Nieuws

15-01-2019 18:09

INNAX winnaar MVO-prijs Veenendaal 2019

Het was traditiegetrouw weer gezellig druk tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV). Ruim 140 leden en relaties wensten elkaar het allerbeste toe voor 2019 en voorzitter Wim Werkman wenst in zijn speech dat het uitstekende jaar 2018 jaloers zou worden op 2019.

Fotografie: Jan-Fotografie

Burgemeester Piet Zoon maakte namens de jury bekend dat de MVO-prijs Veenendaal 2019 is gewonnen door INNAX. Enkele citaten uit het juryrapport: ‘Natuurlijk wordt de grootste bijdrage aan duurzaamheid gerealiseerd met het advies dat Innax aan haar klanten geeft, maar ook in de eigen bedrijfsvoering wordt veel aandacht geschonken aan MVO. Innax werkt aan het menselijk kapitaal: de ontwikkeling en opleiding van medewerkers, samenwerking en het aanbieden van werkplekken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Verschillende medewerkers hebben de titel ‘verduurzamer’ op hun visitekaartje staan: zij zijn continu op zoek naar verbetermogelijkheden. Waar Innax mee opvalt is de duurzame energie waarmee ze haar visie realiseert: onuitputtelijk, enthousiast en innovatief. De eerder genoemde ‘verduurzamers’ zetten de kennis en competenties ook in voor de stimulering van duurzaamheid op lokaal en regionaal niveau zoals het Energieconvenant, de commissie Duurzaam Ondernemen en Cirkelstad. Innovatief is de financiering van slimme meters door middel van crowdfunding. Innax is mede-initiatiefnemer van Huurdakrevolutie: een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor een doorbraak van zonnestroom op huurwoningen. En Innax heeft niet alleen aandacht voor het menselijk kapitaal binnen de eigen organisatie: ook de komende generatie wordt energiebewust gemaakt door een bijdrage aan het onderdeel ‘duurzaamheid’ van het lesprogramma van basisschool Max. Innax is duidelijk aanwezig in Veenendaal en de regio als het gaat om duurzaamheid en is één van de inspirerende voortrekkers naar een energieneutraal Veenendaal,’ aldus de jury. Jörgen Waagenaar nam blij verrast de prijs in ontvangst en constateerde dat 2019 hiermee nu al een beter jaar is dan 2018.