Hoe eenvoudig is Cloudcomputing?

Magazines | Vallei Business nr 3 2011

Hoe eenvoudig is cloud computing?

De verschuiving van diensten naar de cloud is één van de grote veranderingen die momenteel gaande is in de huidige maatschappij. Het principe van één computer die op het bureau op kantoor staat en waarop alle informatie zoals documenten, e-mails en programma’s zijn opgeslagen is verleden tijd.

Tegenwoordig heeft iedereen minimaal twee computers, bijvoorbeeld een laptop van de zaak, een computer thuis en een smartphone. Vanuit Het Nieuwe Werken is het ook steeds vaker gewenst om op meerdere computers beschikking te hebben over dezelfde documenten, e-mails en software. U werkt tenslotte ook vanuit thuis of onderweg. Dit houdt in dat u de documenten niet op de harde schijf van uw werk laptop kunt opslaan, maar ook niet op uw thuiscomputer. Een USB-stick kan uitkomst bieden voor het opslaan van bestanden, maar voor software is dit geen oplossing want uw Windows programma draait niet op uw iPhone. Hoe kunt u dan wel via uw werk laptop, thuiscomputer en mobiele telefoon dezelfde software gebruiken en dezelfde bestanden openen? Door ze via een gestandaardiseerd kanaal te benaderen: via één webbrowser. Alle genoemde apparaten hebben namelijk een internetverbinding en een webbrowser. Als alles dus via het web aangeboden kan worden heeft u altijd, overal en met elk apparaat toegang tot uw software en bestanden: cloud computing is geboren.

Migratie

Als u geïnteresseerd bent in cloud computing, moet u eerst beginnen met inventariseren of het überhaupt interessant is om over te stappen op een cloud dienst, in plaats van uw huidige omgeving te laten aanpassen of uitbreiden. Om te beginnen bij het begin: welke cloud aanbieder gaat u selecteren en hoe selecteert u deze? Welke eisen stelt u aan deze aanbieder op het gebied van beveiliging, betaalmodel, support, beschikbaarheid, backups et cetera? Hier zult u eerst duidelijk moeten hebben wat u wilt en daarna nog moeten uitzoeken wat wordt aangeboden.

Als dan uiteindelijk een aanbieder is geselecteerd, of u heeft besloten deze dienst zelf te gaan faciliteren (een private cloud is tenslotte net zo goed een vorm van cloud computing als een public cloud), zult u gaan nadenken over het migreren van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. Laten we als voorbeeld nemen het gebruik van (kantoor)software, zoals Microsoft Word en Excel. In de huidige situatie heeft elke medewerker een versie van Word en Excel geïnstalleerd op zijn of haar computer. In de nieuwe situatie gaat u gebruik maken van de nieuwe dienst van Microsoft: Office 365.

De migratie voor dit voorbeeld kan in een aantal stappen worden beschreven:

1. Inventarisatie van de huidige situatie

De eerste stap is om te kijken hoe de huidige situatie is ingericht. Waar staat de data opgeslagen? Hoe zit het met de rechten? Hoe loggen de gebruikers in en hoe is de beveiliging geregeld? Wat zijn de huidige problemen en welke functionaliteiten zijn er bij de gebruikers gewenst?

2. Inventarisatie van de nieuwe situatie

Om een vergelijk te kunnen maken tussen de huidige en de nieuwe situatie is het noodzakelijk om de nieuwe situatie in kaart te brengen. Wat is de functionaliteit die geleverd wordt en op welke manier wordt dit aangeboden? In welke vorm wordt de data opgeslagen, hoe is de beveiliging en authenticatie geregeld en op welke manieren kan gecommuniceerd worden met deze omgeving?

3. Uiteenzetting van verschillen huidig

en nieuw

Zodra er een overzicht is van de huidige en de nieuwe situatie kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen huidige en nieuwe worden beschreven. Wat gaat er veranderen en wat blijft hetzelfde als voorheen?

4. Ontwerpen van oplossingen voor verschillen en migratie

De in punt 3 genoemde veranderingen zullen op een of andere manier moeten worden doorgevoerd. Een verandering is bijvoorbeeld het feit dat alle computers geen Word en Excel meer nodig hebben. Deze zullen dus moeten worden gedeïnstalleerd. Daarnaast zal een migratie moeten plaatsvinden van alle bestaande documenten en gebruikers, of een koppeling worden gemaakt om gebruikers toegang te geven tot de cloud dienst. Al deze zaken dienen ontworpen en gedocumenteerd te worden.

5. Implementeren van de oplossingen

Als duidelijk is wat moet gebeuren is het uiteindelijk een kwestie van tijd investeren en de benodigde aanpassingen daadwerkelijk implementeren. Hiervoor zijn wellicht verschillende kennisgebieden noodzakelijk, zoals experts van de huidige omgeving en experts van de nieuwe omgeving.

6. Testen van de oplossingen

De geïmplementeerde oplossingen dienen getest te worden. Een testplan is noodzakelijk om te kunnen overzien of alle functionaliteit getest is en of de eventueel losstaande oplossingen geen invloed op elkaar hebben: een integratietest is noodzakelijk. Na stap 6 is duidelijk wat er allemaal gedaan moet worden om te migreren en zijn de migratiestappen klaar om uitgevoerd te worden, maar de migratie is nog niet uitgevoerd. Het is belangrijk om eerst de gebruikers te informeren over de op stapel staande veranderingen. De acceptatie van de nieuwe oplossing bij de gebruiker is namelijk de belangrijkste sleutel in het succesvol migreren. Zorg dus dat de gebruikers op de hoogte zijn van de nieuwe situatie, de voordelen er van inzien en enthousiast zijn over de komst ervan voordat de migratie daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

7. Uitvoeren van de migratie

Het moment is aangebroken. De huidige omgeving wordt offline gehaald en de migratie wordt uitgevoerd. Experts van de huidige en nieuwe situatie staan klaar om in geval van nood in te grijpen en het migratieplan wordt stap voor stap doorlopen. Na afloop is de nieuwe situatie klaar voor gebruik.

8. Testen van de nieuwe situatie

Het is ook nu weer van belang om aan de hand van een testplan de nieuwe situatie te doorlopen. Werken alle functionaliteiten zoals ze beschreven zijn in stap 2? Zijn er nog openstaande punten die aandacht behoeven? Pas nadat de test is geslaagd kan de nieuwe situatie worden vrijgegeven voor de gebruikers.

9. Ontmantelen oude situatie

Tenslotte dient de oude situatie ontmanteld te worden omdat deze nu overbodig is. Oude onderhoudscontracten en licenties kunnen worden opgezegd en servers kunnen worden uitgeschakeld.

Complex

Het is duidelijk dat de migratie naar de cloud niet iets is wat op een week tijd kan worden gerealiseerd. De verschillende beschreven stappen zijn stuk voor stuk complex en er dienen een hoop factoren meegenomen te worden om te voorkomen dat er cruciale fouten worden gemaakt of belangrijke functionaliteiten worden vergeten. Het draait immers om belangrijke processen die geautomatiseerd zijn, het is daarom van belang om een goed overzicht te houden en duidelijke functionaliteiten te beschrijven. Tevens dient er een gedegen onderzoek te worden gedaan alvorens de migratie kan beginnen, want het kiezen van een cloud provider of het zelf inrichten van een cloud omgeving is geen eenvoudige taak en een project op zich. Toch zal deze migratie voor eenieder ooit noodzakelijk zijn, want het is de toekomst om alles online en op een gestandaardiseerde manier beschikbaar te maken zodat gebruikers plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk gebruik kunnen maken van die dienst die software heet.

Tegenwoordig heeft iedereen minimaal twee computers, bijvoorbeeld een laptop van de zaak, een computer thuis en een smartphone. Vanuit Het Nieuwe Werken is het ook steeds vaker gewenst om op meerdere computers beschikking te hebben over dezelfde documenten, e-mails en software. U werkt tenslotte ook vanuit thuis of onderweg. Dit houdt in dat u de documenten niet op de harde schijf van uw werk laptop kunt opslaan, maar ook niet op uw thuiscomputer. Een USB-stick kan uitkomst bieden voor het opslaan van bestanden, maar voor software is dit geen oplossing want uw Windows programma draait niet op uw iPhone. Hoe kunt u dan wel via uw werk laptop, thuiscomputer en mobiele telefoon dezelfde software gebruiken en dezelfde bestanden openen? Door ze via een gestandaardiseerd kanaal te benaderen: via één webbrowser. Alle genoemde apparaten hebben namelijk een internetverbinding en een webbrowser. Als alles dus via het web aangeboden kan worden heeft u altijd, overal en met elk apparaat toegang tot uw software en bestanden: cloud computing is geboren.

Migratie

Als u geïnteresseerd bent in cloud computing, moet u eerst beginnen met inventariseren of het überhaupt interessant is om over te stappen op een cloud dienst, in plaats van uw huidige omgeving te laten aanpassen of uitbreiden. Om te beginnen bij het begin: welke cloud aanbieder gaat u selecteren en hoe selecteert u deze? Welke eisen stelt u aan deze aanbieder op het gebied van beveiliging, betaalmodel, support, beschikbaarheid, backups et cetera? Hier zult u eerst duidelijk moeten hebben wat u wilt en daarna nog moeten uitzoeken wat wordt aangeboden.

Als dan uiteindelijk een aanbieder is geselecteerd, of u heeft besloten deze dienst zelf te gaan faciliteren (een private cloud is tenslotte net zo goed een vorm van cloud computing als een public cloud), zult u gaan nadenken over het migreren van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. Laten we als voorbeeld nemen het gebruik van (kantoor)software, zoals Microsoft Word en Excel. In de huidige situatie heeft elke medewerker een versie van Word en Excel geïnstalleerd op zijn of haar computer. In de nieuwe situatie gaat u gebruik maken van de nieuwe dienst van Microsoft: Office 365.

De migratie voor dit voorbeeld kan in een aantal stappen worden beschreven:

1. Inventarisatie van de huidige situatie

De eerste stap is om te kijken hoe de huidige situatie is ingericht. Waar staat de data opgeslagen? Hoe zit het met de rechten? Hoe loggen de gebruikers in en hoe is de beveiliging geregeld? Wat zijn de huidige problemen en welke functionaliteiten zijn er bij de gebruikers gewenst?

2. Inventarisatie van de nieuwe situatie

Om een vergelijk te kunnen maken tussen de huidige en de nieuwe situatie is het noodzakelijk om de nieuwe situatie in kaart te brengen. Wat is de functionaliteit die geleverd wordt en op welke manier wordt dit aangeboden? In welke vorm wordt de data opgeslagen, hoe is de beveiliging en authenticatie geregeld en op welke manieren kan gecommuniceerd worden met deze omgeving?

3. Uiteenzetting van verschillen huidig

en nieuw

Zodra er een overzicht is van de huidige en de nieuwe situatie kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen huidige en nieuwe worden beschreven. Wat gaat er veranderen en wat blijft hetzelfde als voorheen?

4. Ontwerpen van oplossingen voor verschillen en migratie

De in punt 3 genoemde veranderingen zullen op een of andere manier moeten worden doorgevoerd. Een verandering is bijvoorbeeld het feit dat alle computers geen Word en Excel meer nodig hebben. Deze zullen dus moeten worden gedeïnstalleerd. Daarnaast zal een migratie moeten plaatsvinden van alle bestaande documenten en gebruikers, of een koppeling worden gemaakt om gebruikers toegang te geven tot de cloud dienst. Al deze zaken dienen ontworpen en gedocumenteerd te worden.

5. Implementeren van de oplossingen

Als duidelijk is wat moet gebeuren is het uiteindelijk een kwestie van tijd investeren en de benodigde aanpassingen daadwerkelijk implementeren. Hiervoor zijn wellicht verschillende kennisgebieden noodzakelijk, zoals experts van de huidige omgeving en experts van de nieuwe omgeving.

6. Testen van de oplossingen

De geïmplementeerde oplossingen dienen getest te worden. Een testplan is noodzakelijk om te kunnen overzien of alle functionaliteit getest is en of de eventueel losstaande oplossingen geen invloed op elkaar hebben: een integratietest is noodzakelijk. Na stap 6 is duidelijk wat er allemaal gedaan moet worden om te migreren en zijn de migratiestappen klaar om uitgevoerd te worden, maar de migratie is nog niet uitgevoerd. Het is belangrijk om eerst de gebruikers te informeren over de op stapel staande veranderingen. De acceptatie van de nieuwe oplossing bij de gebruiker is namelijk de belangrijkste sleutel in het succesvol migreren. Zorg dus dat de gebruikers op de hoogte zijn van de nieuwe situatie, de voordelen er van inzien en enthousiast zijn over de komst ervan voordat de migratie daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

7. Uitvoeren van de migratie

Het moment is aangebroken. De huidige omgeving wordt offline gehaald en de migratie wordt uitgevoerd. Experts van de huidige en nieuwe situatie staan klaar om in geval van nood in te grijpen en het migratieplan wordt stap voor stap doorlopen. Na afloop is de nieuwe situatie klaar voor gebruik.

8. Testen van de nieuwe situatie

Het is ook nu weer van belang om aan de hand van een testplan de nieuwe situatie te doorlopen. Werken alle functionaliteiten zoals ze beschreven zijn in stap 2? Zijn er nog openstaande punten die aandacht behoeven? Pas nadat de test is geslaagd kan de nieuwe situatie worden vrijgegeven voor de gebruikers.

9. Ontmantelen oude situatie

Tenslotte dient de oude situatie ontmanteld te worden omdat deze nu overbodig is. Oude onderhoudscontracten en licenties kunnen worden opgezegd en servers kunnen worden uitgeschakeld.

Complex

Het is duidelijk dat de migratie naar de cloud niet iets is wat op een week tijd kan worden gerealiseerd. De verschillende beschreven stappen zijn stuk voor stuk complex en er dienen een hoop factoren meegenomen te worden om te voorkomen dat er cruciale fouten worden gemaakt of belangrijke functionaliteiten worden vergeten. Het draait immers om belangrijke processen die geautomatiseerd zijn, het is daarom van belang om een goed overzicht te houden en duidelijke functionaliteiten te beschrijven. Tevens dient er een gedegen onderzoek te worden gedaan alvorens de migratie kan beginnen, want het kiezen van een cloud provider of het zelf inrichten van een cloud omgeving is geen eenvoudige taak en een project op zich. Toch zal deze migratie voor eenieder ooit noodzakelijk zijn, want het is de toekomst om alles online en op een gestandaardiseerde manier beschikbaar te maken zodat gebruikers plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk gebruik kunnen maken van die dienst die software heet.

Private, public en hybride clouds

Cloud computing is een containerbegrip. Het omvat verschillende vormen van het aanbieden van diensten waarbij de onderliggende hardware schaalbaar is aan de hand van de vraag. Een private cloud is de meest beperkte vorm, waarbij het beheer en de inrichting van de cloud servers intern gebeurt en de dienst niet beschikbaar is voor gebruikers buiten het netwerk van het bedrijf. Een private cloud kan bijvoorbeeld zijn het aanbieden van webmail voor werknemers van een bedrijf. Hiertoe hebben alleen werknemers toegang en kan een externe gebruiker dus geen gebruik van maken.

Een public cloud is de vorm van cloud computing die we allemaal kennen, namelijk het aanbieden van een dienst over internet die beschikbaar is voor iedereen en via self-service kan worden aangevraagd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Gmail, waar eenieder die dat wenst een account kan aanmaken en gebruik kan maken van de dienst ‘webmail’.

Een hybride cloud is een tussenvorm, die bestaat uit een gedeelte dat private is en gedeelte dat public is. Er zijn interne leveranciers van diensten, maar er worden ook externe diensten uit de cloud gebruikt. Wellicht bestaat er een koppeling tussen deze diensten. Dit is de vorm die waarschijnlijk het meeste wordt gebruikt in bedrijven; omdat bedrijfsgegevens vaak niet aan externe partijen worden toevertrouwd, wordt bijvoorbeeld een eigen datacenter ingericht voor opslag van deze gegevens.

Uw crossmediale Vakblad

altijd binnen handbereik!

Vakinformatie 24 uur per dag

* 6 keer per jaar vakinformatie in het tijdschrift Vallei Business

* 12 keer per jaar extra nieuws via de Vallei Business digitale nieuwsbrief

* Actueel nieuws en dossiers op www.valleibusiness.nl

* Een vacatureoverzicht op www.valleibusiness.nl/vacatures

Word abonnee!

• U heeft recht op gratis vacatureplaatsingen.

• Opname van uw bedrijfsgegevens in de bedrijvengids. U bespaart direct al 100 euro!

• Recht op vele extra kortingen op lezersaanbiedingen!

(zie de antwoordkaart elders in deze uitgave of ga naar www.valleibusiness.nl)

Adverteren?

Altijd een crossmediale uiting richting uw regio in print en online.

• All-in pakket: u ontvangt voor 1 prijs altijd een advertentie in het tijdschrift en zowel een persbericht als

bedrijfsprofiel in de bedrijvengids op de website.

Interesse? Stuur een email naar onze media adviseur: simone@vanmunstermedia.nl

Vallei Business; het meest complete regioblad!

Werken in de regio.

Actuele vacatureservice

op onze website

Registreer u

nu voor de gratis

Vallei Business

nieuwsbrief

op onze website

valleibusiness.nl

U ontvangt naast

vakinformatie vele

voordelen

Deze whitepaper is opgesteld door ir Tom Kleijkers van Innervate, gebaseerd op de project- en onderzoekservaring op het gebied van Application Development. Meer info: www.innervate.nl

ict

LaaS, PaaS en SaaS

Naast de vorm waarin cloud services worden aangeboden (zie public, private en hybride clouds) zijn er ook verschillende diensten die worden aangeboden. Deze diensten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën, namelijk IaaS, PaaS en SaaS. Iaas is de meest uitgebreide variant en staat voor Infrastructuur as a Service. Bij deze dienst wordt een infrastructuur aangeboden via een virtualisatie of hardware-integratie. Deze vorm geeft de gebruiker volledige vrijheid over de hardware en biedt dus de meeste flexibliteit. Een voorbeeld van IaaS is Windows Azure of Ubuntu Enterprise Cloud.

Een variant die al meer beperkt is, is de PaaS dienst. PaaS staat voor Platform as a Service en zoals de naam al zegt wordt hier een platform aangeboden waar de gebruiker zijn of haar software op kan draaien en vaak ook op kan ontwikkelen. De infrastructuur wordt beheerd door de cloud provider. Voorbeelden van PaaS zijn: PayPal, Google Apps Engine of Microsoft Online Services.

Tenslotte is er de meest beperkte variant van cloud computing: SaaS. Dit is de variant die u wellicht zelf ook gebruikt. Het staat voor Software as a Service en levert een applicatie als dienst. De gebruiker kan de applicatie gebruiken maar hier niets wezenlijks aan aanpassen. Er zijn tal van bekende voorbeelden, zoals Webmail, Facebook, LinkedIn en Google Docs.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement