Nieuws

01-08-2018 12:13

Netwerk Dien je Stad start met de Maatschappelijke Diensttijd

Vanaf 1 september zal Netwerk Dien je Stad in Ede starten met de organisatie van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voojongeren. We willen samen met jongeren en lokale (vrijwilligers)organisaties jongeren de kans bieden om van betekenis te zijn in de samenleving, leer- en ontwikkelervaringen op te doen en een toffe tijd te beleven. De MDT wordt in verschillende vormen aangeboden en met begeleiding en training ondersteund.

Netwerk Dien je Stad neemt deel aan één van de proeftuinen voor de ontwikkeling van de MDT van september 2018 t/m december 2019. De proeftuin heet ‘YourCube’ en is onderdeel van het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd ingezet vanuit het kabinet. Doelstelling is om de MDT lokaal structureel vorm te geven in Ede.

Netwerk Dien je Stad
Netwerk Dien je Stad is het jongeren vrijwilligersnetwerk in Ede met kennis, ervaring en een unieke laagdrempelige werkwijze. De YourCube is als onderdeel van het jongeren vrijwilligersnetwerk verbonden met een groot aantal lokale partners. Met diverse partners zullen de komende maanden gesprekken plaatsvinden.

Toekenning
Afgelopen week werd bekend dat een gezamenlijke aanvraag voor acht steden door de subsidieverstrekkende organisatie ZonMw positief is beoordeeld en toegekend. De pilot wordt door de jongeren vrijwilligersnetwerken uitgevoerd, in samenwerking met het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie. De proeftuin heeft als doel de MDT structureel op te zetten.

Doelgroep en inzet

De MDT is er voor jongeren van 15 tot 30 jaar.
Bij trajecten van minimaal 100 uur ontvangen de jongeren een certificaat en Europass. Naast het certificaat ontvangen de deelnemers training en ondersteuning in de onderwerpen waar zij willen ontwikkelen.
MDT is er voor alle jongeren. Daarbij wordt kwetsbare jongeren de kans geboden om deel te nemen. Ook wordt jongeren de kans geboden om hun MDT uit te voeren door het organiseren en matchen van plekken voor leeftijdsgenoten. Daarnaast zijn er ook kortere trajecten mogelijk voor jongeren die bekend willen worden met de MDT.

Aanmelden
Aanmelden kan door te mailen naar yourcube@dienjestad.nl. Dat geldt voor zowel jongeren als voor organisaties die willen meedoen in het vormgeven van de MDT. Dat kan door het bieden van MDT-plekken voor jongeren. Medio september zal er vervolginformatie verschijnen over de proeftuin ‘YourCube’.