Coverstory: ‘Een brug slaan naar Participatiewet’

Magazines | Vallei Business nr 1 2014

Onlangs heeft de Tweede Kamer de Participatiewet aangenomen. Doel van deze wet is onder meer om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een reguliere baan bij bedrijven te helpen. Maar wat houdt dit in voor werknemers, werkgevers en gemeenten? Vallei Business schoof aan tafel bij René van Holsteijn, directeur van IW4 uit Veenendaal, en Johan van Kouterik, directeur van Permar uit Ede.

IW4 en Permar zijn als SW-bedrijven uitvoeringsorganisaties voor de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) van de gemeenten en samen bestrijken zij vooral de arbeidsmarktregio FoodValley. De afgelopen decennia hebben beide organisaties veel kennis en ervaring opgebouwd met de uitvoering van de WSW en reïntegratieactiviteiten voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) en WaJong. Beide bedrijven hebben een uitgebreide expertise en een infrastructuur om mensen weer volwaardig aan werk te helpen, en hen hierbij te begeleiden. Daarnaast beschikken zij over een uitgebreid werkgeversnetwerk.

Kansen

“IW4 en Permar zien zichzelf als uitvoerende partners voor hun gemeenten”, vertelt Van Holsteijn. “Vanuit deze rol willen wij participeren in de verdere uitwerking van de veranderingen binnen het sociaal domein. Wij nemen de verantwoordelijkheid vanuit onze mogelijkheden en kracht om samen met de gemeenten in de arbeidsmarktregio Food Valley een succes te maken van de Participatiewet en van de opdracht om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo regulier als mogelijk te laten werken”

De Participatiewet brengt met ingang van 2015 veel veranderingen met zich mee. Van Kouterik ziet het als kansen. “De Participatiewet bevat op zich goede elementen, en wij, als SW-bedrijven, kunnen hierin een belangrijke rol spelen, omdat wij de kennis en kunde in huis hebben op gebieden als het begeleiden en ontwikkelen van mensen van bepaalde doelgroepen, het ontzorgen van werkgevers en het bieden van beschutte werkplekken voor hen die hierop echt aangewezen zijn. Hierdoor kunnen we samen met de gemeenten, die voor grote opgaven staan en de regie hebben, een verantwoorde invulling geven aan de nieuwe opdracht die op ons afkomt en bijdragen aan de vanwege de bezuinigingen noodzakelijke schadelastbeperking voor de locale overheid.”

Met de ervaring en expertise die beide bedrijven in huis hebben, is in eerste instantie de focus bij IW4 en Permar in eerste instantie gericht op WSW-ers. “Maar die wet stopt”, licht Van Holsteijn toe. “Vanaf 1 januari 2015 zal er geen nieuwe instroom meer zijn, dus die werkzaamheden zullen geleidelijk worden afgebouwd. Aan de andere kant krijgen we in toenemende mate te maken met mensen in de WaJong en de bijstand. Het is voor gemeenten belangrijk om mensen weer aan een baan te helpen. Het ligt dus voor de hand om SW-bedrijven bij die bredere rol te betrekken, en wij zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen. Daarom ook is het belangrijk om dat onder de aandacht te brengen, zodat ondernemers op een goede manier gebruik kunnen maken van onze bedrijven en faciliteiten. Iets wat ondernemers ook graag doen want het helpt hen bij de opdracht die er voor ondernemers is vastgelegd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij hen te laten werken”

Doen

IW4 en Permar zien zichzelf al als een voorbeeld wat betreft regionale samenwerking. Op dit moment heeft IW4 bijvoorbeeld veel opdrachten voor industriewerk. Van Holsteijn: “In zo’n geval nemen we contact op met Permar en dan leveren zij extra personeel.” Dat zegt veel over de werkvisie van beide bedrijven: doen! Van Kouterik: “Wij werken samen door te doen. Zo zetten wij IW4 in voor schoonmaakopdrachten die wij als Permar hebben in de regio van IW4. Daarnaast maken we plannen en hebben we een visie, want dat heb je ook nodig. Maar onze kracht is ‘doen’. We zijn een werkbedrijf in alle opzichten: werk in relatie tot de ontwikkeling en begeleiding van mensen staat centraal.” Van Holsteijn vult aan: “En dat is ook iets wat je nodig hebt. Er staat nog zoveel te gebeuren. Beleid maken is nodig, maar tegelijkertijd zal het wel ergens moeten gebeuren. En de tijd gaat dringen, want de datum van 1 januari nadert. Daarom zijn bedrijven, zoals de onze, nodig met ervaring, middelen en een ‘doen-cultuur’ om daar vorm aan te geven. Waarbij we met iedereen willen samenwerken, want met de opgaven waarvoor we staan hebben we t elkaar nodig. Gemeenten, werkgevers, werknemers, uitvoeringsorganisaties en andere aanbieders”

Samenwerken kan op verschillende manieren. “We vullen elkaar aan waar nodig bij de uitvoering van opdrachten, we hebben te maken met regionale opdrachtgevers waar we samen een rol vervullen (zoals bij schoonmaakwerkzaamheden of groenbeheer), we delen kennis met elkaar, we versterken elkaar waar mogelijk en we leren van elkaar”, vertelt Van Kouterik. “We doen dit alles in volledige transparantie en vanuit vertrouwen zonder dat ieders eigen rol en onafhankelijkheid in het geding is. Belangrijkste is dat wij opereren vanuit het principe dat leren en ontwikkelen altijd plaats vindt in het kader van werken. Dat als iemand zich binnen zijn of haar mogelijkheden goed ontwikkeld heeft, een passende functie op de arbeidsmarkt geboden kan worden, en dat werkgevers ons zien als een belangrijke partner en schakel bij de opdracht om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen.”

Het is enorm belangrijk om voor werkgevers de drempels op dit gebied weg te nemen. Van Kouterik: “Die drempels zijn hier en daar zeker nog aanwezig. Werkgevers moeten meegenomen en betrokken worden in dit proces. We moeten nog meer naar ze luisteren. Daar kunnen Permar en IW4 een belangrijke rol in te spelen. De gemeenten binnen FoodValley hebben de regie bij alle nieuwe taken, het zgn. Werkbedrijf is de vorm waarin samenwerking in regionaal verband, met daar waar mogelijk en verantwoord ruimte voor locale couleur, invulling moet krijgen, en schaalgrootte, efficiency, creatieve initiatieven en coalities zijn onontbeerlijke aspecten in het kader van schadelastbeperking voor de locale overheid. Met daarbij een grote rol voor en betrokkenheid van het bedrijfsleven.” IW4 en Permar zien beide SW bedrijven als een belangrijke schakel tussen gemeenten en ondernemers in het kader van de Participatiewet.

IW4 is een gewoon bedrijf, met een bijzonder gezicht. IW4 is er voor mensen die graag willen werken, maar zelfstandig wat moeilijker de juiste baan kunnen vinden.

IW4 voert de WSW uit voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug

IW4

Transformatorstraat 1

3903 LT Veenendaal

T: 0318-563900

I: www.iw4.nl

De naam Permar verraadt de missie: PERsonen MARketing. Centraal staat dat medewerkers hun talent optimaal inzetten en zo mogelijk verder ontwikkelen. Permar kijkt niet naar beperkingen, maar gaat uit van de mogelijkheden.

Permar WS voert de WSW uit voor de gemeenten Ede, Barneveld, Wageningen, Renkum en Scherpenzeel

Permar WS

Horaplantsoen 2

6710 BJ Ede

T: 0318-679111

I: www.permar.nl

‘Brug slaan naar

Participatiewet”

Permar en IW4