Artikel

05-07-2024 09:15

Regio Foodvalley nodigt minister Wiersma uit voor samenwerking aan duurzamere landbouw en veehouderij

Regio Foodvalley heeft, de gisteren aangetreden, minister Femke Wiersma van Landbouw Visserij Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) uitgenodigd om samen met haar en het nieuwe kabinet extra in te zetten op een goede toekomst voor landbouw, voedselzekerheid en natuur. Regio Foodvalley is dé regio met veel piekbelasters, maar nog belangrijker: een regio waar al oplossingen in beeld zijn. Waar al resultaten zijn behaald door samenwerking tussen boeren, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden.

Eén op één

De nieuwe regering gaat op basis van het Hoofdlijnenakkoord aan de slag. “Nu het ministerie bezig gaat met de uitwerking hiervan zijn wij zo vrij geweest om zelf een aantal tekstvoorstellen op te sturen’’, zegt wethouder Jan Pieter van der Schans (Ede), bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema Landelijk gebied in Regio Foodvalley. “Die kan het kabinet wat ons betreft één op één overnemen in het Regeerprogramma.’’

Succesvol meetnetwerk voor emissiereductie in de regio

“In de Regio Foodvalley zijn we al concreet aan de slag om agrarische ondernemers een goede boterham te bieden, te werken aan voedselzekerheid en de natuur te herstellen’’ zegt wethouder Bennie Wijnne (Barneveld), ook bestuurlijk verantwoordelijk voor het thema Landelijk gebied in Regio Foodvalley. “Zo willen we graag dat boeren in de toekomst per bedrijf een emissiedoel krijgen en de nieuwe regering wil dat ook.” Er ontstaat ruimte voor boerenvakmanschap doordat boeren worden afrekenen op de doelen die ze halen. Het wordt hen niet voorgeschreven hoe ze dat moeten doen. “De regio heeft hier een meetnetwerk voor uitgerold: boeren kunnen daarmee hun emissies meten en zelf maatregelen nemen. Dat meetnetwerk willen we graag uitbreiden.’’

Inzet op agrarisch natuurbeheer

Regio Foodvalley heeft de minister nog een serie voorstellen gedaan. Zo moet er extra geld komen voor agrarisch natuurbeheer, zodat dit daadwerkelijk bijdraagt aan het verdienmodel van boeren. Ook pleit de regio voor een grondfonds om goede landbouwgronden beschikbaar te houden voor voedselproductie en in te zetten voor waterbeheer. Daarnaast moet iedere boer in staat worden gesteld om een ondernemingsplan te maken voor zijn bedrijf. 

Regionale kennis en ervaring

Wethouder Van der Schans: “Regio Foodvalley heeft een schat aan kennis en ervaring op het gebied van agrifood in huis, maar het is ook de regio waar de natuur op de Veluwe onder druk staat en waar we willen investeren in natuurherstel.’’ Ook rondom het lostrekken van vergunningverlening en natuurherstel heeft Regio Foodvalley ervaring. Zo zijn er bossen bekalkt met steenmeel wat goede resultaten heeft opgeleverd. Van der Schans: “We nodigen minister Wiersma uit om snel bij ons langs te komen. We hebben geen tijd te verliezen.”

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De regio verbindt ondernemers, onderwijs en overheidsinstellingen om samen te werken aan een gezonde en duurzame regio. Met de gemeente Bunschoten werkt Regio Foodvalley samen op het thema voedsel, met de gemeente Putten op de thema's landbouw en voedsel.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by