FOV: BSW, komst BOV definitief

Magazines | Vallei business nummer 4 2017

Dit nieuws wordt u aangeboden door de Federatie Ondernemingskringen Valleiregio (FOV). Dit is de samenwerking van acht bedrijvenkringen: Barneveldse Industriële Kring (BIK), Wagenings Ondernemers Contact (WOC), Bedrijvenkring Veenendaal (BKV), Edes Bedrijfs Contact (EBC), Bedrijvenkring Hoevelaken Nijkerk (BHN), bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW), Bedrijvenkring Rhenen en Ondernemersvereniging Renswoude. Maak kennis met de acht bedrijvenkringen van de FoodValley regio. Iedere editie spreken we een van de voorzitters van de bedrijvenkringen. Deze keer is Dick Veldhuizen, voorzitter Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg, aan het woord. REDACTIE: PDR

Actief sinds:

De BSW is al decennialang

actief als belangenbehartiger

Bestuur:

Dick Veldhuizen (voorzitter)

Meeuwis Vaarkamp (secretaris)

Robin Hueting (penningmeester)

Aantal leden:

Ongeveer 80

Gemeente:

Scherpenzeel en Woudenberg

Regio:

FoodValley regio én

regio Amersfoort

Blijf actueel met

onze nieuwsbrief

Wilt u altijd op de hoogte zijn van

het laatste nieuws? Kijk dan op

www.fovweb.nl en meld u daar

aan voor de FOV-nieuwsbrief.

Ledenactiviteiten

Ontmoeting is één van de belangrijkste elementen voor de leden van Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW). Naast de kerstborrel en de Algemene Leden Vergadering zijn er ieder jaar twee bedrijfsbezoeken. De ondernemers kijken dan bij elkaar in de keuken. Voorzitter Dick Veldhuizen: "Extra interessant, omdat de bedrijven van verschillende leden zoveel van elkaar verschillen. Afgelopen voorjaar was er een werkbezoek aan zorginstelling Reinaerde in Woudenberg. Komende herfst staat een bezoek aan Vion in Scherpenzeel op de agenda. Er is altijd veel belangstelling voor de bijeenkomsten, ook omdat ondernemers daar onderling netwerken. Om die reden is er in september een extra event. De leden gaan dan met elkaar golfen op Anderstein in Maarsbergen."

Overleg met de gemeenten

Een tweede kernpunt is voor de BSW de belangenbehartiging van haar leden bij beide gemeenten. Meerdere malen per jaar is er contact, bijvoorbeeld over de ruimte om te ondernemen op de bedrijventerreinen. Veldhuizen: "De BSW prijst zich gelukkig dat beide gemeenten oog hebben voor de belangen van onze leden. De contacten zijn goed." In Scherpenzeel bundelt de BSW haar krachten met de Ondernemersvereniging Scherpenzeel. In Woudenberg werkt de bedrijvenkring samen met winkeliersvereniging DES. De aanleg van glasvezel was de afgelopen tijd één van de belangrijke agendapunten. Veldhuizen: "De BSW is daar uiteraard sterk voorstander van. Dat hebben we duidelijk laten merken. Op korte termijn gaan ze het aanleggen in Scherpenzeel en het oostelijk deel van Woudenberg."

Samenwerking in de regio

Ook in regioverband is er veelvuldig contact met de gemeenten en met de VNO-NCW. Veldhuizen: "Die regionale samenwerking is van groot belang. Een mooi voorbeeld daarvan is de Rode Loperdag. Daarbij worden bijvoorbeeld alle leden van de bedrijvenkringen in de regio Amersfoort in november uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek naar verschillende bedrijven in de regio. Het evenement wordt afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst."

Korte lijnen

Ook in de toekomst wil de BSW zich blijven inzetten voor de belangen van haar leden. De korte lijnen en de goede contacten met zowel de bestuurders van de betrokken overheden als met de eigen leden blijven daarbij erg belangrijk. Veldhuizen: "Al met al een prachtige uitdaging voor de Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg."

BSW zet in op actieve leden, korte lijnen en een sterk netwerk

Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW) maakt als één van de acht bedrijvenkringen onderdeel uit van de Federatie Ondernemingskringen Valleiregio (FOV). Iedere editie spreken we een van de voorzitters van de bedrijvenkringen. Deze keer Dick Veldhuizen, voorzitter van Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg.

'We prijzen ons gelukkig: beide gemeenten

hebben oog voor het ondernemersbelang'

BSW, komst bov definitief

Komst BOV definitief

Nadat medio april de leden van Bedrijvenkring Veenendaal (BKV) zich unaniem positief uitspraken over de vorming van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV), kwamen woensdag 14 juni de leden van de Coöperatieve Verenigingen van de Bedrijventerreinen aan bod. Met één onthouding en verder alle stemmen vóór, gaven ook zij groen licht voor de BOV. Vanaf nu wordt alles in gang gezet om één van de grootste bedrijvenkringen van Nederland per 1 januari 2018 het licht te doen zien.

Contact FOV

www.fovweb.nl

Wim van den Brandt, voorzitter a.i.

voorzitter@fovweb.nl

De Coöperatieve Verenigingen blijven zelfstandige verenigingen, die deel gaan uitmaken van de BOV. René van Holsteijn, voorzitter van het Platform Bedrijventerreinen: "Hier zit de expertise om per bedrijventerrein op operationeel niveau de belangen te behartigen. Dat doen ze met de opbrengsten van de reclamebelasting en dat loopt alweer een aantal jaren erg goed. Door voortaan samen met de BKV gezamenlijk op te trekken als één grote ondernemersorganisatieorganisatie, krijgen we veel meer slagkracht en kunnen we verder professionaliseren."

Met name de communicatie en de organisatie van evenementen kan efficiënter door de organisaties samen te voegen, is ook de mening van BKV-voorzitter Wim Werkman: "En we winnen natuurlijk nog meer aan gewicht als gesprekspartner van bijvoorbeeld de gemeente, de regio FoodValley en de provincie, waar we overigens de afgelopen jaren al een serieuze positie hebben verworven." Het komende half jaar worden bestuur en organisatie verder ingericht, waarna de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal met ruim 700 aangesloten bedrijven per 1 januari 2018 een feit zal zijn.

Bron: Veenendaalse Krant

Vallei business nummer 4 2017

Lees volledige uitgave online