De Stelling

Magazines | Vallei Business nr 4 2013

‘Zorg moet mensenwerk blijven’

De Stelling

Logistiek dienstverleners hebben door de zware prijsconcurrentie en uitgeknepen

contracten met opdrachtgevers te weinig financiële ruimte om te innoveren.

DB Schenker Logistics Nederland

Innovatie is onontbeerlijk, in iedere conjunctuur. Ondernemers dienen creatief te zijn, kansen zien en benutten. Juist nu moet je scherp zijn en open staan voor out-of-the-box-oplossingen. DB Schenker Logistics staat voor duurzaam: marktgericht, kwaliteit- en efficiencygedreven. Wij denken mee met klanten om processen steeds te verbeteren en slimmer uit te voeren. Zoals onze multimodaalservice: klanten bepalen of focus ligt op snelheid, milieuvriendelijkheid of prijs. Voorop staat een win-winsituatie voor alle partijen. Constante kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid bieden tegen gunstige tarieven is cruciaal om in te spelen en vooruit te lopen op toekomstige ontwikkelingen en eisen vanuit de markt. Hiervoor zijn zowel gezonde prijsconcurrentie als gezonde marges nodig, die door de huidige marktdynamiek van vraag en aanbod lager zijn, waardoor winstgevendheid en investeringsruimte afnemen. Als gezonde bedrijfstak en onderneming kunnen wij nu en in de toekomst goede oplossingen aanbieden – zowel economisch als milieubewust.

Van Mourik Transport

Het is essentieel om te kunnen (blijven) ontwikkelen. Marges staan inderdaad onder druk en de concurrentie is soms hevig. Financiële middelen zijn beperkt.

Innoveren hoeft hierdoor echter niet achter te blijven. Door de huidige crisis kun je, in veel gevallen, scherper inkopen dan voorheen en dit biedt natuurlijk ook kansen. Hiernaast zijn er genoeg kleinschalige, innovatieve projecten die niet veel financiële middelen nodig hebben en die direct geld opleveren. In sommige gevallen word dit zelfs gesubsidieerd door de overheid.

Vanaf 1 juli 2013 tot en met het einde van dit jaar kunnen nieuwe bedrijfsinvesteringen direct voor de helft worden afgeschreven en van de belasting worden afgetrokken, wat extra investeringruimte geeft. Mijn advies: zoek goed naar de mogelijkheden die wel binnen bereik liggen.

Van Heugten Transport

Ik ben het eens met de stelling, echter is de logistiek dienstverlener ook zelf verantwoordelijk voor zijn eigen tarieven. Een gezonde onderneming heeft zijn kostprijs deugdelijk in beeld en weet wanneer zijn marge onder druk komt te staan. Hij zou wat vaker nee moeten durven zeggen. Wij merken dat er nog te veel logistieke bedrijven op een onprofessionele wijze calculeren en zich laten drijven door de markt. Aan de andere kant zijn er ook verladers die prijs gedreven inkopen en de lange termijnrelatie onderschikt maken. Deze verladers zijn kortzichtig bezig en zullen vroeg of laat de deksel op de neus krijgen. Als de logistiek dienstverlener professioneler handelt en de verlader een duurzame lange termijn relatie nastreeft komt er ruimte voor innovatieve investeringen welke uiteindelijk de verlader een sterkere concurrentie positie bezorgt.

Van Appeldoorn Chemical Logistics

Wij zijn het niet eens met deze stelling. De stelling gaat uit van de ouderwetse gedachte, dat een vervoerder altijd de onderliggende partij is. Een moderne logistiek dienstverlener zorgt er voor dat hij een dienstenpakket aanbiedt waar een opdrachtgever zijn voordeel mee kan doen en dus bereid is een redelijke vergoeding voor te betalen. Hij zoekt dus naar een marktniche, een unique selling point of een innovatie waarmee hij zich onderscheidt van zijn concurrenten.

Een innovatie is alleen zinvol als die zichzelf terugverdient. Als dat zo is, is de investering in die innovatie daaraan ondergeschikt. Creativiteit is dus veel belangrijker. Van Appeldoorn probeert creatief mee te denken met haar opdrachtgevers en is daardoor innovatief. Er wordt altijd gestreefd naar een win-win situatie voor zowel de opdrachtgever als voor onszelf. Als die win-win situatie er is, zijn er in principe altijd mogelijkheden om dat te financieren.