Pension at Work: pensioen voor de ondernemer

Magazines | Vallei Business nummer 5 2022

Een ondernemer is zelf verantwoordelijk voor zijn pensioen. Ok?, er zijn beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen waarvoor het pensioen geregeld wordt omdat zij verplicht moeten aansluiten bij een beroepspensioenfonds, maar de overgrote meerderheid van de ondernemers in Nederland moet het pensioen zelf regelen.

Is dat erg? Nee, naar mijn mening is het zelfs fijn. Doordat de ondernemer niet gebonden is aan een verplicht gestelde pensioenregeling, kan hij zijn pensioen volledig naar zijn eigen wensen inrichten. Voor het bouwen van de pensioenvoorziening heeft een ondernemer een aantal 'bouwstenen' tot zijn beschikking.

Lijfrente

De lijfrente is een pensioenvorm die lijkt op de pensioenvoorziening van een werknemer. In de opbouwfase worden er periodiek bedragen gestort die worden gespaard of belegd. Deze stortingen zijn fiscaal aftrekbaar en het opgebouwde kapitaal is onbelast. Op de pensioenleeftijd gaat de uitkeringsfase in en wordt er met het opgebouwde kapitaal een uitkering aangekocht. Over deze uitke-ring wordt belasting betaald. Het grote voordeel van de lijfrente is de fiscale behandeling ervan. Een nadeel is, volgens sommigen, dat het kapitaal niet vrij opneembaar is. Volgens mij is dit een voordeel, want het is juist de bedoeling dat het kapitaal in stand blijft. Het is immers bedoeld voor het pensioen! De lijfrente is uitermate geschikt als basisinkomen in een pensioenplan.

Box 3 spaar- of beleggingsrekening

De box 3 spaar- of beleggingsrekening is een goede oplossing voor pensioenop-bouw. Deze rekeningen hebben weliswaar niet de fiscale voordelen van een lijfrente, maar zijn wel zeer flexibel. Je kunt er namelijk volledig vrij uit opnemen of in bijstorten. Hierdoor zijn deze rekeningen uitermate geschikt voor het doen van incidentele (grotere) uitgaven, voor het verschaffen van extra inkomen bovenop het basispensioen of om eerder stoppen met werken te bekostigen.

Verhuur onroerend goed

Naast de hierboven genoemde oplossingen is de verhuur van onroerend goed een populaire manier om in toekomstig levensonderhoud te voorzien. Doordat de huuropbrengsten jaarlijks indexeren, met name bij de verhuur van wooneen-heden, is het inkomen enigszins waardevast. Maar de verhuur van onroerend goed heeft ook nadelen. Het is relatief bewerkelijk vanwege mogelijk verloop van huurders en vanwege benodigd onderhoud en daarnaast is de belegging illiquide.

Het eigen bedrijf

De vierde vorm van pensioenopbouw die ik hier bespreek, is de waarde van de onderneming. Veel bedrijven vertegenwoordigen een waarde die te gelde wordt gemaakt op het moment dat de ondernemer uit het bedrijf stapt. De opbrengst van de verkoop kan (fiscaal gunstig) worden ingezet voor het pensioen. Als de waarde van een bedrijf wordt verwerkt in een pensioenplan, is het raadzaam om deze waarde behoudend in te schatten. De waarde van een bedrijf is immers sterk afhankelijk is van economische ontwikkelingen.

Het is duidelijk dat een ondernemer veel mogelijkheden heeft om een goede pensioenvoorziening te treffen. Wat de beste oplossing is, hangt af van de persoonlijke situatie van de ondernemer, zijn wensen en het type bedrijf. Een goed PensioenPlan bestaat vaak uit 2 of 3 van de hiervoor genoemde oplossingen, de AOW en premievrij ouderdomspensioen wat in loondienst is opgebouwd.

Voor de uitvoerbaarheid van een PensioenPlan is het belangrijk om op tijd te starten, het liefste voor de 40-jarige leeftijd. Dan is er voldoende tijd is om kapitaal op te bouwen en rendement te maken. Het plan wordt daarmee realiteit!

REMCO HAVEKES RPA CFP
Pensioenadviseur & Financieel Planner
Eigenaar Pension@Work
www.pensionatwork.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement