Nieuws

16-11-2023 11:31

Nieuwe trend coffee badging: Bijna helft Nederlandse kantoorwerkers alleen voor kopje koffie naar kantoor

Een nieuwe werktrend maakt opmars onder werknemers in Nederland: "coffee badging". Uit wereldwijd onderzoek van Owl Labs onder 12.000 werknemers, waaronder 2.000 in Nederland, blijkt dat 41% van de Nederlandse kantoorwerkers hieraan meedoet en nog eens 10% zou het willen proberen.

Daarmee lijkt de koffiehoek voor 51% van de medewerkers dé place to be: coffee badging houdt namelijk in dat je alleen even op kantoor verschijnt om bijvoorbeeld een kopje koffie te halen en je gezicht te laten zien, om daarna weer snel terug naar je thuiskantoor te gaan om je werk te doen. Coffee badging blijkt vooral onder leidinggevenden populair: driekwart van de coffee badgers is manager.

Een vorm van verzet?
Werkgevers die hun werknemers terug naar kantoor dwingen, worden geconfronteerd met allerlei vormen van verzet, van open brieven en stakingen tot 'quiet quitting' of het indienen van ontslag. Bijna de helft (45%) van de Nederlandse werknemers gelooft dat hun werkgevers hen vragen om vanuit kantoor te werken vanwege traditionele werkverwachtingen, terwijl 63% van de hybride werknemers juist vindt dat ze productiever zijn wanneer ze vanuit huis werken. Coffee badging kun je dan ook interpreteren als een vorm van verzet, waarbij werknemers het (gedwongen) bezoek aan kantoor zo kort mogelijk houden. Ze verschijnen lang genoeg op kantoor om een kopje koffie te drinken en hun gezicht te laten zien, om vervolgens weer naar huis te gaan om hun werk te doen.

De populariteit van thuiswerken is onverminderd hoog. Van de Nederlandse werknemers is 60% bereid om salaris in te leveren in ruil voor een volledige remote baan – 7% wil daar zelfs meer dan 20% van hun loon voor opofferen. 

Tegelijkertijd lijken vooroordelen tegenover thuiswerken slechts langzaam te verdwijnen. Zo maakt 52% van de Nederlandse werknemers zich nog steeds zorgen dat leidinggevenden hun collega’s op kantoor zien als hardere werkers die betrouwbaarder zijn dan werknemers op afstand (de zogenaamde ‘proximity bias’). In 2022 was dit aandeel nog 54%. Ook maakt een toenemend aantal Nederlandse werknemers zich zorgen dat thuiswerken hen beperkt in inspraak en carrièrekansen (49% ten opzichte van 46% in 2022).

Wereldwijde trend
Van alle ondervraagde werknemers wereldwijd bevestigt 39% van de werknemers aan coffee badging te doen. Met 41% behoren Nederlanders tot de koffiekoplopers in het onderzoek. In de Verenigde Staten is deze trend het populairst, waar 58% van de werknemers toegeeft dit weleens te doen. Opvallend is dat coffee badging vooral populair is onder managers. In vergelijking met niet-managers ligt het wereldwijde percentage aan coffee badgers fors hoger (bijna 76% van de coffee badgers is manager). In Nederland zijn de verschillen iets minder extreem, maar ook daar zien we dat van alle coffee badgers ruim 68% een leidinggevende positie heeft. 

Het probleem: werknemers willen om uiteenlopende redenen niet meer zo vaak naar kantoor, omdat ze zich bijvoorbeeld thuis productiever voelen, of vanwege verantwoordelijkheden als mantelzorger. 70% van de Nederlandse werknemers vindt zelfs dat thuiswerken bij wet geregeld moet zijn, hoewel een wetsvoorstel hiervoor onlangs sneuvelde in de Eerste Kamer. Bovendien zou 46% op zoek gaan naar een nieuwe baan als hybride werken niet langer wordt toegestaan. En als ze tóch verplicht hun gezicht op kantoor moeten laten zien, ligt coffee badging op de loer.
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by