Artikel

29-10-2021 10:09

Gemeente Barneveld jaagt de grote transitie aan

De thema’s circulaire economie en de energietransitie staan tegenwoordig stijf bovenaan de maatschappelijke prioriteitenlijst. Ook de gemeente Barneveld is er druk mee bezig. Uit een gesprek met Martine Burgstaller en Jerphaas Donner blijkt dat er rond deze thema’s nog veel onduidelijkheid bestaat. De gemeente kiest daarom voor een stapsgewijze en genuanceerde aanpak. “Wij zeggen niet ‘dit is het beleid en zo moet het’. We werken liever aan sterke coalities met ondernemers en inwoners.”

Tekst: Baart Koster

Burgstaller en Donner vullen elkaar aan op wat in zijn totaliteit een bijna onoverzichtelijk breed thema is. Waar Burgstaller zich als Beleidsmedewerker Duurzaamheid richt op de CO2-ladder en circulariteit van de gemeentelijke organisatie en daarnaast betrokken is bij de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, daar houdt Donner als Strategisch Adviseur Duurzaamheid zich bezig met de energietransitie. Zo was hij intensief betrokken bij de zonneweides in de gemeente en maakte hij een zonneladder. Allebei waren ze de dag voor dit gesprek nog aanwezig bij een inspirerend live event van de BIK (Barneveldse Industriële Kring). Daar werd duidelijk hoe sterk duurzaamheid leeft bij ondernemers. “Gisteren stond een nuchtere, iets oudere man op die zichzelf introduceerde als champion voor circulaire economie”, vertelt Donner.

ETHISCH EN BEDRIJFSECONOMISCH IS VERGROENEN NOODZAKELIJK
Deze ambassadeur voor duurzaamheid werkt bij een Bunschotens bedrijf in auto onderdelen. Daar volgt hij dagelijks hoe circulariteit vorm krijgt. Donner: “Nu lag een leefbare toekomst voor onze kinderen als argument voor snelle verduurzaming gisteren op de lippen van veel ondernemers. Maar deze man benoemde ook een koele bedrijfseconomische noodzaak. Als we niet snel vergroenen, zei hij, dan komen we in de problemen met Volkswagen. Want die willen straks alléén nog circulaire onderdelen van ons afnemen.” Aan motivatie om te verduurzamen schort het dus niet. En er is meer goed nieuws. Barneveld ligt in meerdere opzichten uitstekend op koers. Waar de gemeentelijke ambitie was om in de hele gemeente in 2020 54.000 zonnepanelen te hebben liggen, daar zijn dat er inmiddels al circa 100.000. Tien procent daarvan is door inwoners neergelegd en negentig procent door ondernemers. Daar komt bovendien nog een groot zonneveld in Kootwijkerbroek met 76.000 panelen bij.

Daarnaast werden onlangs twee Barneveldse bedrijven, Bos Beton en afvalverwerker Vink genomineerd voor de door Living Lab geïnitieerde Innovatieprijs Regio Food Valley. “Bos Beheer, een andere grote lokale speler, gaat samen met de energiecoöperatie Duurzaam Kootwijkerbroek het zonneveld in Kootwijkerbroek exploiteren. Ook hebben we een bijeenkomst over waterstof georganiseerd, omdat we merkten dat daar veel vragen over waren”, zegt Donner. En belangstelling is er ook, want al twee tankstations meldden zich bij de gemeente omdat ze een waterstofvoorziening willen bouwen. Het illustreert dat het Barnevelds bedrijfsleven innovatief is en dat het gemeentelijke Team Duurzaamheid actief contact zoekt met dergelijke ondernemers. In samenwerking worden vervolgens ook concrete resultaten bereikt. Toch is er tevens een puntje van zorg over zonne-energie: de netwerkcapaciteit. “Die is onvoldoende om stroom terug te leveren. Je ziet steeds meer witte vlekjes op de kaart, ook in de regio Food Valley. Dat houdt ondernemers helaas tegen om in zonnepanelen te investeren. Immers wanneer je niet kunt terugleveren, dan leveren zonnepanelen ook veel minder geld op.”

Verbinding leggen en kennisdeling faciliteren zijn essentiële bouwstenen richting verduurzaming, weten Donner en Burgstaller. “We willen een aanjager in de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie zijn”, zegt Burgstaller. Dat past de gemeente weliswaar als een handschoen, toch was het nog een zoektocht om die rol te vinden. “Als gemeente maak je zelf nu eenmaal geen product, en dus moet je steeds weer uitvinden wat je rol in een bepaalde context is en waar je invloed kunt uitoefenen.” De gemeente werkt momenteel aan een nieuwe website waarmee het nog dit jaar live hoopt te gaan, duurzaambarneveld. nl. “Zo willen we nóg duidelijker één portaal bieden waar vragen verzameld kunnen worden en waar ondernemers met energievragen geholpen kunnen worden”, licht Burgstaller toe. Donner onderschrijft het belang van die digitale voordeur, maar voegt toe dat in zijn ervaring ook het persoonlijke contact door ondernemers erg gewaardeerd wordt. Als het dus even kan, gaat hij op bezoek bij hen.

OOK GEMEENTE SCOORT OP DE CO2 -PRESTATIELADDER
Ook op de gemeentewerf ziet Burgstaller goede dingen gebeuren. De gemeentelijke organisatie is zeer gemotiveerd om de CO2-prestatieladder, waar zij nauw bij betrokken is, te beklimmen. “Het is heel inspirerend om van mijn collega’s te horen op welke manieren ze daar constant mee bezig zijn op de werkvloer. Ieder half jaar maken we onze uitstootcijfers inzichtelijk en ik zie een dalende trend in zowel energie- en gasverbruik als in mobiliteitsuitstoot. Dat laatste komt voornamelijk doordat veel van onze gemeentelijke vrachtwagens op biodiesel rijden. Ik verwacht dat we dit jaar zodoende een verdere daling zullen zien.”

Het gemeentelijk adagium is dat de energietransitie alleen samen met inwoners en ondernemers gerealiseerd kan worden. Dat is niet alleen een mooi en nobel doel, vinden Donner en Burgstaller, maar tevens de enige manier waarop het kan. Samen betekent dan samenwerken én samen leren. “Kennis is key. Daarom organiseren we als gemeente op 12 februari 2022 een informatief duurzaamheidsevent. Iedere ondernemer en inwoner is welkom. We gaan dan onze visies op wind en warmte delen en willen helder maken wat er qua duurzaamheid op de mensen afkomt. We gaan dan onder meer in gesprek met installateurs over nieuwe technologieën en hopen dat het bedrijfsleven volop wil meedenken over oplossingen.” Zo komen we collectief verder, willen Donner en Burgstaller ermee zeggen. “Er zijn zoveel initiatieven van enthousiaste ondernemers en inwoners dat wij daar vooral in mee willen gaan en willen kijken hoe we dat kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld door helder beleid en het wegnemen van belemmerende regels.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement