Gemeente Nijkerk: college steunt BIZ in centrum Nijkerk

Magazines | Vallei business nummer 4 2017

College steunt BIZ in centrum Nijkerk 'Blijven inspannen om binnenstad te laten bruisen'

Dit najaar stemmen Nijkerkse centrumondernemers over de invoering van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een mooie kans voor ondernemers om samen te werken aan een aantrekkelijke binnenstad en de kosten van acties en activiteiten eerlijk te verdelen. Vervolgens is er een draagvlakmeting, die gaat bepalen of de BIZ doorgaat. Wethouder Patricia van Loozen is voorstander en steunt de ja-campagne.

Patricia van Loozen met Rob Veltink, voorzitter van de NOV.

Het initiatief voor een BIZ is genomen door ondernemers en inwoners die verenigd zijn in het Platform Binnenstad Nijkerk. De BIZ is een heffing voor de gebruikers die hun pand of onderneming hebben binnen een bepaalde zone en is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Het geld komt in de vorm van een subsidie terug. Een speciaal opgerichte BIZ-stichting ontvangt deze subsidie om hiermee activiteiten vanuit het BIZ-plan te bekostigen. Patricia hecht groot belang aan de BIZ voor de economie van de binnenstad: "Nijkerk heeft een prachtige historische binnenstad, met lokale ondernemers en filialen van grote ketens. Er is echter nog zoveel potentie om meer bezoekers te trekken en dus ook voor meer economische groei." Onder andere door samen te werken in een BIZ kunnen ondernemers meegroeien en schakelen naar een toekomstbestendig centrum. Een BIZ is bovendien een essentieel onderdeel van de visie 'Aantrekkelijk Nijkerk' van het Platform Binnenstad Nijkerk.

Grote voordelen

Het instellen van een BIZ heeft volgens Patricia nog meer voordelen. "Er is sprake van een evenwichtige lastenverdeling (iedere ondernemer in het gebied betaalt mee). Er is meer budget dus meer slagkracht. En er is sprake van een aanspreekpunt en een professionele gesprekspartner richting de gemeente. Nog een groot voordeel van het instellen van de BIZ is dat dit de saamhorigheid tussen ondernemers onderling en gemeente vergroot. Op deze saamhorigheid is de laatste periode ingezet door de gemeente en het bedrijfsleven." De BIZ sluit aan op de bereidheid die in het coalitieakkoord wordt uitgesproken om de samenwerking met het bedrijfsleven uit te breiden met een investeringsfonds, zoals een BIZ. Waarbij geldt dat de gemeente faciliteert en een actieve initiërende rol van het bedrijfsleven wordt verwacht.

Beleving

De consument van nu kan overal zijn inkopen doen, niet in de laatste plaats online. "Shoppen verandert steeds meer in een dagje uit en daarbij is beleving ontzettend belangrijk", licht Patricia toe. "We moeten ons daarom blijven inspannen om de binnenstad te laten bruisen, om Nijkerk nog duidelijker op de kaart te zetten als winkelstad en toe te rusten voor de toekomst. De BIZ gaat daarbij helpen omdat daardoor alle ondernemers - ook de huidige freeriders - betrokken worden bij het centrum en je meer geld hebt om te investeren in de aantrekkingskracht van de binnenstad en gezamenlijke activiteiten. De aantrekkingskracht die ons centrum nu heeft, is echter niet vanzelfsprekend. Het is belangrijk om de consument te blijven boeien."

Draagvlakmeting

Nu de BIZ-verordening is vastgesteld is de weg vrij voor de formele draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers. De gemeente houdt deze draagvlakmeting begin oktober. De BIZ gaat door als 50% van de betrokken ondernemers stemt en daarvan minimaal 2/3 voor de instelling van de BIZ is. Kiezen ondernemers voor de BIZ, dan wordt deze ingesteld per 1 januari 2018. "Wij zorgen dan dat elke ondernemer in het beoogde BIZ-gebied een stemformulier krijgt. Daarna is het afwachten en dat is spannend. Ik hoop dan ook van harte dat de ondernemers binnen de zone voor een BIZ gaan stemmen!", aldus Patricia.

Tijd

Patricia beaamt dat niet iedereen automatisch voorstander van een BIZ is. "Je hebt altijd tegenstanders. Maar ik zou willen zeggen: geef het de tijd. Ik ben ervan overtuigd dat ook de tegenstanders na verloop van tijd de voordelen van de BIZ gaan inzien. Iedereen die in de binnenstad zit, is gebaat bij een vol en levendig centrum. Wat mij betreft zou de BIZ dan ook kunnen staan voor 'Betrokken Investeren in jeZelf'. Je hebt als ondernemer straks zelf ook invloed op hoe dat geld besteed wordt. Het overkomt je niet, je bent erbij."

STEM VOOR BIZ!

Bedrijven Investeringszone

Als individuele ondernemer werk jij voor het succes van je eigen zaak. Maar als ondernemers samen kun je nog meer bereiken! Je kunt er samen voor zorgen dat er meer klanten naar de binnenstad komen. Hoe? Door met elkaar te investeren in een binnenstad die er aantrekkelijk uit ziet en waarin meer te beleven is. En dat is mogelijk met de instelling van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Doeltreffend, efficiënt en eerlijk. Bepaal of de BIZ doorgaat!

Vallei business nummer 4 2017

Lees volledige uitgave online