Nieuws

01-08-2018 13:47

WOC steunt herstel van de Bergpoortbrug

Het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) heeft de Stichting herstel stadsgezicht Wageningen (SSW) een lening van 5.000 euro toegekend. WOC-voorzitter Sjirk Bijma overhandigde dit bedrag symbolisch met een cheque aan Rienk Kuiper, bestuurslid van de SSW. Met het bedrag faciliteert het WOC de start van een crowdfundingcampagne om geld te werven voor het herstel van de Bergpoortbrug bij de Hoogstraat en het Serreplein.

Het WOC heeft de afgelopen jaren een flink eigen vermogen opgebouwd. De vereniging heeft vorig jaar besloten om een deel van dat geld te gebruiken om ondernemersinitiatieven te ondersteunen. Het geld kan bijvoorbeeld ingezet worden voor bepaalde speerpunten, sectoren of voor innovatieve plannen van ondernemers. Het gaat daarbij om leningen die terugbetaald moeten worden als de plannen rendabel blijken te zijn. Het WOC neemt daarbij het risico dat als plannen niet rendabel zijn, het geld niet terugbetaald kan worden.