FoodValley: Proeftuin van de globe

Magazines | Proeftuin FoodValley

Een groene vallei met veel foodbedrijvigheid. Dat was 100 jaar geleden zo; dat is nog steeds zo. FoodValley: een compacte regio, herkenbaar, veel foodkennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Natuurlijk, alles is anders nu. De schaal, de technieken, de vraagstukken. Maar nog steeds ontwikkelen en testen we hier kennis en passen deze toe. Al die jaren ontwikkelen we hier nieuwe technieken. En nog altijd is alles hier gericht op innoveren. Proeftuin van de wereld. Dat is FoodValley.

Innovatiebron
En in FoodValley geloven we dat de foodsector alleen echt innovatief is wanneer je samenwerkt. Aan het ontwikkelen van kennis. Aan het inzetten van kennis. We zijn overtuigd van de kracht van samenwerken bij het ontwikkelen van innovaties. Bij het waardevol maken van kennis en innovaties voor wereldwijde vraagstukken. Dat is uiteindelijk de missie van FoodValley: hoe voeden we straks negen miljard wereldburgers? Met kennis op onderwerpen die er mondiaal toe doen, positioneert Nederland zich hierin internationaal als gezaghebbend en leidend. FoodValley is de innovatiebron van de Nederlandse kenniskracht voor gezonde en duurzame voeding.

Interdisciplinaire kracht
FoodValley onderscheidt zich door haar interdisciplinaire kracht en focus op gezonde en duurzame voeding. Nieuwe kansen voor innovatie ontstaan door de interactie tussen de voedingsindustrie en aangrenzende sectoren. FoodValley is een geweldig voorbeeld van samenwerken tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven: de gouden economische driehoek. FoodValley regio draait rond ‘connectivity’. FoodValley stimuleert een moderne innovatie aanpak met een krachtig verbindingenstelsel.

Binnen FoodValley kennen we elkaar en vinden we elkaar gemakkelijk. Via samenwerken en uitbesteden komt kennis ook voor het midden- en kleinbedrijf beschikbaar. De toegenomen mogelijkheden van durfkapitaal, regionale ontwikkelingsfondsen en gerichte stimulerende maatregelen maken veelbelovende ideeën via spin-offs en start-ups levensvatbaar.

Multinationale ondernemingen
Ook grote multinationale ondernemingen zijn tot de conclusie gekomen dat zij niet alle kennis en R&D expertise in huis hebben. Zij zoeken naar nieuwe wegen om innovaties effectief en efficiënt te maken, want radicale innovaties vinden nog onvoldoende plaats. Samenwerken is vandaag de dag net zo belangrijk als concurreren. De interesse voor open innoveren is groter dan ooit. Door actief te zoeken naar nieuwe technologieën en ideeën buiten de onderneming. En door samen te werken met ‘concurrenten’ om meerwaarde te creëren voor klanten en te komen tot unieke oplossingen. Nieuwe verdienmodellen ontstaan.

FoodValley spant zich in om open communicatie en ondernemerschap te bevorderen. Het zijn uiteindelijk de mensen die bepalend zijn voor innovatiekracht van bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Flexibel organiseren, dynamisch managen en slim werken is het meest bepalend voor het innovatiesucces. Daarom stimuleren we sociale innovatie en de belangstelling voor technologie onder jongeren en studenten.

In FoodValley kan dit allemaal. Door herkenbaarheid, bereikbaarheid en kleinschaligheid. Net zoals 100 jaar geleden. Met nieuwe innovaties en andere uitdagingen. Proeftuin van de wereld.