Werven via social media; wat levert het op?

Magazines | Vallei Business nr 2 2011

Werven via sites als LinkedIn, Hyves en Twitter is sterk in opmars. In de media verschijnt hierover het ene na het andere bericht. Uit onderzoek van Heliview Research blijkt dat social sites in 2010 zijn ingezet voor personeelswerving door circa 10 procent in het MKB.

Wat levert deze nieuwe vorm van werving concreet op en welke eerste stappen op het ‘sociale net’ kan de werkgever het beste zetten? In dit artikel staan een aantal onderzoeksresultaten en opstartadviezen bijeen.

Volgens deskundigen onderscheidt werven via sociale media zich van overige online wervingsmethoden doordat het een gerichte vorm van recruitment is. Werving bereikt via vacaturesites, recruitmentsites van werkgevers (bv. werkenbijdeoverheid.nl) of ‘gewone’ bedrijvensites vaker een breder publiek, werkzaam in meer ‘algemene’ functies (bijvoorbeeld administratie, logistiek). Door te werven via sociale media kan de recruiter één–op–één in contact komen met hoogopgeleid specialistisch personeel. Via sociale media is een groep potentiële kandidaten bereikbaar die vaak passief werkzoekend is en reageert op interessante vacatureaanbiedingen. Om deze reden vormen sociale media voor veel recruiters graag bezochte visvijvers.

Daadwerkelijk gebruik

Uit de studie Werving via sociale media (december 2010), blijkt dat circa 18 procent voor het screenen of werven van sollicitatiekandidaten gebruik maakt van Hyves,13 procent LinkedIn kiest, 10 procent Facebook en 6% een account inzet op MSN en/of Twitter. Via Linkedin en Hyves wordt vooral contact gezocht met sales- of administratiemedewerkers (HBO-niveau of lager) en op Twitter naast met administratieve kandidaten ook met ICT-functionarissen (meest HBO-niveau).

Voordelen

Veel werkgevers zijn nog terughoudend ten aanzien van het gebruik van sociale media voor personeelswerving. Ze vrezen dat het zittende personeel wordt ‘weggehunt’. Deze wervingsmethode kan echter grote voordelen bieden. Allereerst is werven via sociale media goedkoop (registratie is vaak gratis). Belangrijker nog is dat de arbeidsmarkt op korte termijn zodanig gaat veranderen dat een standaard wervingstactiek voor alle functies in een organisatie niet meer genoeg gaat opleveren. Volgens prognoses van het UWV gaat als gevolg van vergrijzing en technologische innovatie de komende jaren een tekort ontstaan aan met name specialistisch personeel. Als een werkgever op zoek is naar dit type personeel - en dit zal in de toekomst naar verwachting vaker het geval zijn - dan is inventiviteit in werving absoluut noodzakelijk. Sociale media kunnen de werkgever helpen in contact te komen met deze schaarse functiegroep.

Hoe nu te beginnen?

Welke eerste stappen kan een werkgever nu het beste zetten op het ‘sociale net’? Allereerst; bezint eer ge begint. Een goed doordacht plan leidt tot meer succes dan zomaar een groep te openen. Bepaal op voorhand voor welke functies sociale media worden ingezet en doe dit in de opstartfase alleen als overige wervingsmethoden niet succesvol zijn. Stel ook eerst intern gedragsrichtlijnen op, om grip te houden op uitingen die medewerkers gaan plaatsen. Je organisatie wordt namelijk ook gezien door potentiële werknemers en klanten.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u

contact opnemen met drs. Simone Snakenborg

(simone.snakenborg@heliview.nl) of Thanassis Vassiliadis mba (thanassis.vassiliadis@heliview.nl).

Tips en adviezen voor het MKB

Werven via sociale media: wat levert het op?

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement