Nieuws

29-04-2019 18:18

Coöperatie ValleiEnergie richt BV op

Op donderdag 18 april heeft de Algemene Ledenvergadering van coöperatie ValleiEnergie ingestemd met het oprichten van een aparte BV: ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. Deze maakt het mogelijk de vele activiteiten in FoodValley op te schalen en verder te professionaliseren. De BV heeft maar een aandeelhouder: coöperatie ValleiEnergie. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons en FoodValley op de weg naar een eigen regionaal en democratisch energiebedrijf”, aldus voorzitter Elmar Theune.

Plannen
Voor 2019 heeft de BV een voorlopige begroting van € 250.000. Er zijn plannen voor coöperatieve zonnecentrales in Nijkerk, Barneveld, Lunteren, Renswoude, Ede, Rhenen, Wageningen en Renkum. Dit komt geheel overeen met het beleid van ValleiEnergie om groene energie zo veel mogelijk lokaal op te wekken en lokaal te verkopen. Op het ogenblik heeft ValleiEnergie ongeveer 350 energieklanten, voornamelijk in Ede en Wageningen. De BV voert ook het eerstelijns energieloket uit voor gemeentes in FoodValley. Inwoners van deze gemeentes kunnen met al hun vragen over energiebesparing en duurzame energie via telefoon en mail bij dit loket terecht. Daarnaast steunt ValleiEnergie gemeentes, bewoners en bedrijven met wijkaanpakken, energie besparen en van het gas af. Er is nu een vacature voor de functie van Directeur. Zolang deze niet is ingevuld neemt het bestuur van de coöperatie de taken waar.

Energiecoöperatie ValleiEnergie
Lokale Coöperatie ValleiEnergie maakt zich sinds 2012 sterk voor de opwek en levering van groene energie (ValleiStroom) door en voor burgers en bedrijven in de FoodValley. Ongeveer 450 leden van de coöperatie zijn gezamenlijk eigenaar van het coöperatie, welke de enige aandeelhouder van ValleiEnergie Advies en Projecten BV is. De leden kunnen zo meebeslissen over de energietransitie in hun eigen regio.

Inwoners en bedrijven kunnen de lokale en regionale energietransitie op verschillende wijzen ondersteunen via ValleiEnergie: door klant te worden en lokale groene energie af te nemen, door lid te worden, en zo mee te beslissen, door deel te nemen aan collectieve zonnecentrales of door via de nieuwsbrief ValleiEnergie te volgen en tips voor energiebesparing in de praktijk te brengen.
ValleiEnergie is een lokale coöperatie zonder winstoogmerk, en al 4 jaar op rij de groenste van Nederland. Natuurlijk wordt er geld verdiend aan het verkopen van stroom en gas, maar ValleiEnergie investereert dat in nieuwe lokale projecten voor opwekking van elektriciteit en voorlichting over energiebesparing. Al onze investeringen worden uitgevoerd door lokale partners om de regionale economie sterker te maken. Meer informatie: www.valleienergie.nl 
Algemene voorwaarden | privacy statement