Nieuws

23-10-2023 21:18

Vakmensen nodig voor verduurzaming Gelderse industrie

In september vertoonde het aantal WW-uitkeringen in de Gelderse industrie een lichte daling. Per regio verschilde de ontwikkeling over de afgelopen maand van een daling met 1,8% in Rijk van Nijmegen tot een stijging van 1,9% in Rivierenland.

Tegelijkertijd is er nog veel vraag naar personeel. Zo zijn er veel technische vakmensen nodig om de industrie te verduurzamen. Behalve voor deze klimaatbanen is ook in het algemeen veel vraag naar dit soort medewerkers. Eind juni stonden er in Gelderland dan ook 4.200 vacatures open voor deze beroepen. Dit zijn maar liefst 1.000 vacatures meer dan vier jaar geleden. Dit biedt kansen voor mensen die een overstap willen maken naar een klimaatbaan.

Verduurzaming van industrie verandert veel technische beroepen
In het kader van het klimaatakkoord is ook de industrie aan het verduurzamen. Voor de uitvoering van klimaatmaatregelen zijn veel vakmensen nodig op het gebied van procestechniek, werktuigbouw, elektrotechniek en ICT, maar ook van kwaliteit en veiligheid. Wanneer bedrijven overschakelen op bijvoorbeeld andere grondstoffen, energie en productieprocessen, veranderen de taken en de daarvoor benodigde kennis van bestaande beroepen. UWV brengt met de SER Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing Klimaatakkoord en met SBB voor het eerst voor de industrie in kaart om wat voor specifieke beroepen en werkzaamheden het gaat, en welke kennis en competenties daarbij nodig zijn. Bij deze ‘klimaatbanen’ in de industrie gaat het bijvoorbeeld om monteurs van industriële machines en installaties, ontwerpers van ICT-systemen, tekenaars werktuigbouw en kwaliteitscontroleurs industrie.

Regionaal honderden vacatures voor relevante beroepen verduurzaming industrie
Eind juni 2013 stonden in de Gelderse regio’s in totaal 4.200 vacatures open voor klimaatbanen in de industrie. Dat zijn er 1.000 meer dan medio 2019. Het aantal vacatures is na 2020 ieder jaar gegroeid. Door de coronacrisis zakte het aantal vacatures in het tweede kwartaal van 2020 namelijk fors in.

Ook in de toekomst veel werk in klimaatbanen
Voor deze beroepen hebben werkgevers in Gelderland al jaren moeite om hun vacatures te vervullen. Naar verwachting houden de personeelstekorten aan, onder andere door de vergrijzing in de industrie en de afname van studenten in vooral het mbo en hbo. Opleidingen in deze richtingen bieden dus een (zeer) goed toekomstperspectief voor jongeren. Maar ook voor werkzoekenden en werkenden die de overstap naar een ‘klimaatbaan’ willen maken zijn er goede baankansen.

Leerwerktraject Talent in de Energie
Voor werkgevers die nieuw talent aan hun bedrijf willen binden, biedt het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen, UWV, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, IW Nederland en ROC Nijmegen een 1-jarig leerwerktraject Talent in de Energie.
De Technische ROC Nijmegen en IW leidt in deze periode de kandidaat versneld op tot 'Monteur werktuigkundige installaties mbo niveau 2'.

Een groep van gemotiveerde kandidaten, die een switch willen maken naar de installatietechniek, zijn begin februari 2023 gestart met een opleiding installatietechniek. Ze volgen deze versnelde 1-jarige BBL-opleiding op mbo niveau 2 tijdens het leerwerktraject Talent in de Energie. Jan-Willem Brandt, adviseur Leerwerkloket: “Het is een heel diverse groep: van jong tot oud en de eerdere werkervaring varieert van stratenmaker tot horeca.” Naast de opleiding werken de toekomstige installatiemonteurs in een leerbaan bij technische werkgevers in Rijk van Nijmegen. Het leerwerktraject draagt bij aan de aanpak van de oplopende personeelstekorten in de technische sector. In februari 2024 start een nieuwe groep voor minimaal 24 uur per week, voor de duur van 1 jaar.

UWV publiceert in samenwerking met de SER Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing Klimaatakkoord en met SBB rapporten over klimaatbanen. Het volledige artikel over klimaatbanen in de industrie.

Achterhoek
In de Achterhoek verstrekte UWV eind september 2023 nog 2.042 WW-uitkeringen. Dat zijn 36 WW-uitkeringen minder dan een maand eerder en 49 meer dan een jaar eerder. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek 1,7% lager dan een maand geleden en 2,5% hoger dan een jaar geleden. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen eind september 0,8% lager dan de maand daarvoor en 2,0% hoger dan een jaar geleden.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by