Nieuws

geplaatst: 27-09-2017

Dit zijn de vijf favoriete kerstpakketthema’s van 2017

Al in de negentiende eeuw gaven boeren hun knechten in december een kerstpakket als blijk van waardering, meestal een mand met eten en drinken. Tegenwoordig zijn de meeste foodpakketten themagericht en bevatten ze – naast eten – ook een heus cadeau. Met welke themapakketten verwennen Nederlandse werkgevers hun medewerkers anno 2017? Kerstpakketten.nl, de grootste online leverancier, zocht het voor je uit.

Scandinavisch design
Met stip op één staan producten in Scandinavische stijl. Deze stijl kenmerkt zich door een ingetogen vormgeving en een mix van natuurlijke materialen met kleurrijke aspecten. Warme dekentjes, woonaccessoires van eerlijk hout, buitenkacheltjes; Nederland is er dol op.

Ice en fire: de winterbarbecue
Barbecueën en winter worden meestal niet in één adem genoemd. Toch bevat een aanzienlijk deel van de pakketten die Kerstpakketten.nl verkoopt barbecues of barbecuebenodigdheden. Feestelijke sausjes, marshmallows, speciaalbiertjes en een bijpassende koeltas maken het geheel compleet.

Goede voornemens
Zie je je medewerkers graag gezond het nieuwe jaar in gaan? Kies dan voor een kerstpakket waar het thema gezondheid vanaf spat. Inclusief smoothiemaker, infuser of saladeschaal. Verder zijn vers fruit, noten, biologische sapjes, thee en zelfs flessen water populair.

Relaxing
Over goede voornemens gesproken, ‘minder stress’ is er ook zo een. Vandaar dat veel werkgevers hun teamleden verrassen met een handig mee te nemen en comfortabele SeatZac. Even met lucht vullen en voilà, je kunt chillen waar je maar wilt. Ook andere relaxproducten zoals kaarsen, wijn en multifunctionele poefen zien we dit jaar weer veelvuldig terug.

Bedankt!
‘Zeg het met een kerstpakket’ is in 2017 helemaal van toepassing. Zo is de BEDANKT-lijn van Kerstpakketten.nl razend populair. Op de verpakking van elk product staat een letter van het woord ‘bedankt’. Andere veel verkochte kerstpakketten bevatten producten met krachttermen op de verpakking, zoals ‘samenwerken’, ‘loyaal’, ‘groei’ en ‘keep going’.

Voor meer informatie en inspiratie: www.kerstpakketten.nl.

Nieuws

geplaatst: 27-09-2017

Lichte daling WW in FoodValley

In augustus daalde de WW in FoodValley slechts licht. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling nog steeds sterker dan landelijk. De WW daalt in vrijwel alle sectoren.

WW in FoodValley verder gedaald
In augustus is het aantal WW-uitkeringen in FoodValley verder afgenomen tot 5.396 uitkeringen. Dat zijn er niet veel minder dan een maand eerder, maar wel 1.178 minder dan een jaar geleden. Ten opzichte van juli is de daling 0,4% en blijft daarmee iets achter bij de landelijke daling van 0,6%. Vergeleken met vorig jaar is de daling in FoodValley met 17,9% nog wel duidelijk sterker dan landelijk (-15,1%).

WW in FoodValley daalt in vrijwel alle sectoren
In FoodValley daalde de WW de afgelopen maand in de meeste sectoren. Enkele sectoren laten een geringe stijging zien, zoals industrie en uitzendbedrijven en het onderwijs. Alleen in het onderwijs is sprake van een grotere stijging. Dat is gebruikelijk tussen twee schooljaren in. De verwachting is dat die stijging in de komende maanden vanzelf weer zal verdwijnen. Vergeleken met een jaar geleden is de WW vooral lager in de bouw, handel, uitzendwezen, vervoer & opslag en zorg & welzijn.

Nieuws

geplaatst: 27-09-2017

Voorkom dat de Britten zich van de klif storten en ons meeslepen’

‘De huidige onzekerheid rond Brexit is voor ondernemers onwerkbaar. We moeten in maart 2018 duidelijkheid hebben met welke regelgeving ondernemers te maken krijgen na Brexit. De beste oplossing daarvoor is dat er eerst een overgangsperiode komt die alles zo veel mogelijk bij het oude laat, totdat er een nieuw handelsakkoord is bereikt tussen de EU en het VK. Dan heb je maar één transitiemoment. Twee of meerdere transitiemomenten zijn buitengewoon kostbaar, scheppen onnodige onzekerheid onder ondernemers en kosten veel banen in zowel de EU als het VK. Daarnaast zou Nederland als Noordzee-buurland en grote handelspartner een brug moeten proberen te slaan tussen de Britse binnenlandse politiek en het hechte front van de 27 EU-landen, om de Britten een warme schouder te bieden. Daarvoor is het wel absolute noodzaak dat de Britten nu serieus werk maken van de onderhandelingen voor het te laat is.’ Dat zei Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW vanmorgen in een speech over de Brexit bij Instituut Clingendael. Volgens De Boer dreigen de belangen van ondernemers en werknemers onder te sneeuwen in al het politieke geweld als we niet uitkijken. Hij riep Minister-president Rutte, één van de langst dienende Europese leiders en een ‘ old-hand’ in Europa, op om te bezien welke constructieve rol Nederland mogelijk kan spelen. Het gaat om het voorkomen van economische schade - het VK is qua toegevoegde waarde Nederlands tweede handelspartner - maar ook om geopolitieke belangen en rust in de EU en vanuit de EU op het wereldtoneel.

Onverantwoordelijk
Volgens de Boer grenst wat er nu rond de Brexit gebeurt aan het onverantwoordelijke. ‘De EU is de belangrijkste handelspartner van het VK en de Britten hebben nog nauwelijks een serieus voorstel gedaan over hoe zij handel en investeringen na Brexit vorm willen geven. Het politieke schimmenspel overheerst, terwijl de trein doordendert richting het ravijn waarvan straks de gewone Britten en Europeanen de dupe zijn als we niet uitkijken.’ De Boer gaf aan het liefste geen Brexit te zien vanwege de enorme impact op bedrijven die veel zaken doen met het VK en omdat het bovendien ook op andere vlakken verwijdering kan geven. ‘Ik vrees alleen dat er een politieke werkelijkheid is ontstaan die andere rationaliteiten in de weg staat’, aldus De Boer bij Clingendael.

Consumenten en ondernemers straks de dupe
Als er in maart 2019 niet een duidelijk en praktisch uitvoerbaar overgangsakkoord is krijgen bedrijven aan beide zijden van het kanaal te maken met hoge douaneheffingen, extra regels en bijvoorbeeld allerlei inspecties. Alleen al in een sector als de cosmetica gaan Europese-bedrijven dan door extra douaneheffingen tegen honderden miljoenen aan extra kosten en nieuwe regels aanlopen. ‘En dat is nog maar het voorbeeld van één hele specifieke sector waar consumenten en ondernemers straks gedupeerd worden, maar voor elke sector valt een vergelijkbaar verhaal te vertellen’ aldus De Boer. Hij wil daarom op Brexit-dag een transitieakkoord waarbij alles voorlopig bij het oude blijft. De hoofdlijnen daarvan moeten in maart 2018 duidelijk zijn want anders kunnen ondernemers zich nauwelijks nog voorbereiden op alle veranderingen die er in 2019 komen.’

‘It takes at least two to tango’
VNO-NCW bepleit een toekomstig handelsakkoord waarin minimaal het volgende geregeld is: vrije toegang voor producten/diensten en investeringen over en weer; vrije toegang voor talent over en weer; het VK en de EU moet de principes van de interne markt blijven onderschrijven (geen staatssteun bijvoorbeeld!), omdat anders concurrentievervalsing optreedt; gelijke regelgeving voor zaken als consumentenbescherming en gezondheid en een effectief mechanisme voor geschillenbeslechting. ‘Wij zijn meer dan andere Europese landen verbonden met het VK en dit zijn essentiële zaken voor Nederlandse ondernemers. Maar uiteindelijk moet ook het VK bewegen, want ‘ it takes at least two to tango, ’ volgens de VNO-NCW voorzitter. “At least” , omdat voor Nederland de relatie met de 27 andere EU-landen essentieel is voor onze toekomst, stabiliteit en onze welvaart. Geografisch en als middelgrote economie heeft Nederland historisch echter vaak een tussenpositie tussen de Britten en de rest van de EU. Nederland kan van daar uit de ruimte zoeken om een constructieve wending te geven aan het Brexit-drama waarbij Europese eenheid verre is te prefereren boven versnippering.’

Taskforce Brexit
VNO-NCW heeft met MKB-Nederland en LTO Nederland en in nauwe samenwerking met de overheid een eigen taskforce rond de Brexit opgezet om het bedrijfsleven voor te kunnen bereiden op wat er staat te gebeuren. Ondernemers ondervinden veel moeilijkheden als zij zich willen voorbereiden, omdat er nog zo veel onduidelijkheid bestaat. ‘Onze leden, de ondernemers van Nederland, en al hun werknemers hebben er recht op dat er zo snel als mogelijk duidelijkheid komt hoe we de schade minimaliseren, aldus de werkgeversvoorzitter.

Nieuws

geplaatst: 06-09-2017

Groen warmtenet Ede officieel duurzaamste van Nederland

Het groene warmtenet in Ede is officieel het duurzaamste warmtenet van Nederland. Enkele maanden geleden is de kwaliteit van het warmtenet van Warmtebedrijf Ede opnieuw getoetst en gecertificeerd. Dit leverde een verbeterde score op, die te danken is aan diverse innovaties en uitbreidingen. Greenvis Energy Solutions heeft de nieuwe score opgenomen in de ranglijst van gecertificeerde warmtenetten en Ede komt hierbij als winnaar uit de bus.

De grafiek laat zien dat de score van het secundaire net (lichtgroen) doorslaggevend is voor de winst. Op het secundaire net bevinden zich vrijwel alle warmteaansluitingen. Daarom wordt dit net als maat genomen voor de CO2-besparing, en dus de duurzaamheid van het net. Het primaire net bestaat voornamelijk uit aanvoerleidingen.


De verbeterde score is voor alle aansluitingen merkbaar. Een huishouden met aansluiting op het groene warmtenet bijvoorbeeld, bespaart nu direct 85% CO₂ op haar totale uitstoot. Aanvullend op groene warmte zijn nu nog slechts enkele vierkante meters aan zonnepanelen nodig om naast een volledig gasloze, ook een klimaatneutrale woning te verkrijgen.

Nederland telt ca. 320 warmtenetten, waarvan het eerste stamt uit 1923. Met de aanleg van het groene warmtenet in Ede is gestart in 2013. Hierop zijn momenteel twee, en in de toekomst drie, bio-energie installaties aangesloten. Het warmtenet wordt verwarmd door de benutting van resthoutstromen uit de regio: knip- en snoeiafval uit de tuinen en resthout van bos-onkruid de Prunus.


 

Nieuws

geplaatst: 01-09-2017

VNO-NCW VeluweVallei presenteert economische groeiagenda

De eerste taak die Martin Ruiter als kersverse nieuwe voorzitter van VNO-NCW VeluweVallei verrichte was het aanbieden van de economische Groeiagenda aan de bestuurlijke vertegenwoordigers van de Regio Noord-Veluwe en FoodValley. De Groeiagenda laat in een oogopslag zien waar volgens VNO-NCW VeluweVallei verbeteringen nodig zijn om de economie en werkgelegenheid in de regio te laten groeien.

Groeiagenda Veluwe en Vallei
Belangrijke punten op de agenda zijn de verdergaande aanpak van knooppunt A1/A30 bij Barneveld en capaciteitsuitbreiding op de A28 tussen Nijkerk en Harderwijk. De snelwegen zijn belangrijke routes voor goederenvervoer en essentieel voor de verbinding tussen Vallei, Veluwe en omliggende regio’s. Ruiter: “Wij zijn blij met de besluiten over aanpak van knooppunt A1/A30, maar willen dat er nu doorgepakt wordt. Elke dag langer wachten op oplossingen kost het bedrijfsleven veel geld”. Voor de toch al overvolle A28 voorziet de voorzitter voor 2018 nog meer filevorming en opstoppingen. “De groei van Lelystad Airport zal ongetwijfeld invloed hebben op de verkeersdrukte”.
Naast aandacht voor infrastructuur vraagt de ondernemersvereniging meer ondersteuning bij groei en innovatieprojecten van bedrijven en aandacht voor een goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, branding regio´s, ontwikkelen voldoende bedrijventerreinen en meer (bestuurlijke) samenwerking.

Eén regio VeluweVallei
Op het gebied van samenwerken heeft de vereniging zelf de daad bij het woord gevoegd. Om de lobby kracht bij te zetten zijn VNO-NCW-regio’s Noord-Veluwe en Valleiregio sinds enkele jaren bestuurlijk intensiever gaan samenwerken onder voorzitterschap van Frank Bieze. Vanaf 1 september gaan de regio’s verder als één regio VNO-NCW VeluweVallei, met Martin Ruiter, dga Qing Wageningen, als nieuw benoemde voorzitter. Ook de nauwe samenwerking met MKB-Midden, Noord-Veluwe Ondernemers Overleg (NVOO) en de voor de zomer geïntensiveerde samenwerking met de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV) past in de lobbystrategie.

Lobby
De Groeiagenda is een uitgave van VNO-NCW VeluweVallei, en is in samenwerking met FOV, NVOO en MKB-Midden tot stand gekomen. De ondernemersverenigingen gebruiken de groeiagenda voor afstemming en samenwerking met betrokken partijen. Wethouders en gemeenteraadsleden ontvangen binnenkort een mail over de ondernemerswensen, inclusief de Groeiagenda.

Nieuws

geplaatst: 28-08-2017

FrieslandCampina verkoopt Edese onderneming Riedel

De Edese sap-en frisdrankonderneming Riedel, bekend van merken als Appelsientje, CoolBest, DubbelFrisss en Taksi, wordt door zuivelproducent FrieslandCampina verkocht aan de Nederlandse investeerder Standard Investment. Het bedrijf verwacht de deal nog dit jaar te kunnen afronden. 

FrieslandCampina, eigenaar van merken als Campina, Friesche Vlag, Chocomel en Fristi, liet in februari al weten dat het een koper ging zoeken voor Riedel. De frisdrankpoot past niet langer in de toekomstplannen van de onderneming, die zich volledig wil toeleggen op de productie van zuivel. De Amsterdamse investeringsmaatschappij Standard Investment richt zich op kleine tot middelgrote bedrijven in Nederland en België. Zij heeft al belangen in onder meer fastfoodketen Burger King Nederland en de producent van afbakbrood Dutch Bakery. Financiële details over de verkoop zijn niet bekendgemaakt.

Riedel is sinds 1879 actief met de productie van mineraalwater, limonade en vruchtendranken. In 1973 introduceerde het bedrijf onder de merknaam Appelsientje zijn eerste in karton verpakte vruchtensappen. Taksi kwam in 1985 op de markt, CoolBest in 1995 en DubbelFrisss het jaar daarna.

Riedel telt tweehonderd werknemers en was vorig jaar goed voor een omzet van 125 miljoen euro. Het in Ede gevestigde bedrijf is marktleider in Nederland in zowel de houdbare als gekoelde vruchtensappen en -dranken. Daarnaast is het bedrijf actief op de Belgische markt.

Om die leidende positie verder uit te kunnen bouwen, is het belangrijk dat Riedel ,,een volgende stap zet in zijn ontwikkeling'', zei topman Roelof Joosten van FrieslandCampina in februari.

Nieuws

geplaatst: 28-08-2017

De Basiliek biedt podium voor het jaarlijkse netwerk evenement van Veenendaal

Ook dit jaar zal het jaarlijkse Business Event van de gemeente Veenendaal weer plaats vinden in De Basiliek. Op 20 november opent het congres- en evenementen centrum haar deuren om een ieder die ondernemers in Veenendaal een warm hart toedraagt, te verwelkomen. “Wij kijken er naar uit om weer zo veel Veense ondernemers te mogen ontvangen en te mogen bijdragen aan dit jaarlijkse feest van ondernemerschap”, aldus commercieel directeur van De Basiliek Ferry Gerritsen.
Tijdens deze 13e editie van het Business Event zal de zaal weer gevuld worden met vele belangstellenden die zo kunnen kennismaken met bijzondere onderscheidende bedrijven uit de gemeente Veenendaal. Ook dit jaar zal tijdens het officiële programma de ‘Ondernemer van het Jaar’ bekend gemaakt en worden awards uitgereikt in de categorieën ‘Jonge Ondernemer/Onderneming’, ‘MKB & Detailhandel’ en ‘Grootzakelijk´. Uiteraard ontbreekt ook de ICT award niet en wordt aan het aanwezige publiek de mogelijkheid gegeven om te bepalen welke onderneming de ‘Rabo publieksprijs’ in ontvangst mag nemen. Na het officiële programma is er de mogelijkheid om de genomineerden te feliciteren en te netwerken in de foyer van De Basiliek, onder het genot van een lekker hapje en drankje.
Voor meer informatie en kaartverkoop: www.businesseventveenendaal.nl.

Nieuws

geplaatst: 21-08-2017

Nederland neemt afscheid van 45-km voertuig Canta

Nederland neemt afscheid van de Canta. Het laatste roodgekleurde exemplaar rolde onlangs uit de fabriek van Waaijenberg Mobiliteit in Veenendaal. Frank Vermin, eigenaar van het bedrijf: “Het duurt nog wel even voordat dit icoon helemaal uit het Hollandse straatbeeld verdwijnt.”

In Nederland rijden ruim drieduizend gekleurde 45-kilometervoertuigen rond van het merk Canta. Gemiddeld rijden de verschillende modellen zo’n 3.000 kilometer per jaar.

Bewegingsvrijheid
Voor veel bestuurders is de Canta een onmisbaar hulpmiddel om van A naar B te komen. De heer en mevrouw Tempelman uit Velp zijn enthousiaste rijders en kunnen niet zonder de Canta. “Zo’n wagentje is echt ons tweede thuis. Het geeft alle bewegingsvrijheid die we nodig hebben." De heer Tempelman vervolgt: "Ik mag ermee over de weg, maar ook over het fietspad en voetpad. Daardoor heb ik ondanks mijn mobiliteitsbeperking toch vervoer van deur-tot-deur.”

Minder mobiele bestuurders
Waaijenberg startte in 1979 met de ontwikkeling en de productie van aangepaste vervoersmiddelen. Vermin: “Waaijenberg zag dat het verkrijgbare aanbod beter kon. Er was ruimte voor innovatie en vernieuwing.” In 1995 rolde de eerste rode Canta LX van de band. In de afgelopen 22 jaar werden nog drie andere modellen ontwikkeld, met de inrij-Canta als meest unieke variant. Uiteindelijk gaat het Waaijenberg om het helpen van minder mobiele bestuurders. “Zonder passend vervoer wordt je wereld heel klein. Dat willen wij oplossen.”

Nieuwe ontwikkelingen
Hoewel Waaijenberg stopt met de fabricage van de huidige modellen blijft mobiliteit voor mensen met een beperking een belangrijk punt op de agenda. Vermin: “Waaijenberg maakt deze modellen al 22 jaar. De huidige productie is dus verouderd. Onderdelen die destijds nog volop verkrijgbaar waren, zijn op termijn niet meer leverbaar.” Of we binnenkort een Canta 2.0 kunnen verwachten? Vermin: "Natuurlijk laten we onze klanten niet in de steek. Binnenkort volgt er groot nieuws."

Over Canta
De Canta is een 45-km voertuig, ontwikkeld en geproduceerd door Waaijenberg Mobiliteit in Veenendaal. Het voertuig is speciaal ontwikkeld voor de mobiliteit en onafhankelijkheid van mensen met een mobiliteitsbeperking. Sinds 1995 rolden er 4.645 Canta’s uit de fabriek. De meeste modellen rijden rond in de grote steden in Nederland. Waaijenberg leverde de Canta daarnaast aan vele landen in Europa en daarbuiten.


Over Waaijenberg Mobiliteit
Waaijenberg is de enige fabrikant van 45-km voertuigen in Nederland. Naast de productie en verkoop van de Canta houdt het bedrijf zich ook bezig met de verkoop van brommobielen van andere merken zoals Microcar, Ligier, Chatenet en Aixam. Daarnaast verkoopt het bedrijf scootmobiels en scooters. De onderneming heeft vestigingen in Veenendaal, Amsterdam en Den Haag.


 

Nieuws

geplaatst: 21-08-2017

Nieuwe appartementen op Stadsbrink in Wageningen

De Stadsbrink ondergaat een kwaliteitsslag als het aan het college van BenW ligt.
Voor de Brinkrésidence (de plek aan de westzijde van het busstation) is een plan ontwikkeld om 25 tot 35 appartementen te bouwen, inclusief een ondergrondse parkeergarage. Het plan, waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd, is ontstaan na gesprekken tussen het college en de ontwikkelaar Van Swaay Projectontwikkeling. Daarin is het belang van deze in het oog springende plek benadrukt.

Wethouder Han ter Maat: “Wageningen verdient het dat deze locatie een beter aanzien krijgt. Het is voor velen de eerste aanblik als ze in het centrum arriveren. Zeker de achterkant van de Brinkrésidence kan wel een verbeterslag gebruiken. Door dit plan wordt de uitstraling van het gebouw een heel stuk beter. En dat is mooi, ook al omdat er tegenover met de Lawickse Hof ook al een stap is gezet in het aantrekkelijker maken van de Stadsbrink. De ontwikkelaar heeft mijn wens met dit plan goed opgepakt. Daar komt nog bij dat er nu ook gebouwd kan gaan worden voor betaalbare woningen dichtbij het centrum“.

Woonvisie
De ontwikkeling past prima binnen de Woonvisie van de gemeente Wageningen om meer in te spelen op de behoefte van senioren met lagere inkomens en betaalbare koop- of huurwoning te bouwen dichtbij het centrum.
Overleg omwonenden en belanghebbenden
De gemeente werkt de uitgangspunten voor de ontwikkeling na de zomer uit en organiseert dan een bijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Vervolgens worden de uitgangspunten ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Start bouw
Als de gemeenteraad akkoord is, start de gemeente de voorbereidingen voor het wijzigen van het bestemmingsplan. De bouw zou dan na de zomer van 2018 kunnen starten.

Huiskamer
Ontwikkelaar Van Swaay wil zelf op deze locatie ook een kwaliteitsslag maken en iets mooi voor Wageningen realiseren. “Wageningen is tenslotte onze huiskamer”, stelt Wim van Veldhuizen, directeur van Van Swaay. Om de appartementen te kunnen bouwen, heeft Van Swaay een stuk gemeentelijke grond gekocht en met SA architecten een ontwikkelvisie opgesteld. Deze is door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit positief beoordeeld. “Met de beoogde ontwikkeling krijgt het gebied de gewenste kwaliteitsimpuls; het nieuwe gebouw appartementengebouw krijgt dezelfde kwaliteit en uitstraling als het bestaande gebouw aan de Stadsbrink” aldus Van Veldhuizen.

Nieuws

geplaatst: 21-08-2017

WW in Gelderland daalt verder en blijft net onder het landelijk niveau

In juli 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in alle Gelderse regio’s. Deze daling is terug te zien in de meeste sectoren. Het onderwijs laat een sterke stijging zien als gevolg van seizoensinvloeden.

In juli verstrekte UWV 41.739 WW-uitkeringen aan inwoners van Gelderland. Ten opzichte van juni is dit een daling van 2,2% (-919 uitkeringen). Landelijk daalde de WW de afgelopen maand met 2,1%.
Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland 10.053 lager. Daarmee daalt de WW in Gelderland op jaarbasis sterker (-19,4%) dan landelijk(-15,6%). Als gevolg van deze daling blijft het aandeel WW-uitkeringen in Gelderland met 3,9% net onder het landelijke gemiddelde (4,1%).

WW in Gelderland daalt in alle regio’s en de meeste sectoren
Van de Gelderse regio’s daalt de WW in juli met 2,5% het sterkst in FoodValley, op de voet gevolgd door Midden-Gelderland met een daling van 2,4%. Het minst hard daalt de WW in Rijk van Nijmegen, met 0,8%. In Rivierenland daalt de WW met 0,9% nog net iets harder. De WW daalt in vrijwel alle sectoren, waaronder uitzendbedrijven. Door seizoensinvloeden stijgt de WW in juli in het onderwijs; in de Achterhoek zelfs met 26,2%. Vergeleken met een jaar geleden is de WW in het onderwijs lager, in Rivierenland zelfs -17,1%.

Steeds minder vraag naar secretaresses
Om werkzoekenden uit beroepen die onder druk staan te ondersteunen bij het vinden van een andere baan, brengt UWV notities met overstapberoepen uit. Deze maand verscheen de notitie overstapberoepen voor secretaresses. Het traditionele beroep secretaresse is aan verandering onderhevig en de kansen op een baan voor secretaresses nemen af. Tussen 2013 en 2016 kromp de beroepsgroep met een vijfde. Tot aan 2020 wordt een verdere banenkrimp voor secretaresses verwacht. Velen zullen op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan. Kansen op een nieuwe baan liggen voor secretaresses met name op het gebied van klantcontact. In deze beroepen zijn communicatie en klantvriendelijkheid belangrijk, net als bij een secretaresse. Vooral als callcentermedewerker (outbound) zijn de kansen op een baan goed. Maar ook als servicedeskmedewerker ICT zijn er kansen.