Kadans Science Partner faciliteert de toekomst

Magazines | Proeftuin FoodValley

FoodValley, met Wageningen University & Research (WUR) als centrale factor, blijft een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op kennisintensieve organisaties die ook gerelateerd zijn aan de agro-food industrie. Die organisaties – en WUR zelf – hebben natuurlijk behoefte aan adequate faciliteiten, beginnend met een passend (bedrijfs)pand. Maar daarvoor heb je een partner nodig die niet alleen weet wat de specifieke behoeftes zijn, maar ook hoe die het beste gefaciliteerd kunnen worden. Kadans Science Partner is zo’n partij.

Wim Boers, CEO van Kadans Vastgoed, ziet de vraag naar specifieke gebouwen voor grotere bedrijven, start-ups en scale-ups stijgen. “Sinds 2010 richten wij ons op het (her)ontwikkelen van deze hoogwaardige voorzieningen op campussen. Op deze wijze stimuleren en faciliteren wij kennisinstellingen, overheden, start-ups, studenten en het bedrijfsleven om met elkaar samenwerkingsverbanden aan te gaan.”

Waardecreatie
Kadans Science Partner doet in alle opzichten zijn naam eer aan: kadans betekent ritme, en voor de organisatie houdt dat in dat hij meegaat in het ritme van de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap (science), en daarin ook een echte partner wil zijn voor de opdrachtgever.

Wat in alle activiteiten van Kadans Science Partner voorop staat, is waardecreatie. Daarmee is de organisatie geheel in lijn met de ambitie van WUR. Die ambitie wordt steeds meer realiteit dankzij de komst naar Wageningen van bedrijven en instellingen die op een of andere manier actief zijn in de agro-food industrie. Die organisaties vinden in Wageningen een vruchtbare omgeving voor hun specialistische activiteiten op Wageningen Campus, die zowel de campus van WUR als het naburige Business & Science Park omvat.

Stimulatie
Dat dergelijke bedrijven en instellingen vlak bij elkaar gevestigd zijn, bevordert de samenwerking en uitwisseling van kennis, en dus de gezamenlijke én de individuele waarde, aldus Petra Caessens, manager campusontwikkeling bij WUR. “We creëren ontmoetingen tussen wetenschap en bedrijfsleven. Die zijn een stimulans voor innovatie en daarmee voor economische ontwikkeling.”

Jeff Gielen, directeur bij Kadans Science Partner, benadrukt het belang van fysieke nabijheid. “Om innovatie te stimuleren moet de frequentie waarin bedrijven en wetenschap elkaar ontmoeten omhoog. Meet and greets zijn daarin heel belangrijk.” De directeur verwijst hierbij naar het motto van Kadans: ‘Creating a better future requires creativity and innovation in the present’. “Wil je echt werken aan de toekomst, dan moet je creatief en innovatief zijn. Dat wordt gestimuleerd door samenwerking op hoog niveau, je brengt elkaar naar een hoger plan en creëert zo meer waarde – voor je eigen organisatie, voor WUR, FoodValley en voor de gehele sector, en uiteindelijk voor onze economie.”

Concentratie
Het belang van die concentratie van kennis en bedrijvigheid wordt ook onderkend door grotere, internationaal opererende ondernemingen als FrieslandCampina, DuPont, Noldus, Yili, Kikkoman en Keygene, evenals instellingen als ecologisch onderzoeksinstituut NIOO-KNAW en hogeschool Stoas Vilentum, die allen op Wageningen Campus zijn neergestreken.

Maar er is ook ruimte voor starters, mkb’ers, R&D-vestigingen van internationale bedrijven en andere kennisinstellingen. Die kleinere ondernemingen vinden gewoonlijk (voorlopig) een plek in een van de bedrijfsverzamelgebouwen, en zijn bedrijfsverzamelgebouwen ook een broedplaats voor ontwikkeling en innovatie, en vervullen ze zo een 'incubatorfunctie'.

Op Wageningen Campus exploiteert Kadans vier panden, waaronder het vorig jaar geopende Plus Ultra. Dit bedrijfsverzamelgebouw met daarin een incubatorfunctie (zie ook www.kadanssciencepartner.nl/plusultra) beschikt over ongeveer 7.500m2 aan laboratoria, cleanrooms, pilot plants, geconditioneerde ruimtes, multifunctionele onderzoeksruimtes, technohallen, vergaderzalen, presentatieruimtes en kantoren. Zowel startende als bestaande bedrijven in de food- en agro-industrie, chemie en life sciences zijn in het optimaal duurzaam (BREEAM Excellent) gebouwde pand gevestigd , zoals Green Dino dat simulators ontwikkelt, en CSK Food Enrichment. Bovendien zijn er ontmoetingsruimtes en komt er een restauratieve voorziening.

Innovatie
Kadans ziet zichzelf als ‘provider van communities of excellence’ en slaagt er ook in zich als zodanig te bewijzen. Niet alleen in FoodValley, maar ook op andere concentraties van kennisintensieve bedrijven in Nederland en Duitsland. Die ‘science parks’ zijn steeds vaker te vinden in de directe nabijheid van andere hoogwaardige en innovatieve instellingen en organisaties. En steeds vaker wordt Kadans Science Partner gevraagd, de faciliteiten voor die organisaties te verzorgen. Jeff Gielen: “Voor een goed functionerende campus is een grote kennisinstelling of groot kennisintensief bedrijf nodig als kennisgenerator. Daarbij werken steeds meer bedrijven volgens open innovation. Op die manier krijgt zo’n campus een dynamiek die zichzelf versterkt. Meer bedrijven op de campus betekent ook meer innovatie.”

Brugfunctie
De rol van Kadans is volgens Wim Boers het best te omschrijven als ‘provider van communities of excellence’. “Het is onze ambitie om uiteindelijk in iedere universiteitsstad van Nederland huisvesting te bieden aan kennisintensieve ondernemingen en instellingen, en zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de nieuwe economie. We willen als het ware een brugfunctie vervullen als dé partij die bouwt aan één Nederlands ecosysteem op de campussen in Nederland.” De activiteiten van Kadans zijn ook niet beperkt tot de FoodValley regio: ook in Nijmegen, op de Novio Tech Campus is Kadans een waardevolle partner, evenals onder meer in Utrecht voor de Hogeschool voor de Kunsten, te ‘s-Hertogenbosch voor de Data Sciences opleiding aan de Mariënburg, en op de Landerd Campus in de regio Oss.

Smartware
Dat ‘bouwen’ houdt voor Kadans niet op bij het neerzetten van een hoogwaardig en duurzaam pand als Plus Ultra, en het te huur aanbieden van de ruimtes daarin. Kadans Science Partner ziet dat partnership breder en biedt een compleet pakket service en support. Dat pakket kan bijvoorbeeld inhouden: het aanstellen van een locatiemanager die niet alleen ervaring heeft met het beheer van duurzaam vastgoed, maar ook op het gebied van de specifieke faciliteiten waar kennisintensieve bedrijven behoefte aan hebben. Maar het gaat nog verder: Kadans kan ook ondersteuning bieden bij de aanvraag voor subsidies en het aantrekken van (externe) financiering, en heeft een zeer uitgebreid netwerk dat het kan inzetten bij de vertaling van onderzoeksresultaten naar een haalbaar businessplan, en het bieden van managementondersteuning. Boers: “We noemen dit de ‘smartware’, naast de hardware in de vorm van de panden en specifieke ruimtes. Je kunt ons dus zowel facilitator als beheerder noemen. Huisvesting is voor dergelijke organisaties een oneigenlijke taak, en wij ontzorgen hen daarin compleet. We bieden ook flexibele huurcontracten, daar is met name behoefte aan bij de start-ups en scale-ups.”

Gielen sluit af: “Wij investeren voor bedrijven in de infrastructuur, omdat we het belangrijk vinden dat bedrijven hun geld primair in hun core-business stoppen en groeien als onderneming.” Momenteel huisvest Kadans Science Partner meer dan 100 bedrijven waar ruim 1.200 mensen werkzaam zijn. n

www.kadanssciencepartner.nl

Ketenregisseur
Kadans Science Partner richt zich op de nichemarkt van huisvesting voor kennisintensieve bedrijven en instellingen binnen innovatieve sectoren als agri-food, life sciences, health, medical technology, biobased industry en high tech. Als ketenregisseur weet Kadans de belangen van gebruikers, beleggers, financiers en bouwers te bundelen. Kadans ontwikkelt en belegt ook zelf in vastgoed in Nederland en Duitsland. Dankzij de jarenlange ervaring in deze nichemarkt is Kadans Science Partner als geen andere partij in staat onderzoekers en ondernemers te adviseren in de benodigde faciliteiten. Deze faciliteiten worden aangeboden in diverse ruimtes van hoogwaardige kwaliteit. Hierbij valt te denken aan het casco of turn-key aanbod van:

- laboratoriumruimten

- meet and greet faciliteiten - pilot plants

- geconditioneerde ruimten

- schone werkruimten

- multifunctionele onderzoeksruimten

- cleanrooms