Nieuws

27-05-2021 13:40

Slimme tool voor thuiswerken

Wie een eigen bedrijf begint, loopt verschillende risico’s. De ondernemer kan maar zo een klus verkeerd uitvoeren of per ongeluk schade berokkenen aan zaken van een ander. Tegen zulke problemen is er een speciale verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) wordt genoemd. Dit is een andere verzekering dan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De AVB dekt aanspraken op schadevergoeding door personen- of zaakschade. Bij vooral zzp’ers kan het beter. Uit onderzoek blijkt dat 64 procent van de zzp’ers helemaal geen aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Wat wordt gedekt bij een AVB?
Bij een aansprakelijkheidsverzekering worden zaken gedekt zoals schade aan personen of zaken. Als ondernemer is het mogelijk dat er per ongeluk schade wordt aangericht. Bijvoorbeeld doordat een opdracht niet helemaal duidelijk is en er daardoor een klus wordt uitgevoerd zonder het daarvoor gewenste resultaat. In zo’n geval kan de afnemer de zzp’er aansprakelijk stellen. Om deze reden is de AVB in het leven geroepen. Het kan gevaarlijk voor een ondernemer zijn om klussen aan te nemen zonder een AVB te hebben. Op die manier kan het ondernemerschap namelijk in gevaar komen. 

Gelukkig zijn aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven niet erg kostbaar. De meeste verzekeraars verzekeren ondernemers tegen aansprakelijkheid. Daarvoor is wel noodzakelijk te weten dat de premie en de inhoud van de verzekering verschilt.

Verschillen per branche
In principe worden de bedrijven in een branche ingedeeld. Denk bijvoorbeeld aan de bouw en technische beroepen. Hier is een ander risico dat er iets verkeerd gaat dan bijvoorbeeld het geval is bij uiterlijke verzorgende beroepen. Bij adviserende beroepen ligt aansprakelijkheidstelling ook op de loer. Het kan immers voorkomen dat de ondernemer de casus niet juist begrepen heeft en daardoor een verkeerd advies geeft. Dit verkeerde advies kan uiteindelijk leiden tot schade. Het is belangrijk om te weten dat een AVB geen schade vergoedt als gevolg van verkeerd advies. Deze schade valt namelijk over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Hoe werkt de AVB in de praktijk?
De vraag is uiteraard hoe de AVB dan in de praktijk werkt. Het laten vallen van een exclusieve vaas is het vaakst gebruikte voorbeeld. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en daardoor zijn er ook andere, meer voordehandliggende voorbeelden te verzinnen van een casus waarbij bedrijven rekening houden met aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid ontstaat als er schade is ontstaan door handelen van de ondernemer. Deze is goed te vergelijken met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP, ofwel WA-verzekering).

Er is dus ook een soort WA-verzekering voor bedrijven. In de praktijk werkt het zo: stel een loodgieter voert een opdracht uit om het dak van een garage te repareren. De ondergrond van de brander waarmee het dakleer is samen te smelten vat vlam door onoplettendheid. Daardoor ontstaat er een forse schade die tot in de tientallen duizenden euro’s lopen. De opdrachtgever stelt de ondernemer aansprakelijk, want de schade is tijdens het werk veroorzaakt. In zo’n geval kan dit vergoed worden door de AVB.

Niet alle zaken zijn verzekerd
Hoewel bedrijven dus rekening houden met aansprakelijkheid, zijn een aantal zaken niet gedekt. Denk bijvoorbeeld aan schade door opzet of schade aan zaken van de ondernemer zelf. Als de ondernemer op weg naar zijn werk een fietser aanrijdt, is dit niet gedekt onder de AVB. In plaats daarvan moet de WA-verzekering voor motorrijtuigen worden aangesproken. Ook milieuschade of zaken onder opzicht worden niet vergoed.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement