Canrinus Consultancy: CE-markering: Wat heb ik daarmee te maken?

Magazines | Vallei Business nummer 3 2018

Canrinus Consultancy | advies

CE-markering, wat heb ik daarmee te maken?

Lang niet alle maakbedrijven zijn bewust bezig met de CE-certificering van hun producten. En dat brengt grote risicos met zich mee. Meet- en trainingscentrum Canrinus Consultancy uit Veenendaal schiet te hulp. Tekst: Marlies Dinjens

Een elektrisch product ontwikkelen waar iemand een schok van krijgt en ernstig gewond raakt. Het is de nachtmerrie van iedere ondernemer. En toch denken nog maar weinig maakbedrijven aan de CE-markering, die in 1996 werd ingevoerd. Op alle elektronische producten en machines staan de letters CE, bijvoorbeeld op wasma-chines, laptops en lampen. De letters staan voor Conformité Européenne en garanderen een veilig gebruik van de producten. Het is echter geen keurmerk, zoals vaak gedacht. Binnen de Europese Unie (EU) is de CE mar-kering verplicht en geeft aan dat het product aan de minimale veiligheidseisen voldoet.

Laks

Veel ondernemers gaan desondanks laks om met de CEmarkering, zegt André Canrinus van Meet- en Training Centrum Canrinus

Consultancy uit Veenendaal. Het bedrijf test producten en geeft daarnaast trainingen aan ondernemers over hoe ze om moeten gaan met deze markering. Soms plakken bedrijven zelf labels met CE op hun producten. Daarbij vergeten ondernemers dat ze uit hoofde aan-sprakelijk zijn voor hun product. Onterecht aanbrengen van de CE markering kan leiden tot een boete voor valsheid in geschrifte en het niet voldoen aan de EU-richtlijnen. Stel dat er een ongeluk gebeurt met jouw product of dat je overheidsdiensten verstoort, dan riskeer je een boete tot soms enkele tiendui-zenden euros.

EMC-metingen en elektrische veiligheidOnbekend maakt onbemind, stelt Canrinus en daar wil hij met zijn bedrijf iets tegen doen. Ik help andere ondernemers in de maakindustrie op een praktische wijze. Niet

alleen in woord door trainingen over het onderwerp, maar ook door het uitvoeren van metingen en testen. In de afgelopen jaren hielp hij veel verschillende soorten bedrijven met EMC-metingen. Bijna iedereen kent wel het ratelende geluid dat je hoort wanneer een mobiele telefoon te dicht bij een box wordt gehouden. In dat geval spreken we van een EMC-verstoring. Dit kan leiden tot ernstige problemen, bijvoorbeeld wanneer de ene machine de andere beïnvloed en erg geen producten meer van de band rollen.Ik heb bij verschillende bedrijven EMC-metingen gedaan die overgeschakeld zijn op LED-lampen. Daaruit bleek dat belangrijke fre-quenties door de lampen verstoord werden, bijvoorbeeld de politie en luchtvaart. Met relatief eenvoudige middelen heb ik deze klanten geholpen, zodat ze weer voldoen aan de regelgeving.

Canrinus Consultancy heeft ambitieuze plan-nen voor de toekomst. In 2019 ga ik binnen Veenendaal verhuizen naar een iets groter pand waarbij ik mijn meetlab kan uitbreiden, want op de huidige locatie wordt het alweer te klein. Steeds vaker heb ik te maken met draadloze toepassingen en wil daarom ook meer radiometingen kunnen uitvoeren.

Ambitie

Belangrijk vindt Canrinus het om zich te blijven inzetten voor zijn klanten en ze op een goede manier voor te lichten over de CE-markering en de daarbij behorende testen. Ik heb niet de ambitie om van mijn bedrijf een groot testhuis te maken met meerdere medewerkers. Maar door mijzelf te blijven en op een zeer ontspannen en pret-tige manier mensen te helpen met de voor hun onbekende CE-markering en de daarbij behorende richtlijnen. Dit onderscheidt mij van andere bedrijven op dit gebied.www.canco.nl

delen:

Vallei Business nummer 3 2018

» FOV
» FOV
Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement