Martin Ruiter: “Zonder ambitie kom je nergens”

Magazines | Vallei Business nummer 6 2017

"Het is nu tijd om een tandje bij te zetten"

Regionale aanpak

Het zijn geen bescheiden ambities van de nieuwe voorzitter van VNO-NCW VeluweVallei. "Zonder ambitie kom je nergens", erkent Martin Ruiter. Vijf jaar geleden maakte hij werk van de energie- en foodchallenge en startte in 2013 met enkele compagnons engineerings- en consultancybedrijf QING, focusde op de twee grote thema's en groeide in vijf jaar tijd van 12 naar 75 medewerkers in vier vestigingen. "Dat hadden er meer kunnen zijn, als we de juiste mensen hadden kunnen vinden." Hij legt daarmee de vinger op een van de zere plekken in de regio. Als voorzitter van de werkgeversvereniging in de regio wil hij bijdragen aan verbeteren van de arbeidsmarkt. "Een regionale benadering van arbeidsvraagstukken is essentieel", volgens Ruiter. "Er is hier bijvoorbeeld veel behoefte aan goed gekwalificeerd personeel, op alle niveaus, van mbo tot wo. Van mbo'ers weten we dat ze een werkplek zoeken binnen een straal van 30 tot 35 kilometer van hun woonplaats. Dus heb je een proces operator nodig in Nijkerk, dan gaat Den Haag dat niet oplossen, en ook Nijkerk niet. Door een regionale aanpak, samen met het onderwijs, zorg je voor economische vitaliteit. Daarom is de aanjagende en verbindende rol van VNO-NCW in de regio zo belangrijk."

Regionale knelpunten

Datzelfde geldt wat hem betreft voor andere regionale knelpunten, die het bestuur onder aanvoering van zijn voorganger, Frank Bieze, heeft verwoord in de groeiagenda. "Een mooie bruidsschat", noemt Ruiter de agenda, waar zaken op staan als één loket voor uitgifte van bedrijfskavels, en doorontwikkelen Poultry Expertise Center en ICT Campus. "En ja, ook infrastructurele zaken als rondweg Wageningen en verbeteren doorstroming A12/Rijnbrug Rhenen staan op de kaart, omdat investeren in infrastructuur nog steeds aantoonbaar economische winst oplevert. Met bijvoorbeeld een goede Rijnbrug-verbinding wordt de bereikbaarheid van en naar het zuidelijke deel van FoodValley sterk verbeterd, het scheelt per persoon een half uur reistijd per dag." Ruiter ziet, naast de gezamenlijke lobby en de rol van VNO-NCW Midden daarin, ook een taak weggelegd voor de werkgeversvereniging in de representatie van ondernemers in regionale overleggen en gremia die er toe doen. "In het brede speelveld van maatschappelijke en economische discussies en met de decentralisering van taken wordt de regio steeds belangrijker. Een goede ondernemersvertegenwoordiging is hard nodig."

Grote potentie

Boerenzoon Martin Ruiter, geboren in Nijverdal, studeerde landbouwtechniek aan de Landbouwhogeschool Wageningen, met veel bedrijfskunde in zijn pakket. Daarmee kwam hij snel na zijn studie in het management van technische bedrijven terecht. In eerste instantie in loondienst, maar na ervaringen met 'eigen' Heerenstraat Theater/Bioscoop in Wageningen begon het zelfstandig ondernemerschap te kriebelen. Het was het zetje om QING te starten. Door zijn brede ervaringen als lokale, regionale en internationale ondernemer én zijn mentaliteit om niet aan de zijlijn commentaar te leveren, maar zelf te handelen als je denkt dat het beter kan, heeft hij zich in verschillende bestuursfuncties ingezet voor het ondernemerschap. Eerst als voorzitter van Wageningen Ondernemers Contact, later als voorzitter FOV (Federatie Ondernemerskringen Valleiregio), de overkoepeling van acht lokale ondernemersverenigingen, en nu dus als voorzitter VNO-NCW VeluweVallei. "Deze regio heeft de potentie om 0,5 tot 1% boven de gemiddelde economische groei in Nederland uit te komen, met een snellere daling van de werkloosheid. Daarvoor is het nodig dat de knelpunten die op de groeiagenda staan worden aangepakt. Dat krijgen we alleen voor elkaar als we de krachten bundelen en draagvlak hebben om te lobbyen, te initiëren en te organiseren. De structuren in deze regio zijn goed, we weten elkaar te vinden. Het is nu tijd om een tandje bij te zetten", besluit Ruiter.

martin ruiter "Zonder ambitie kom je nergens"

We spreken elkaar een dag na de presentatie van het regeerakkoord. Martin Ruiter, voorzitter VNO-NCW VeluweVallei,

is tevreden met een aantal regionale punten dat specifiek genoemd wordt in de plannen van de nieuwe coalitiepartijen.

Vooral de erkenning van FoodValley als kennisregio doet hem deugd. "De kennis van de WUR is een enorm belangrijk

exportproduct. En het gaat veel verder dan de WUR. Het hele innovatie-ecosysteem eromheen doet mee. Ondernemers,

onderwijs, overheden, onderzoek, iedereen heeft invloed op elkaar en alles is met elkaar verbonden. Samen hebben we in deze regio de tools in handen om de grootste uitdagingen van de wereld aan te gaan: de energietransitie voor 2050 en het voeden van negen miljard wereldbewoners."

Fotografie: Ruben Schipper

"Deze regio heeft de potentie om 0,5 tot 1% boven de gemiddelde economische groei in Nederland uit te komen"

delen:

Vallei Business nummer 6 2017

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement