Artikel

04-06-2024 09:52

Yellow Spring ziet meer kansen in de cloud, ook voor gekoppelde diensten

Is werken in de cloud zaligmakend? Vaker dan gedacht wordt wel, mits de capaciteit en de inrichting daarvan optimaal aansluiten op de behoeften van een organisatie. Juist daar wringt ’m vaak de schoen, zo weet ICT-specialist Yellow Spring uit ervaring. Er liggen kansen om een serieuze efficiencyslag te maken en kosten te besparen, een hogere gebruikstevredenheid onder medewerkers te genereren en slimme diensten te integreren.
 

Terwijl het gesprek zich richting capaciteit van publieke servers beweegt, kunnen we vaststellen dat Yellow Spring zelf sinds kort een stuk ruimer in zijn jas zit. “We timmeren aardig aan de weg,” glimlacht oprichter Matthijs Hardeman. “In 2022 gingen we van start en inmiddels telt ons team veertien mensen. Daarmee pasten we niet meer in ons kantoor en zitten we nu hier, vijftig meter verderop, in een aanmerkelijk ruimer pand.” Nog steeds in Barneveld, midden in de Gelderse Vallei, die je inmiddels voorzichtig de Silicon Valley van Nederland zou mogen noemen. Het epicentrum van de ICT-sector, waar specialisten met een verfrissende kijk op de materie uitstekend gedijen.
 
Teveel betalen

 
Bij dit alles bewaakt Yellow Spring zorgvuldig zijn DNA, met als rode draad: op de stoel van de klant gaan zitten en vanuit diens businesscase redeneren, om daarin op een heel pragmatische en efficiencygedreven manier procesverbeteringen door te voeren. Dat hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn, want dikwijls liggen de middelen voor het grijpen. “Het gaat er vooral om dat je ze op de juiste manieren benut,” zegt ICT-adviseur Niels van Cappellen. “Laten we eens inzoomen op Microsoft Azure. Sommige klanten willen graag naar de cloud overschakelen, maar weten niet hoe of denken bij voorbaat dat het hen op hoge kosten zal jagen. Inderdaad zien we vaak genoeg dat bedrijven er - onnodig - teveel voor betalen. Wij beginnen altijd met een inventarisatie van de bestaande ICT-omgeving. Daaruit volgt een advies hoe je alles het beste naar de cloud kunt migreren. Het lukt overigens niet altijd op alle fronten om serverloos te werken, want soms maakt een organisatie gebruik van zogeheten legacy-applicaties. Het betreft veelal oudere en soms branchespecifieke software die gebruik maakt van een database en/of toepassingen die ergens op een vaste server moeten staan en daar vanaf een pc of laptop te benaderen is. Bepaalde gedateerde administratieprogramma’s en ERP-applicaties, bijvoorbeeld.”
 
Veel flexibeler

 
Voor ICT-specialisten en een groeiend aantal afnemers behoeven de voordelen van een cloudoplossing als Microsoft Azure geen toelichting meer, maar Yellow Spring merkt dat veel organisaties nog steeds drempels zien. “Allereerst zullen we de pluspunten duidelijk op een rijtje zetten,” stelt Hardeman voor. “Het scheelt nogal wat in kosten als je geen eigen serverruimte hoeft laten inrichten én onderhouden, met alle beveiliging die daarbij hoort. Daarnaast maakt de cloud je veel flexibeler. Al naar gelang de behoefte kun je de capaciteit op- en afschalen en betalen naar gebruik. Dus de ruimte die je reserveert afstemmen op de bezettingsgraad. Als je ’s nachts de server niet hoeft te bereiken, wil je daar toch ook liever geen kosten voor maken? Qua opslagruimte en performance laat je de cloud heel makkelijk met je business meeveren. Daarnaast weet je je verzekerd van een hoge beschikbaarheid. Lokale servers kennen altijd een zekere kwetsbaarheid. Gaat er een harde schijf of een voeding stuk, dan vereist dat in bepaalde gevallen direct actie. Datacentra hebben dat aan de achterkant afgetimmerd. Hapert de ene schijf, dan neemt de andere het automatisch over. Bovendien biedt de publieke cloud de middelen om de cloudomgeving goed te beveiligen, de betreffende ICT-partner is dan aan zet om te zorgen voor de juiste en gedegen inrichting daarvan. Hierna dient de ICT-partner te zorgen voor een pro-actieve monitoring zodat er op tijd actie genomen kan worden.”
 
Besparing tot zeventig procent
 
De mensen van Yellow Spring kennen ook de bezwaren. Van Cappellen: “Wij komen regelmatig situaties tegen waarbij de cloudruimte niet op de juiste manier blijkt ingericht. Daardoor werkt het gebruik bijvoorbeeld kostenverhogend in plaats van -verlagend. In de ICT-wereld wordt geregeld een te ruime capaciteit afgenomen om zo aan de veilige kant te zitten, maar veel te veel is gewoon zonde van het geld. Er zit echter een andere kant aan dit verhaal. Menig aanbieder van cloudruimte verstrekt een mooie korting wanneer je - met het oog op de toekomst - voor een langere periode een bepaalde capaciteit reserveert, ook al heb je die niet onmiddellijk of permanent nodig. Dat kan een besparing tot soms wel zeventig procent opleveren. Een Belgische klant van ons, die een ERP-systeem voor laboratoria bij Microsoft Azure laat hosten, betaalde daar oorspronkelijk 750 euro per maand voor en nu nog maar 180 euro. Ondernemers hikken er nog weleens tegenaan om langdurig extra capaciteit te reserveren, ook al denken ze die op termijn wel te gaan benutten. Wij kunnen dan bijspringen en helpen om een stukje risico te dragen, doordat we veel contracten bij zo’n grote partij hebben lopen.”
 
Proof of concept
 
Soms wreekt een verkeerd ingerichte cloudomgeving zich in technologisch opzicht. “Je moet weten aan welke knoppen je draait,” zegt Hardeman. “Zo gebeurt het weleens dat wij een omgeving overnemen en zien dat de poort om de serverruimte op afstand over te nemen open staat. Makkelijk voor IT’ers, maar dus ook voor hackers…” Niet alleen bij sommige (potentiële) klanten, maar ook bij een enkele softwareleverancier proeft Yellow Spring scepsis ten aanzien van de cloud. “Wij mochten een design maken voor Top’s Edelgebak, dat net als vele andere bakkerijen gebruik maakt van een specifiek voor deze branche ontwikkeld ERP-systeem, onder de strikte voorwaarde dat dit lokaal gehost wordt. Omdat wij er heilig in geloofden dat dit uitstekend in een Microsoft Azure-omgeving zou kunnen draaien, hebben wij de leverancier gecontacteerd en in goed overleg voorgesteld een proof of concept te maken. Uiteindelijk bleek het allemaal redelijk makkelijk te realiseren en draait het nu succesvol, met instemming van beide partijen.”
 
Azure Virtual Desktop
 
Waar voorheen Remote Desktop Services (RDS) het werken op locatie vanaf een pc of laptop faciliteerde, neemt de moderne variant Azure Virtual Desktop (AVD) die rol steeds meer over. “Daarmee zit je niet meer vast aan het Windows Server-besturingssysteem,” legt Van Cappellen uit. “AVD oftewel de cloudversie is gebaseerd op Windows 11 en ondersteunt dus alle applicaties die je daaronder kunt laten draaien. Het biedt, in het kader van ‘bring your own device’, tevens voordelen op het gebied van schaalbaarheid. Wanneer gebruikers vanaf hun privé-pc of -laptop werken, zoals freelancers of stagiairs, halen ze door in te loggen het bureaublad van de organisatie op, waarbij het mogelijk is om dit helemaal te isoleren van de lokale pc. Dat er als het ware een ‘beveiligingsmuur’ omheen zit. Zelfs een trage computer vormt geen bezwaar, omdat de AVD-omgeving de rekenkracht van de cloud gebruikt. Wij helpen onze klanten met het inbouwen van een geautomatiseerde toegangscontrole op basis van bepaalde systeemvoorwaarden, zoals de aanwezigheid van Windows 10 of 11, de laatste updates, een virusscanner en - bijvoorbeeld - een Nederlands IP-adres. Het aantal cloudservers bij Azure Virtual Desktop is schaalbaar en daarmee flexibel af te stemmen op het aantal gebruikers dat inlogt.”
 
Copilot
 
Ieder mens denkt weleens: ‘Had ik daar maar een hulpje voor!’ Welnu, daar komt Microsoft Copilot om de hoek kijken. “Een digitale assistent, AI-gedreven en dus gebruikmakend van ChatGPT,” verklaart Hardeman. “Deze kijkt zowel naar informatie op internet als in je eigen omgeving. Hij kan echt van alles, een Teams-meeting samenvatten en de actiepunten weergeven, een document van twintig pagina’s in een PowerPoint-presentatie transformeren of een klantaanbod maken op basis van OneNote-aantekeningen en dezelfde lay-out als eerdere offertes. Microsoft Copilot staat tot je beschikking wanneer je er een licentie voor afneemt, maar let er als organisatie wel op dat de omgeving AI-ready is. Dan doel ik bijvoorbeeld op gebruikersrechten. Je wilt niet dat iedereen elkaars loonstrook kan oproepen, om maar een voorbeeld te geven.” Yellow Spring kan bedrijven helpen dat te organiseren en, eerder in het traject al, te inventariseren in hoeverre Copilot de business een dienst bewijst. “Wat levert het op aan efficiency? Dat moet je immers tegenover de licentiekosten plaatsen en dat bekijk je per individuele gebruiker. Bij de één spaart het misschien heel veel tijd uit door taken digitaal uit handen te nemen, bij de ander niet of minder. Juist in dat soort maatwerk ligt onze toegevoegde waarde.”
 
Meer informatie: www.yellowspring.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by