VNO-NCW VelluweVallei presenteert economische groeiagenda

Magazines | Vallei business nummer 4 2017

presenteert economische groeiagenda

Groeiagenda Veluwe en Vallei

Belangrijke punten op de agenda zijn de verdergaande aanpak van knooppunt A1/A30 bij Barneveld en capaciteitsuitbreiding op de A28 tussen Nijkerk en Harderwijk. De snelwegen zijn belangrijke routes voor goederenvervoer en essentieel voor de verbinding tussen Vallei, Veluwe en omliggende regio's. Ruiter: "Wij zijn blij met de besluiten over aanpak van knooppunt A1/A30, maar willen dat er nu doorgepakt wordt. Elke dag langer wachten op oplossingen kost het bedrijfsleven veel geld." Voor de toch al overvolle A28 voorziet de voorzitter voor 2018 nog meer filevorming en opstoppingen. "De groei van Lelystad Airport zal ongetwijfeld invloed hebben op de verkeersdrukte."

Naast aandacht voor infrastructuur vraagt de ondernemersvereniging meer ondersteuning bij groei en innovatieprojecten van bedrijven en aandacht voor een goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, branding regio´s, ontwikkelen voldoende bedrijventerreinen en meer (bestuurlijke) samenwerking.

één regio VeluweVallei

Op het gebied van samenwerken heeft de vereniging zelf de daad bij het woord gevoegd. Om de lobby kracht bij te zetten zijn VNO-NCW-regio's Noord-Veluwe en Valleiregio sinds enkele jaren bestuurlijk intensiever gaan samenwerken onder voorzitterschap van Frans Bieze. Vanaf 1 september zijn de regio's verder gegaan als één regio VNO-NCW VeluweVallei, met Martin Ruiter, dga Qing Wageningen, als nieuw benoemde voorzitter. Ook de nauwe samenwerking met MKB-Midden, Noord-Veluwe Ondernemers Overleg (NVOO) en de voor de zomer geïntensiveerde samenwerking met de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV) past in de lobbystrategie.

Lobby

De Groeiagenda is een uitgave van VNO-NCW VeluweVallei, en is in samenwerking met FOV, NVOO en MKB-Midden tot stand gekomen. De ondernemersverenigingen gebruiken de groeiagenda voor afstemming en samenwerking met betrokken partijen. Wethouders en gemeenteraadsleden hebben inmiddels een mail ontvangen over de ondernemerswensen, inclusief de Groeiagenda.

Contact:

Herald Immink, regiomanager VNO-NCW VeluweVallei, immink@vno-ncwmidden.nl

De eerste taak die Martin Ruiter als kersverse nieuwe voorzitter van VNO-NCW VeluweVallei verrichtte was het aanbieden van de economische Groeiagenda aan de bestuurlijke vertegenwoordigers van de Regio's Noord-Veluwe en FoodValley. De Groeiagenda laat in een oogopslag zien waar volgens VNO-NCW VeluweVallei verbeteringen nodig zijn om de economie en werkgelegenheid in de regio te laten groeien.

Vlnr: Ron van Gent (directeur VNO-NCW Midden), Joost Fraanje (voorzitter de Diamant van Midden-Nederland), Martin Ruiter (nieuwe voorzitter VNO-NCW VeluweVallei), Jacco Vonhof (voorzitter VNO-NCW Midden), Adriaan Hoogendoorn (burgemeester gemeente Oldebroek), Gerard Renkema (burgemeester gemeente Nijkerk), Isabelle Cox (bestuurslid VNO-NCW VeluweVallei) en Frank Bieze (afscheidnemend voorzitter VNO-NCW VeluweVallei).

Fotografie: Henk Merjenburgh

VNO-NCW veluwevallei

Vallei business nummer 4 2017

Lees volledige uitgave online