Column BVS Sociaal Metaal: Sociaal ondernemen is ook grenzen bewaken

Magazines | Vallei Business nummer 1 2022

Als je sociaal onderneemt, heb je te maken met mensen die speciale aandacht nodig hebben. Niet alleen in het werk, maar vaak ook in de privésituatie. Soms is het uitdagend voor werkgevers en werkplekbegeleiders om een grens te trekken. Maar hoe hou je de grens tussen werkgever en zorgverlener scherp?

Wij zijn een sociale werkgever en hebben de verantwoordelijkheid om een beschermde werkomgeving te creëren en voor onze mensen te zorgen op het werk. Dit doen we door ritme te bieden, duidelijkheid te scheppen en onze collega's intensief te begeleiden. Duidelijk moet zijn dat deze verantwoordelijkheid zich beperkt tot binnen werktijd. Op de werkplaats bieden wij maatwerk voor iedereen door het bieden aangepast werk, door het meedenken in oplossingen, door het functioneren in de groep in de gaten te houden en door onze collega's nieuwe werkzaamheden aan te leren en de bestaande werkzaamheden te monitoren. Daarbuiten zijn er andere instanties die deze taken moeten oppakken. En dat schuurt nog wel eens. Begeleiders vinden het soms moeilijk om een grens te trekken. Daarom heb je mensen nodig, in je organisatie, die kritisch blijven en een gesprek hierover met collega's niet uit de weg gaan.

Onze bedrijfsleider Peter van Doorn is zo iemand. Door zijn ervaring weet hij hoe hij op een menselijke manier zijn grenzen aangeeft en weet hij wanneer de zorg voor onze collega's stopt en overgedragen moet worden aan professionele organisaties buiten de werksfeer. Het is ook heel belangrijk om hierover duidelijk te zijn naar de betreffende collega. Ook zij moeten weten waar zij aan toe zijn. Duidelijk de grens aangeven en uitleggen waarom dat is, is hierbij een vereiste. Hoe Peter het doet, legt hij zelf uit.

"Het belangrijkste is, dat je de collega's niet zielig vindt. Natuurlijk hebben we uitdagingen, maar dat is nou eenmaal zo. Ik leef mee en wil iedereen graag helpen, maar ik ga niet mee in de problematiek. Ik benader het altijd van de positieve kant en leg altijd de nadruk op wat iemand allemaal wél kan. Wij zijn hier om te werken en we focussen dus op het werk en op de werkzaamheden die iemand goed kan uitvoeren. Een duidelijk kader geven waarbinnen iedereen moet werken is heel belangrijk. Wessel, mijn collega op de werkvloer, signaleert direct als er iets gaande is. Meestal begint het met een gedragsverandering. Dan is iemand bijvoorbeeld wat afwezig tijdens het werk. Ik vraag dan of ze weten wat daar de reden van is. Vaak vertellen de collega's dan wel wat hen bezighoudt. Het is belangrijk om het meteen bespreekbaar te maken. Anders gaat het borrelen en ontstaat de kans dat het groter gemaakt wordt dan het is. Als het nodig is, starten we een intensief coaching traject. Dan gaan we bijvoorbeeld met ouders het gesprek aan en nemen we contact op met het werkgeverservicepunt als er, naar onze mening, hulpverlening in gang gezet moet worden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er continue geschikt werk is. Dat vergt van mij dat ik vooruitdenk. Op het moment dat mijn collega's niet weten wat ze moeten doen, wordt het rommelig en worden de collega's onrustig. Samen met Wessel zorg ik er dus voor dat alles duidelijk is, zodat ze precies weten wat ze moeten doen. Dit geeft rust en een stabiele werkomgeving. Daardoor is iedereen productief, kunnen we de kwaliteit van ons eindproduct bewaken, maar belangrijker nog: gaan de collega's met een voldaan gevoel naar huis."

Wil je meer weten over sociaal ondernemen? We nemen graag de tijd voor je om jouw vragen te beantwoorden!

Jolanda van Soest
Directeur BVS Sociaal Metaal


BVS Sociaal Metaal
Bobinestraat 69
3903 KE Veenendaal
Tel: 0318 265 190
Email: info@bvs-sociaalmetaal.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by