Nieuws

17-11-2022 19:08

CMC bemiddelt bij de verkoop van het voormalig terrein van TN Europe BV

Het al sinds de jaren in Veenendaal gevestigde TN Europe BV gaat een groot deel van haar activiteiten staken. In de afgelopen periode zijn de gebouwen en gronden aan De Smalle Zijde 1B in Veenendaal te koop aangeboden. CMC Bedrijfsmakelaars heeft de verkoper begeleidt in het verkoopproces, Jurato Bedrijfsjuristen heeft de verkoop juridisch begeleid. Op basis van het voorkeursrecht is het object voor 16,2 miljoen aan de gemeente Veenendaal verkocht!

De totale oppervlakte van de bebouwing op het terrein bedraagt circa 21.406 m² en is gelegen op een perceel van circa 55.000 m².

Toekomst
De gemeente heeft plannen om dit gebied duurzaam te ontwikkelen tot een locatie waar een mix van bedrijven zich kunnen vestigen. In Veenendaal is namelijk grote behoefte aan nieuwe of vervangende kleinschalige bedrijfsruimten.

Ontwikkeling bedrijfspanden
Op de Smalle Zijde 1B blijft een deel van de activiteiten van TN Europe BV gehandhaafd. Een gebied van circa 13.000 m² zal door hen voor 10 jaren terug gehuurd worden van de gemeente. De gebouwen op de overige percelen zullen gesloopt worden en de grond gesaneerd. Er wordt aan een ontwikkelingsplan gewerkt waar de percelen worden aangeboden aan bedrijven met een milieucategorie van maximaal 3.2, die daar zelf een bedrijfspand op kunnen ontwikkelen.

Tijdelijke invulling
Tijdens de herontwikkeling van het terrein zullen de gebouwen en het buitenterrein tijdelijk verhuurd gaan worden. De gemeente heeft CMC ingeschakeld om de verhuur te gaan verzorgen.

Transformatie Het Ambacht
Het aangekochte terrein vormt een veilige buffer tussen de bedrijven aan de oostkant van de Groeneveldselaan, daar waar woningen ontwikkeld zullen worden. Ondernemers, grondeigenaren, ontwikkelaars, de gemeente en bewoners in het Ambacht werken samen aan de transformatie van het gebied.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by