geplaatst: 17-02-2017

COEN-enquête: vertrouwen ondernemers op recordhoogte


Ondernemers zijn 2017 vol vertrouwen begonnen. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam uit op 14,7. Dit is de hoogste waarde sinds het begin van de crisis in 2008 en nog eens 5,5 punten hoger dan het laatste kwartaal van 2016. Dat blijkt uit de COEN-enquête van MKB-Nederland, VNO-NCW, het CBS, de Kamer van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouw.

Bouwsector positiefst
In nagenoeg alle sectoren zijn ondernemers goed gestemd. Zowel in de industrie, als in de detailhandel, groothandel, onroerend goed en zakelijke dienstverlening bereikte het vertrouwen een recordhoogte sinds de start van de metingen in 2008. Onder de ondernemers in de bouwsector is het vertrouwen het grootst (27,2). Dit is wel iets lager dan een kwartaal eerder. Alleen in de delfstoffenwinning is het vertrouwen nog negatief.

Groei investeringen en werkgelegenheid
Nederlandse ondernemers verwachten per saldo in 2017 meer te investeren dan in het afgelopen jaar. Ook is er een positief saldo van ondernemers die een toename in de werkgelegenheid in hun bedrijf voorzien. In de bouw is dit saldo het grootst.

Brexit kan onzekerheid geven
MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat de Brexit, afhankelijk van de precieze vorm die deze krijgt, een negatief effect kan hebben op het vertrouwen van ondernemers. Voor veel bedrijven kan dit verstrekkende gevolgen hebben, aangezien het VK onze derde handelspartner is.  

 

Nieuws

geplaatst: 10-02-2017

Techniek op de kaart zetten blijft nodig

In 2020 volgen vier op de tien jongeren een technische opleiding. Dát is de ambitieuze doelstelling van het Techniekpact 2017-2020. Platform Techniek Stedendriehoek presenteerde het Pact woensdag 8 februari in de Technicampus in Deventer. De uitnodiging aan de aanwezige ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs en overheden: doe vooral actief mee en promoot techniekonderwijs bij kinderen en jongeren.

Het Techniekpact 2016-2020 oogstte veel resultaat. Een greep uit de cijfers: Platform Techniek Stedendriehoek bereikt jaarlijks circa 6 duizend basisschoolleerlingen en ruim driehonderd vmbo’ers met techniekactiviteiten. Daar zijn zo’n zestig bedrijven en twaalf onderwijsinstellingen in de regio actief bij betrokken.

Een groot bereik dus. Dat – en de aantrekkende economie en goede loopbaankansen in de techniek – zorgt ervoor dat de instroom in technische opleidingen stijgt. Goed nieuws. Klaar zijn we niet, benadrukte Ton van Vught, sectordirecteur Techniek & Mobiel bij Aventus en bestuurslid van het platform. “De vraag naar technici op alle niveaus is groot. Daarom willen we dat 40 procent van de jongeren in 2020 kiest voor techniek.”

Kiezen, leren werken
Ook dit nieuwe Techniekpact zet in op ‘Kiezen voor techniek’, ‘Leren in de techniek’ en ‘Werken in de techniek’. Juist dat laatste krijgt de komende vier jaar méér focus. De maakindustrie in de regio heeft immers veel behoefte aan goed opgeleide technici voor (cleantech)banen. Zo start een pilot voor betere doorgaande leerwerklijnen in de installatietechniek, zet het platform rolmodellen in als techniekambassadeur, interesseert het nieuwkomers voor een baan in de techniek en investeert in promotiecampagnes.

Pact sluit aan bij ambities Cleantech Regio
Ook sluit het Techniekpact helemaal aan bij de ambities van de Cleantech Regio. Ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoek werken in de Stedendriehoek samen aan een economisch vitale en duurzame regio en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Eén van de doelen: 4 duizend extra cleantech banen – en daarvoor zijn technici hard nodig.
Dóe-pact
Het regionale Techniekpact komt voort uit het landelijke Techniekpact, dat doorloopt tot 2020. Het Stedendriehoekpact wordt over twee weken aangeboden aan provincies Gelderland en Overijssel om financiële ondersteuning te vragen. Ondernemers, onderwijs en overheden onderschreven de inhoud van het Techniekpact op 8 februari.
Projectleider Jan Haverkamp van Platform Techniek Stedendriehoek: “Dit is geen papieren tijger, maar een dóe-pact. Als we kinderen op allerlei manieren in aanraking brengen met techniek, dan ontstaat zoveel positieve energie. De urgentie is groot: er zijn in onze regio veel technici nodig. Met dit Techniekpact blijven we techniek de komende jaren samen op de kaart zetten.”
 

Nieuws

geplaatst: 08-02-2017

Vallei Business verloot kaartjes voor Funsports Xperience!

Van woensdag 8 t/m zondag 12 maart vindt in RAI Amsterdam de Funsports Xperience plaats. Een nieuw indoor funsports event gericht kitesurfen, windsurfen, golfsurfen, wakeboarden, skimboarden en suppen. Maar ook de gerelateerde landsporten skateboarden, longboarden en BMX komen aan bod. Rivierenland Business verloot kaartjes onder haar lezers. Wilt u ook kans maken op een twee tickets? Mail dan uw naw-gegevens naar jessica@vanmunstermedia.nl
De winnaars ontvangen persoonlijk bericht. 

Wat is er zoal te doen?
Pepsi Max Pool: De pool waar je zelf kunt wakeboarden, windsurfen en SUP’pen. Neem les, test nieuw materiaal of bekijk de demo’s.
Trampolines: Kun jij met kitesurfen of wakeboarden al een back of forward loop? Jumps die je mooi kunt oefenen op de trampoline met bounceboards.
Landsport area; Meer trek in actie op het land? Probeer dan de nieuwste longboards, skates en BMX bikes. 
Kitesimulator; Maak jij de hoogste sprong op het droge? Zeker weten dat je na een poging in de kitesimulator snel zelf het water op wilt!
Waterski- en wakeboardsimulator; Als je nog niet eerder gewaterskied hebt is dit de perfecte manier om de basis onder de knie te krijgen!
Slackline; Balanceren kun je leren! Waag een poging op de slacklines! 
Hangout; De plek om lekker bij te komen. De DJ zorgt voor een lekkere tune, pak er een drankje bij en relax met je matties
Shop; Een nieuw board of kleding nodig? Natuurlijk zijn ook de mooiste merken aanwezig met de nieuwste gear! 
Kortom, na een bezoekje aan de Funsports Xperience ben je ready to rock the waves! 

Ga voor meer informatie en kaarten met korting naar funsportsxperience.nl.
 
 

Nieuws

geplaatst: 30-01-2017

Multicopy Veenendaal wint Sign Award 2016

Multicopy Veenendaal heeft de prestigieuze Sign Award 2016 gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt tijdens de 21ste Conventie van Franchise Services Inc. Ondernemers Willem en Hanny Polman namen die – terecht – trots in ontvangst.
 
“Sign is meer dan grootformaat communicatie”, zo begon Don Lowe, president en CEO van Franchise Services Inc uit Amerika. “Het gaat om het bedenken van creatieve toepassingen die bijdragen om bedrijven op te laten vallen tussen hun concurrenten. Multicopy The Communication Company | Veenendaal springt daarbij binnen de regio in het oog. Willem Polman en zijn team bedenken oplossingen die mooi zijn, de boodschap helder uitdragen en impact hebben. Daar mogen ze trots op zijn.”
 
Meer mogelijk met sign
 Multicopy is nog niet zo erg lang actief in de signmarkt, maar de resultaten zijn overal in de buurt te zien. Of het nu gaat om gevelreclame of autobelettering, om complete beursstands, showroomdecoratie, billboards, posters, complete tentoonstellingen, vlaggen of banieren: Multicopy maakt het.
 
Ondernemer Willem Polman: “Het is erg leuk werk omdat het resultaat ook altijd zo verrassend opvallend is. We hebben de laatste tijd vooral geïnvesteerd in kennis en mensen. Sign begint met een goed advies over de doelstelling en de toepassing. Maar vraagt ook om veel creativiteit en materiaalkennis. Voor ons maakt sign inmiddels een groot deel van de omzet uit.”
 
Multicopy biedt als Multicopy The Communication Company veel meer dan druk en print. Sign bijvoorbeeld, maar ook direct mailings, apps, websites, promotionele artikelen, e-mailings en meer.

Nieuws

geplaatst: 30-01-2017

Makerslab wil jongeren interesseren in techniek

Het Makerslab in Ede opende onlangs haar deuren: de technische werkplaats voor ondernemers en jong talent. Het Makerslab is opgericht door de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden, in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Het lab is gehuisvest in een technologisch hoogwaardig pand, gekoppeld aan het pand van Oceanz 3D printing. Tijdens de feestelijke opening op 26 januari vonden er demonstraties en presentaties plaats, van 3D body scans tot food printing. 

Een van de doelstellingen van het Makerslab is om jongeren te interesseren voor techniek en hen zelf te laten ervaren hoe leuk en interessant techniek is. De oprichting past in de visie van COG op samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Toine Schinkel, lid College van Bestuur: "We willen met ons praktijkonderwijs zo dicht mogelijk op het bedrijfsleven en regionale instellingen zitten. Zo vergroten we de aansluiting op de toekomstige werkomgeving en op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Met ervaringsgericht leren in een uitdagende werkomgeving zoals het Makerslab met moderne faciliteiten, kunnen onze studenten het beste uit zichzelf halen."

In het Makerslab maken techniekstudenten, ondernemers en makers van jong tot oud kennis met hoogwaardige technologie: van 3D-ontwerpen en -printen tot virtual reality. Studenten en bedrijfsleven werken onder deskundige begeleiding samen, experimenteren, ontwerpen nieuwe producten, ontwikkelen en testen ze. Het lab beschikt over moderne apparatuur, software en faciliteiten om samen te werken en ideeën te realiseren. Hiermee is het Makerslab een unieke plek waar techniekonderwijs, ondernemen, hoogwaardige kennis, innovatieve technologie en passie voor techniek samenkomen.

Het Makerslab is onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG). COG staat voor praktijkgericht leren in samenwerking met bedrijven en maakt geweldig onderwijs mogelijk. Vanuit de Publiek-Private samenwerking Tech4Food heeft het Makerslab een partnerschap met Knooppunt Techniek en de bedrijven Oceanz en Icr3ate. Een unieke combinatie van onderwijs, ondernemen, kennis, technologie en passie voor techniek.

Het Makerslab is te vinden aan de Ampèrestraat 6 in Ede. Meer info op www.makerslab.nl.

Nieuws

geplaatst: 26-01-2017

Gert Boeve aangesteld als nieuwe directeur Regio FoodValley

Gert Boeve (40) is de nieuwe directeur van Regio FoodValley. Hij is daarmee de opvolger van Johan Janssen, die per 1 februari stopt met zijn werkzaamheden. Gert Boeve begint op 10 februari op het regiokantoor FoodValley in Ede.

In de FoodValley regio werken ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid nauw samen in de Triple Helix FoodValley regio. Doel is om wereldwijd de meest innovatieve topregio op het gebied van Food te blijven. Daarvoor is de Strategische Agenda 2015-2019 ‘FoodValley; van denken naar doen’ vastgesteld. Op de uitvoering daarvan zetten ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid de komende jaren stevig in. Gert Boeve wordt hiervan aanjager en stimulator.

Acht gemeenten
Daarnaast is Gert Boeve eindverantwoordelijk voor de intergemeentelijke samenwerking van acht gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) op de terreinen economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. Deze gemeenten geven daarmee uitvoering aan de opgave voor de gemeenten in de triple helix samenwerking: het versterken van de duurzame leefomgeving. Ook geeft hij leiding aan het regiokantoor van Regio FoodValley.

Mooie opdrachten
Gert Boeve over zijn nieuwe functie: ‘Bij veel wind plaatst de één een windscherm en de ander een windmolen. Het is mijn ervaring dat kansen voor meer innovatie en economisch succes ontstaan door op resultaat gerichte samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheden. Regio FoodValley is nationaal en internationaal al toonaangevend in de agri- en foodsector. De opgave is om kansen te grijpen, die voor groeiversnelling kunnen zorgen. Dat vind ik enorm mooie opdrachten. Daarom zet ik met veel genoegen mijn kennis en ervaring voor FoodValley in.’

Adviseur en strateeg
De heer Boeve was in de jaren 2001-2008 werkzaam als adviseur economische zaken voor gemeenten en in het bedrijfsleven. Van 2008 tot 2013 was hij wethouder Economische Zaken in de gemeente Amersfoort. In die periode was hij betrokken bij de oprichting van de Economic Board Utrecht. De afgelopen jaren heeft Gert Boeve opdrachten gedaan voor onder meer de gemeente Arnhem, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Grontmij. In de regio Arnhem/Nijmegen heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van de Regionaal Economische Agenda. Naast zijn werk voor Regio FoodValley is Gert Boeve ook actief als toezichthouder in zorg- en onderwijsorganisaties.