Nieuws

23-01-2019 12:27

Hoe schoon zijn de luchtkanalen op uw werk?

Een vraag die we regelmatig krijgen als we luchtkanalen reinigen is in welke frequentie het onderhoud dient plaats te vinden, zodat de luchtkanalen zo goed mogelijk functioneren en daarmee risico’s worden beperkt. We leggen het even uit.

Afhankelijkheden luchtkanalen reinigen
We kunnen niet eenduidig aangeven wat de frequentie is. Dit is geheel afhankelijk van de omgeving waarin het luchtkanalensysteem wordt ingezet. Bij veelvuldig gebruik is het aannemelijk dat er vaker Luchtkanalen laten reinigen via Strooming.nl plaats dient te vinden. Daarnaast is het afhankelijk van de omgeving. Luchtkanalen tref je immers aan in diverse omgevingen. Denkend aan kantoorgebouwen, productiehallen, woningen etc.

Beoordelen juiste frequentie luchtkanalen reinigen
Heb je het over een doorsnee huishouden dan is doorgaans één keer per zes jaar luchtkanalen reinigen nodig. Voor een luchtbehandelingssysteem voor kantoorgebruik met weinig verontreiniging kan een frequentie van acht jaar afdoende zijn. Om te beoordelen wat de juiste frequentie is, bepalen we aan de hand van een inventarisatie welke frequentie gewenst is en noodzakelijk. Het is vervolgens aan jouw organisatie te bepalen waarvoor je kiest.