Column Orizzonte

Magazines | Vallei business nummer 4 2017

Duidelijke communicatie, een must binnen teams!

Bij het begeleiden van teams valt het telkens weer op hoeveel aannames er over en weer worden gedaan. Is dat verrassend? Zeker niet, het is menselijk gedrag en vaak gebaseerd op de ervaringen en overtuigingen die men heeft. Draagt het bij aan een optimale samenwerking in een team? Niet echt. Of beter, echt niet! Het zorgt voor ruis, miscommunicatie en onnodige irritatie.

Kleine irritaties slikken teamleden vaak in. Maar wanneer te veel kleine irritaties zich opstapelen loopt de zogenaamde emmer vol en komt er een keer de bekende druppel. Er worden dan vaak dingen gezegd die schade toebrengen aan de betreffende teamleden. Ook de sfeer in het team is hier niet bij gebaat.

Is dit te voorkomen? Ja, en het is zelfs simpel.

Een paar tips:

LUISTER naar elkaar. Dat wil zeggen de ander laten uitspreken zonder direct met je eigen mening of ervaring te komen.

VRAAG DOOR wanneer het voor jou niet helemaal duidelijk is. Je collega doet dat graag omdat hij of zij er ook bij gebaat is dat je hem/haar begrijpt.

CHECK nog even of je het goed begrepen hebt. Bij 'die ene klant met dat voorval van vorige week' denkt jouw collega misschien aan een heel andere klant dan jij.

Wees CONCREET naar elkaar.

Belangrijk is de dingen echt bij hun naam te noemen om te voorkomen dat er aannames worden gedaan.

BENOEM wat je waarneemt en hou je bij de feiten. Realiseer je dat eerlijke feedback een cadeautje voor de ander kan zijn.

SPREEK ELKAAR AAN op het nakomen van afspraken. Dat wil niet zeggen direct met een beschuldigend vingertje te wijzen. Wel naar het vragen van de reden van het niet nakomen van de afspraak. Die kan immers heel legaal zijn!

Neem collega's mee in het proces.

Het schept duidelijkheid wanneer betrokkenen weten wat de stand van zaken in een proces is.

Perfect wordt het niet snel in een team. Maar door aandacht te hebben voor heldere communicatie én door het benutten van elkaars kwaliteiten werk je samen aan een nog optimalere samenwerking en meer werkplezier!

Deze column is geschreven door Yvonne Veenendaal (Orizzonte) en Henrike van de Kraats (ComMotivatie). Met Working Colors bieden zij samen ontwikkelkracht en horizonverbreding voor krachtige en effectieve teamsamenwerking.

Yvonne Veenendaal

T 06 52 02 19 15

www.orizzonte.nu

info@orizzonte.nu

Vallei business nummer 4 2017

Lees volledige uitgave online