Artikel

22-04-2021 09:55

Circulair: de toekomst is nu!

Het Living Lab Regio Foodvalley Circulair is een netwerk van bedrijven, onderwijs en overheden dat de circulaire economie voor de regio vaart wil geven. In het vorige nummer van Vallei Business Magazine is een special opgenomen waarin heel veel informatie wordt gegeven over wat we als organisatie beogen en uitvoeren. En waarin ondernemers die partner zijn van het Living Lab aan het woord komen. Er gebeurt heel veel in de regio!

We zijn trots op de ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en gemeenten die volop bezig zijn om circulariteit handen en voeten te geven. Minder afval, meer hergebruik, zorgvuldig omgaan met grondstoffen, slimme verdienmodellen, nieuwe ontwerpen en verantwoordelijkheid nemen voor de keten waar je deel van uitmaakt: zomaar wat belangrijke begrippen voor de circulaire economie. Die overigens niet alleen van de toekomst is, maar al volop bestaat. Afval is namelijk grondstof waar je geld voor betaald als je het afvoert. En klanten en aanbestedende organisaties vragen om de impact van uw product op mens, milieu en maatschappij. En ontwerpen voor de toekomst is nadenken over reparatie, demontage en hergebruik. De koplopers van morgen beginnen vandaag. Maar ook omgekeerd: als je niet nu begint dan vis je over 7 jaar achter het net. Want investeren en innoveren kost gemiddeld 7 jaar om tot wasdom te komen en om investeringen winstgevend te maken. Wij zijn er van overtuigd dat stategische keuzes van vandaag de  toekomstige robuustheid van bedrijven en organisaties bepalen. Doe mee en sla de weg naar circulariteit in!
 
In het Living Lab werken we samen aan circulaire oplossingen voor morgen. We doen dat in de vorm van werkplaatsen: groepen ondernemers, aangevuld met kennis, onderwijs, overheden en relevante partijen. In de werkplaatsen wordt kennis uitgewisseld, inspiratie geboden en gezocht en aan ketenprojecten gewerkt. Er zijn op dit moment werkplaatsen op de thema’s Bouw, Voedsel, Waterstof en Industrie en andere thema’s zoals Meetbaarheid, Bedrijfsafval en Logistiek worden op andere manieren onder de aandacht gebracht. We hebben en loket voor vragen, organiseren netwerkbijeenkomten, verwijzen door naar o.a. subsidies, kunnen helpen bij het zoeken naar stages en onderzoekers en publiceren regelmatig nieuwsbrieven en artikelen.
 
Dat het Living Lab aanslaat en werkt blijkt onder andere uit de groei van het aantal partners. De afgelopen tijd hebben we vier bedrijven mogen verwelkomen en we geven de komende nummers van Vallei Business Magazine graag aandacht aan deze mooie toevoegingen. Deze maand is dat ARCOM architectuur + bouwmanagement. Wilt u ook partner worden of bent u geinteresseerd in hoe u samen kunt werken aan circulariteit? Neemt u dan contact met ons op, de informatie vindt u op onze website: www.regiofoodvalleycirculair.nl.
 
ARCOM architectuur + bouwmanagement is een bureau dat al ruim 35 jaar bestaat en met circa 25 mensen werkt aan projecten op het gebied van stedenbouw, architectuur, interieurontwerp, bouwtechniek en bouwmanagement.
 
“Bij ARCOM houden we van het ontwerpen en realiseren van projecten die impact hebben”, aldus Johan Verduijn, algemeen directeur. “Projecten waarbij we antwoorden kunnen formuleren op actuele maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en het klimaat. Maar ook opgaven waar we kunnen sturen op het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken en leren. Een gezonde omgeving.”
 
“De afgelopen periode heeft ARCOM haar profiel, ontwikkeling en visie tegen het licht gehouden en is onze koers verder aangescherpt,” zo vertelt Henno Westeneng, architect-directeur. “Omdat we geloven dat circulariteit een belangrijk antwoord is op voorgenoemde vraagstukken, hebben we ons aangesloten bij Living Lab Regio Foodvalley Circulair. We worden door de Living Lab partners graag geïnspireerd met voorbeelden vanuit andere sectoren en brengen zelf ervaring in vanuit de duurzame en circulaire projecten waar we bij betrokken zijn. Zo we bezig met het ontwerp van een autarkisch zorglandgoed in Almere en een remontabele basisschool in Borne,”
 
In zijn toespraken haalde Nelson Mandela vaak het Afrikaanse spreekwoord “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together” aan. Dat is nog steeds heel actueel en tekent de filosofie van het bureau: samenwerken. Dat doet ARCOM vanuit haar kantoor in Veenendaal al met heel wat lokale en regionale partners en krijgt met het lidmaatschap van Living Lab Regio Foodvalley Circulair een extra impuls.
 
Cirkelstad in de Regio Foodvalley
 
Cirkelstad is een landelijk opererend netwerk van steden en regio’s rondom duurzaam bouwen. Cirkelstad faciliteert publieke en private koplopers in de regio. Door een bestuurlijk en operationeel netwerk te verbinden, 10 jaar aan ervaringen te delen via de Cirkelstad Academie en gezamenlijk op te trekken in de regio wil Cirkelstad impact genereren. De partners zijn het kloppende hart van Cirkelstad. Zij zijn in de regio actief op projecten waarvan we de ervaringen delen. Het kan gaan over het opstellen van beleid, norm, instrumenten of de uitvoering van een project. Elke regio heeft een spinner, die coördineert en ziet toe op de voortgang. In de regio Foodvalley is Cirkelstad Veenendaal in 2019 opgericht en de uitvoerder van de werkplaats Bouw van het Living Lab. Partners van het Living Lab, zoals ARCOM architectuur en bouwmanagement, worden automatisch ook lid van Cirkelstad als ze meedoen aan de werkplaats Bouw. Ze profiteren daarmee van landelijke expertise en toegang tot verschillende netwerken en activiteiten. De werkplaats Bouw opereert niet alleen in Veenendaal, maar op de schaal van de hele regio Foodvalley. De samenwerkingsovereenkomst tussen Cirkelstad en het Living Lab Regio Foodvalley is ook voor 2021 verlengt en we willen komen tot een grotere synergie tussen de kennis en ervaring van Cirkelstad als landelijke organisatie en een krachtige regio Foodvalley, waar veel projecten lopen rondom circulair slopen, bouwen en de GWW-sector.
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement