Artikel

06-06-2024 10:25

GoClimate: Wij gaan niet voor de snelle verkoop

Samen begonnen Jasper en zijn neef Abel Bos een nieuw bedrijf in klimaat-, koel- en vriestechniek gebaseerd op hernieuwbare energie. Met GoClimate willen zij hun zakelijke klanten het maatwerk leveren dat in de markt nog vaak ontbreekt. ‘Regelmatig zie je dat dienstverleners service niet werkelijk als een meerwaarde van hun onderneming beschouwen. Ze verkopen een nieuwe installatie, installeren die en gaan op weg naar een volgend project. Maar een klant wil uiteraard ook ontzorgd worden. Als je verantwoord, verduurzamend en betaalbaar wilt investeren in goede klimaatoplossingen, dan hoort daar commitment bij. In onze adviesgesprekken willen wij de basis leggen voor een verduurzamingsplan waarmee je de toekomst in kunt.’
 
Feitelijk is het vers opgerichte GoClimate oude wijn in een nieuwe zak, zo blijkt tijdens het gesprek met Bos. En zoals ervaring leert; oude wijn is vaak het best. Het bedrijf dat hij samen met zijn neef Abel Bos een half jaar geleden oprichtte, is gefundeerd op bijna 50 jaar kennis en kunde in een wereld van koelen en verwarmen. Bos: ‘Abel en ik werkten al vele jaren in deze branche en kwamen min of meer gelijktijdig tot de conclusie dat we eigen baas wilden worden. Aangezien we bruisen van energie en goede ideeën hebben over verduurzamend en energie-efficiënt warmen en koelen, vonden wij het hoog tijd om zelf onze plannen te kunnen maken en uit te voeren. In loondienst ontbrak die ruimte. Wij merkten bovendien dat onze werkgevers meer bezig waren in hun organisatie dan dat zij voor hun organisatie werkten. Dat gaf de nodige wrijving, omdat wij vonden dat het ook anders kan.’
 
Duurzame klimaatoplossingen
De vrijheid is onder meer benut om een toekomstbestendige servicefilosofie te ontwikkelen. Meer van hetzelfde heeft de markt al zoveel, aldus Bos. Daarbij doelt hij op de zakelijke markt die GoClimate momenteel al mag bedienen en waar het bedrijf verder in wil doorgroeien. ‘Een onmisbare pijler onder goede service is een klantrelatie gebaseerd op transparantie en vertrouwen. Daar begint volgens mij alles mee. Dat stond ons dan ook helder voor ogen op het moment dat Abel en ik vorig jaar om tafel gingen.’ Als je de toegevoegde waarde van GoClimate analyseert dan zit die naast de service filosofie tevens in de geavanceerde duurzame klimaatoplossingen die GoClimate biedt. Kortom: in het product zelf. ‘Airco is op zich niet duurzaam. Wij helpen klanten om zo duurzaam mogelijk een optimaal klimaat te realiseren, door duurzaam te bouwen, te letten op de juiste hoeveelheid materialen die in het project gaan, maar ook door bestaande materialen te hergebruiken. Onze producten zijn energiezuinig en daarmee ook duurzaam. Ze maken onder andere gebruik van hernieuwbare energiebronnen en halen bijvoorbeeld warmte uit de buitenlucht, of gebruiken de restwarmte uit het bestaande kantoorpand en zetten dit weer om in bruikbare warmte voor het binnenklimaat. Als het binnenklimaat goed ingeregeld en hydraulisch uitgebalanceerd is, wordt zo het binnenklimaat op groene wijze verbeterd.
 
Succesvol door de energietransitie
De producten van GoClimate zijn daarbij al afgestemd op toekomstige uitdagingen, vervolgt Bos. ‘Netcongestie gaat een steeds groter probleem worden en beschikbare elektriciteit een steeds schaarser goed. Daarom is het goed om te weten dat warmtepompen met een hoge prestatienorm het verbruik van elektrische energie enorm reduceren.’ Kijk je naar koel- en vriesinstallaties dan valt daar veel reductie in energieverbruik te behalen door de koelvraag goed af te stellen op het vermogen dat je daarvoor nodig hebt, aldus Bos. ‘Dit kan door een installatie technisch goed in te regelen. Alleen als je een goede huisvader van de installatie bent, boek je dergelijke besparingen en win je vertrouwen van je klanten.
 
Die energiezuinigheid is een van de elementen waar de zakelijke markt blij mee is, weet Bos. Niet alleen de leveringszekerheid van elektriciteit zal in de toekomst afnemen, ook de wetgever stelt in het kader van de verduurzamingstransitie steeds meer dwingende eisen aan het bedrijfsleven. Vergroenen door alleen energie te vragen wanneer je die écht nodig hebt, moet de norm worden. Dat lijkt namelijk de beste strategie om succesvol door de energietransitie te bewegen, zegt Bos. ‘Product technisch kunnen we dat voluit ondersteunen. Door een goed ontwerp en door klimaatregulering SMART te maken kunnen we vraag en aanbod van de warmte- of koelvraag sturen.’
 
Stap voor stap
Ontzorgend en proactief ondersteunen is het hart van het serviceconcept van GoClimate. Dat draait namelijk om duurzame service. Een belangrijk onderdeel van zijn advies is stapsgewijze verduurzaming en verbeteringvan het binnenklimaat. ‘Ondernemers willen beslist verduurzamen. Daarbij staat echte r wel de vraag ‘levert het mij echt iets op?’ voorop. Als ondernemers spreekt dat ons aan.’ In een adviesgesprek wil Bos zo helder mogelijk krijgen wat de klantwens is. ‘Als het nodig is om die wens scherp te krijgen, vraag ik diep door.’ Hoewel concrete wensen vaak een individueel karakter hebben, ziet hij ook een rode draad. ‘Vaak hikt een ondernemer op tegen de hoge directe kosten die bij vernieuwing van een installatie komen kijken. Niet alleen kosten zijn overigens een uitdaging. ‘Het is een uitdaging om de waarde van zo’n investering voor klanten helder te krijgen. Onze praktijkervaring wijst uit dat daarom belangrijk is om bestaande installaties stapsgewijs te optimaliseren en modificeren. Daar is onze service daarom mede op gericht. Voor de meeste zakelijke klanten is dit een aantrekkelijke servicebenadering, omdat je zo de kosten over jaren spreidt en een goed klimaat veel betaalbaarder maakt. Bovendien dien je daarmee niet alleen het milieu, maar doe je als goed werkgever ook iets voor je werknemers.’
 
Trias energetica
Het meedenken over oplossingen die de kosten mooi verdelen, is een belangrijk element van de service van GoClimate. Daarnaast heeft Bos nog een andere missie. ‘Ik probeer onze klanten altijd bewust te maken van de energiekosten en verbruik van hun klimaatinstallaties. Daarbij is belangrijk dat je een gewenste besparing niet puur realiseert met een efficiëntere energieopwekking. Je moet bij energieverbruik altijd kijken naar de driehoek van de trias energetica. De eerste punt van de driehoek spreekt van het minimaliseren van je energieverbruik. Praktisch draait het daarbij vooral om goede isolatie van je kantoor- of bedrijfspand. Zodat je minder energie hoeft te gebruiken, omdat je minder transmissieverlies hebt door infiltratie. De tweede punt van het principe draait om het zoveel mogelijk gebruiken van duurzame, bijvoorbeeld hernieuwbare, energie. En de derde punt richt zich op efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen.’
 
Eerlijk advies
Tegenwoordig kun je efficiency in fossiel brandstof verbruik bijvoorbeeld realiseren door een hybride warmtepomp, waarbij je een warmtepomp naast een cv-ketel plaatst, legt Bos uit. Zo wordt fors gereduceerd op fossiele brandstoffen. ‘Die driehoek is dus voor iedereen belangrijk, zowel voor particuliere consumenten als voor het mkb. Klanten die willen verduurzamen en in een ouder kantoor- of bedrijfspand zitten, adviseren we daarom ook om eerst een goed verduurzamingsplan te maken voordat je duizenden euro’s uitgeeft aan een installatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan extra isolatie toepassen of het plaatsen van triple glas in goede kozijnen.’ Dergelijk objectief en eerlijk advies, waaraan GoClimate aanvankelijk niets verdient, levert hem wel vertrouwen op. ‘Dat betaalt zich vaak uit als die klant later, wanneer hij besluit zijn cv-ketel eruit te doen voor zijn warmtepomp, weer aan ons denkt. Omdat wij denken dat het beter is om commercieel advies even los te laten ten gunste van het technisch-inhoudelijke advies. Zo helpen wij onze klant aan een oplossing waar hij het meest voor koopt.’
 
Laagdrempelige start
Het mooie van een breed gamma aan diensten en producten is dat er altijd wel een aanknopingspunt is voor gerichte klimaatondersteuning voor de klant. ‘Wij gaan niet voor de snelle verkoop. We kunnen ook, veel laagdrempeliger, beginnen met een goed onderhouds- en serviceplan voor installaties. Door die stap voor stap door de jaren heen te verbeteren en moderniseren, kan een klant al direct kosten besparen. En uiteindelijk is langer met je installatie doen óók een vorm van duurzaamheid.’ Steeds houdt Bos de kostenkant voor zijn klant in het oog, ondernemers willen het onder de streep financieel immers zo goed mogelijk doen. ‘Daarom maak ik aan de hand van de uitkomsten van mijn adviesgesprek een analyse van de TCO (Total Cost of Ownership –red.). Daar zit onder andere ons onderscheidend vermogen. We leveren niet alleen een mooi nieuw product als dit nodig is, we optimaliseren ook bestaande installaties. Bovendien blijven we de klant gewoon terzijde staan en garanderen we jaar op jaar een prettig klimaat waarin de ondernemer optimaal zijn werk kan doen. Daardoor ziet het er onder de streep misschien nóg wel mooier uit.’
 
 

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by