Nieuws

30-11-2021

PartsPoint versterkt landelijke dekking met overname Gebr. Ferwerda

Gebr. Ferwerda BV wordt overgenomen door Alliance Automotive Group Benelux (AAGB) en wordt geïntegreerd binnen de dochteronderneming PartsPoint. Gebr. Ferwerda bestaat uit negen vestigingen met ruim 90 jaar ervaring in de automotive aftermarket maar ook in land- en scheepsbouw. Met deze overname door de wereldwijde marktleider in de automotive aftermarket willen de huidige eigenaren Jan William van Dort en Ida van Dort de toekomst van de bedrijven waarborgen en meer continu...

Lees meer...

Nieuws

29-11-2021

Ondernemersorganisaties: Nu snel om tafel voor plan dat perspectief biedt

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het triest dat het kabinet opnieuw genoodzaakt is ingrijpende coronamaatregelen te nemen die ondernemers hard treffen. Zij hebben wel bereikt dat daar goede compensatie tegenover staat. Minstens zo belangrijk vinden de ondernemersorganisaties dat er nu snel een plan komt dat perspectief biedt en voorkomt dat zowel deze als volgende winter de samenleving steeds weer (deels) op slot moet. Ze zijn daarom blij dat het kabinet de uitnodiging van de sociale partners in de Stichting van de Arbeid van vanmiddag om daarover gezamenlijk in gesprek te gaan, heeft aangenomen. Wij willen graag meepr...

Lees meer...

Nieuws

24-11-2021

Economic Board: 'Verstedelijkingsopgave alleen mogelijk met investeringen in bereikbaarheid, landschap en arbeidsmarkt'

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley, die inzet op het versterken van het landschap en de bouw van 40.000 nieuwe woningen in Regio Foodvalley, draagt volgens de Economic Board Regio Foodvalley bij aan de verdere ontwikkeling en versterking van de regio. Daarvoor is het wel nodig te investeren in de bereikbaarheid van de regio, het versterken van de arbeidsmarkt en te zoeken naar een ruimtelijke balans tussen wonen, werken en recreëren. Om deze ambities waar te maken, adviseert de Board een Regionaal Aanjaagteam op te richten. Dat zegt Jan Jacob van Dijk, vicevoorzitter Economic Board Regio...

Lees meer...

Artikel

19-11-2021

Regio Foodvalley presenteert Actieprogramma Wonen 2021-2024

Regio Foodvalley zet zich de komende jaren in op het stimuleren van betaalbare woningbouw, meer zorgwoningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Dat staat in het recent gepresenteerde Actieprogramma Wonen 2021-2024. Het actieprogramma is erop gericht dat Regio Foodvalley een mooie regio blijft om te wonen en te werken met voldoende en betaalbare woningen. Daarvoor bundelen gemeenten, provincies, corporaties en marktpartijen de krachten. De samenwerkende partijen zetten zich de komende jaren in voor drie specifieke onderwerpen: 1. Stimuleren van betaalbare woningbouw Gemeenten, provincies, corpo...

Lees meer...

Nieuws

15-11-2021

Thuiswerkvergoeding zorgt voor nieuwe administratieve last ondernemer

Remote working maakt het er voor veel ondernemers niet makkelijker op. Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding geïntroduceerd wordt. De verwachting is dat de thuiswerkvergoeding rond de € 2,00 per dag wordt. Daarnaast is per 25 september het Corona thuiswerkadvies gewijzigd, waardoor thuiswerk- en kantoordagen steeds meer wordt gecombineerd door medewerkers. Hiermee ontstaat er een extra administratieve last voor ondernemers, omdat zowel de thuiswerkdagen als de kantoordagen geadministreerd moeten worden. HoorayHR lanceert oplossing voor nieuwe t...

Lees meer...

Nieuws

11-11-2021

Experttafel over Rijdende zonne-installatie

De H2arvester is een concept dat bedacht is voor de agrarische sector. Het bestaat uit wagens met zonnepanelen die zelfsturend over landbouwgrond rijden, zodat de agrarische productie op dit perceel gelijk kan blijven, terwijl tegelijkertijd energie wordt opgewekt (dubbel landgebruik). De eerste installaties rijden inmiddels in drie verschillende pilotprojecten. Het doel is de opgewekte energie zoveel mogelijk op dezelfde locatie te gebruiken, eventueel door eerst om te zetten in waterstof. Hans Linders heeft als Edenaar met een grote interesse in de energietransitie, de bedenkers van de H2arvester gekoppeld aa...

Lees meer...

Nieuws

03-11-2021

Grossiersnetwerk van Alliance Automotive Group Benelux groeit zeer sterk

De automaterialen grossiers Aparts (Rotterdam),  Autotechnica (Amsterdam), Jabo-Jagersma (Drachten en Oosterwolde) en Record (Utrecht) zullen vanaf 1 januari 2022 verder gaan als PRECISIUM Partnergrossier. Eerder dit jaar hadden G.E.A. (Emmen), Govers (Tholen) en JTC (Roosendaal) al voor PRECISIUM gekozen. Fred Kamphuis, General Manager van Alliance Automotive Trading (AAT), is blij dat deze belangrijke grossiers met overtuiging hebben gekozen voor PRECISIUM. “We leggen de lat bewust hoog en zoeken actieve ondernemers die de uitdagingen voor de toekomst ook zien. Die b...

Lees meer...

Nieuws

29-10-2021

TalentCenter Regio Foodvalley zet talent centraal

Duizenden talenten zijn op zoek naar werk. Tegelijkertijd zijn er duizenden werkgevers die de grootste moeite hebben om vacatures in te vullen. Dat is de realiteit van vandaag de dag: een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Met het TalentCenter wil Regio Foodvalley daar verandering in brengen. In een online omgeving worden kandidaten en werkgevers gematcht. Direct, zonder tussenkomst van bemiddelaars, gemeenten of het UWV. Matches ontstaan niet alleen op basis van opleiding en werkervaring, maar juist ook op basis van skills en persoonlijkheid. Zo wordt het makkelijker gemaakt voor kandidaten om een baan t...

Lees meer...

Artikel

29-10-2021

Gemeente Barneveld jaagt de grote transitie aan

De thema’s circulaire economie en de energietransitie staan tegenwoordig stijf bovenaan de maatschappelijke prioriteitenlijst. Ook de gemeente Barneveld is er druk mee bezig. Uit een gesprek met Martine Burgstaller en Jerphaas Donner blijkt dat er rond deze thema’s nog veel onduidelijkheid bestaat. De gemeente kiest daarom voor een stapsgewijze en genuanceerde aanpak. “Wij zeggen niet ‘dit is het beleid en zo moet het’. We werken liever aan sterke coalities met ondernemers en inwoners.” Tekst: Baart Koster Burgstaller en Donner vul...

Lees meer...

Nieuws

28-10-2021

ROVC ontwikkelt zich tot uniek vakcentrum voor binnenklimaat

Technisch opleider ROVC wordt in opdracht van brancheorganisatie Binnenklimaat Nederland een uniek vakcentrum voor binnenklimaat binnen utiliteit. De technisch opleider is in het kader van de coronacrisis en de toenemende vraag op het vlak van luchtverversing gevraagd om lesmateriaal te ontwikkelen voor technici die werkzaam zijn in de luchtbehandeling en luchtdistributie. De levering van de eerste luchtbehandelingskast van Systemair vormt het startpunt van de samenwerking m...

Lees meer...
Algemene voorwaarden | privacy statement