Nieuws

18-02-2021 11:24

Financiële sector in Gelderland nog weinig last van crisis

In januari stegen de WW-uitkeringen in drie van de vijf Gelderse regio’s. Op jaarbasis stegen de WW-uitkeringen in alle regio’s. Die stijging op jaarbasis bleef in Gelderland in alle regio’s wel onder het landelijk gemiddelde. In de financiële dienstverlening daalde de WW het afgelopen jaar sterk. Voor 2021 verwacht UWV een lichte banenkrimp bij financiële bedrijven. Vooral administratieve beroepen zijn kwetsbaar. Verschillende beroepen op hoger niveau blijven wel goede kansen op werk bieden in deze sector.

Zeer lichte toename WW-uitkeringen in de Achterhoek in januari

Eind januari 2021 verstrekte UWV 3.670 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 0,4% (+13 uitkeringen). Dit is minder dan de landelijke toename van 1,0%.

Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 9,8%, oftewel 327 uitkeringen. Deze toename is aanzienlijk kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,5%).

In FoodValley lichte toename WW-uitkeringen in januari

Eind januari 2021 verstrekte UWV 3.972 WW-uitkeringen in FoodValley. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 0,7% (+28 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke toename van 1,0%.

Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 11,6%, oftewel 412 uitkeringen. Deze toename is veel kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,5%).

WW-uitkeringen in Midden-Gelderland licht gedaald in januari

Eind januari 2021 verstrekte UWV 6.437 WW-uitkeringen in Midden-Gelderland. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 0,8% (-51 uitkeringen). Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen juist met 1,0%.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen wel hoger. De regionale stijging is 12,3%, oftewel 704 uitkeringen. Deze toename is echter kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,5%).

In januari WW-uitkeringen in Rijk van Nijmegen licht gedaald

Eind januari 2021 verstrekte UWV 4.856 WW-uitkeringen in Rijk van Nijmegen. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 0,6% (-28 uitkeringen). Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen juist met 1,0%.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen wel hoger. De regionale stijging is met 5,5%, oftewel 253 uitkeringen, echter zeer beperkt. Landelijke steeg het aantal WW-uitkeringen over het afgelopen jaar met 19,5%.

Toename WW-uitkeringen in Rivierenland in januari

Eind januari 2021 verstrekte UWV 3.261 WW-uitkeringen in Rivierenland. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 1,6% (+50 uitkeringen). Dit is iets meer dan de landelijke toename van 1,0%.

Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 11,3%, oftewel 331 uitkeringen. Deze toename is echter kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,5%).

Nog steeds kansen op werk in financiële sector

De coronacrisis zorgt voor een stijging van WW-uitkeringen in Gelderland. Dat geldt echter niet voor alle sectoren. Zo daalde de WW in de financiële sector het afgelopen jaar juist sterk, in alle vijf de regio’s. Uit onderzoek van UWV blijkt dat de impact van corona kleiner is bij financiële bedrijven dan bij veel andere bedrijven. Zij hebben onder andere minder last van afgenomen vraag naar hun producten en diensten. Het aantal banen van werknemers in deze sector bleef landelijk ongeveer gelijk.

Voor 2021 verwacht UWV een lichte banenkrimp in de financiële dienstverlening. Dit sluit aan bij de waarschuwing van het CPB dat naarmate de crisis langer duurt financiële bedrijven meer kunnen worden geraakt, bijvoorbeeld door oninbare leningen. Bovendien kondigden de grote banken in 2020 aan versneld filialen te sluiten. Vooral administratieve beroepen zijn daarbij kwetsbaar, zoals receptionisten en ondersteunende administratieve krachten. Door digitalisering waren de kansen voor administratief werk op lager-middelbaar niveau vaak al niet goed. In 2020 namen de vacatures voor dit soort beroepen dan ook sterk af. Ook de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde mbo-studenten aan de opleiding financieel-administratieve dienstverlening op niveau 2 en 3 is matig.

Er zijn nog steeds goede baankansen voor bepaalde beroepen in de financiële sector, met name voor specialisten (ict, financieel, juridisch) op hbo en universitair niveau. UWV ondersteunt werkgevers om in de vraag naar personeel te voorzien. Zo werken UWV en partners in Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe samen met branchevereniging NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. NOAB geeft werkzoekenden met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk. De vereniging meldt vacatures van haar leden en hun klanten voor functies als bijvoorbeeld controller of assistent-accountant bij het regionale Werkgevers Servicepunt, dat hiervoor vervolgens geschikte kandidaten zoekt.

Om hoogopgeleide talenten zonder specifieke IT-achtergrond om te scholen naar een IT-functie op hbo-niveau ontwikkelt het onderwijs samen met deelnemende werkgevers een uniek omscholingstraject: Make IT Work. Kandidaten met een hbo- of wo-diploma, affiniteit met IT én zin in iets nieuws, kunnen zich laten omscholen tot IT-er en na 5 maanden opleiding al aan de slag in een nieuwe functie als security specialist of software engineer bij een van de deelnemende werkgevers. Meer informatie it-omscholing.nl

De UWV barometer arbeidsmarkt financiële dienstverlening geeft meer inzicht in deze sector: 
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/financiele-dienstverlening/

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement