Coverstory: Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Magazines | Vallei Business nr 3 2012

De nieuwe incassowet

De incassowet die sinds 1 juli van kracht is, heeft grote gevolgen voor de manier waarop ondernemers consumenten moeten benaderen. De wet beschermt consumenten tegen te hoge buitengerechtelijke kosten die bedrijven voorheen nog konden verhalen. Jan Willem Zondag, algemeen directeur van Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders, informeert en adviseert bedrijven over de veranderingen.

De Wet op de IncassoKosten (WIK) werd vrij snel ingevoerd nadat de Eerste Kamer zich er afgelopen maart over had uitgesproken. Volgens Jan Willem Zondag liet het tot stand komen van de wetgeving wel lang op zich wachten, maar was de invoering vrij plotseling. “Het duurde even voordat het voorstel door de Tweede Kamer heen was. Iedereen wist eigenlijk wel dat er iets zou gaan veranderen en dat het nodig was om de buitengerechtelijke kosten te reguleren, maar er zitten veel haken en ogen aan die in de wet geregeld moeten worden. Aanvankelijk wilde de minister er niet aan, maar de Kamer dwong hem om maatregelen te nemen anders zou een initiatiefwet worden ingediend.”

De regelgeving voorziet in vastgestelde procedures en maximale kosten die in rekening mogen worden gebracht bij debiteuren die niet betalen. “Het gaat om de buitengerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden om openstaande rekeningen te verhalen”, zegt Jan Willem. “Er is nu een standaard minimum en een maximum wat als redelijk wordt beschouwd. Daarnaast is er ook een termijn vastgesteld waarin een wanbetaler alsnog zijn verplichtingen kan voldoen.”

Volgens Jan Willem was wetgeving nodig en ook gewenst omdat er in het verleden nog wel eens bedragen in rekening werden gebracht die verre van redelijk waren. “Onder verschillende namen konden bedrijven zomaar kosten verhalen op de consument. De vorderingen konden op deze manier behoorlijk oplopen en dit zorgde voor grote ergernis. De onderzoeken ‘Rapport Voorwerk II’ en het ‘LOSR Rapport’ gaven een beeld van de ontstane wildgroei in de incassowereld. Met de nieuwe wetgeving is het uniform geregeld en weet iedereen welke procedure er gevolgd dient te worden en hoeveel er bovenop een vordering mag komen.”

Staffel

De WIK maakt incassoprocedures inzichtelijk, procedures, kosten en termijnen worden uniform geregeld. “Er wordt van bedrijven een actieve benadering verwacht. Bij een te late betaling moet er nu eerst een brief uit waarin staat beschreven dat de consument nog een vordering open heeft staan. De ontvanger van de brief heeft dan nog veertien dagen de tijd om te betalen, in deze periode mogen nog geen kosten in rekening worden gebracht. Hierna kunnen wel kosten worden berekend, maar dat is, afhankelijk van het openstaande bedrag een vast percentage van de vordering. Het minimum bedrag aan kosten is veertig euro. Het totaalbedrag aan incassokosten moet ook duidelijk in de eerste brief staan.” De bedragen die kunnen worden berekend zijn afhankelijk van de vordering. “Er zit wel een staffel in die bepaalt welk percentage van de vordering mag worden berekend. Het begint bij een minimumbedrag van veertig euro, dat geldt voor iedere vordering, daarna kan vanaf vijftien procent worden gerekend voor bedragen tot 2500 euro en dat gaat door tot een half procent bij vorderingen boven de twee ton.”

Voor grotere bedrijven kan het interessant zijn om zelf achter de incasso aan te gaan. Jan Willem vraagt zich wel af of je er als ondernemers aan moet gaan beginnen. “Zeker in het MKB lijkt het me niet rendabel om elke keer die procedure in te zetten. De nieuwe wetgeving lijkt misschien eenvoudig, maar er zijn zoals altijd details die je makkelijk over het hoofd ziet en waarvan een gemiddelde ondernemer niet op de hoogte is. Er komt ook nogal wat kijken aan administratie en je moet het nauwkeurig bijhouden. Ik weet van veel ondernemers dat ze gewoon bezig willen zijn met de dingen waar ze goed in zijn en niet met administratie of incasso. Het kost teveel tijd en geld om dat te doen. Wij zijn momenteel bezig om al onze klanten op de hoogte te stellen van de nieuwe wetgeving want het is toch redelijk snel gegaan en er is vaak nog weinig over bekend. Het beste advies wat ik nu kan geven is om informatie en advies in te winnen bij de mensen die precies weten hoe de WIK in elkaar steekt.”

EU

De wetgeving is bedoeld om de consument te beschermen. Voor incasso bij bedrijven onderling gelden die regels nog niet. “Er komt wel nieuwe wetgeving aan die in lijn is met de richtlijnen die de EU heeft opgesteld. In Nederland gaat de wetgever ervan uit dat bedrijven op een andere manier handelen en beter weten waar ze voor tekenen. Ik verwacht dat in de loop van volgend jaar ook nieuwe regels gaan gelden voor bedrijven onderling, maar hoe dat er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk. Tegen die tijd staan we weer klaar om bedrijven te helpen met de nieuwe wetgeving.”

Kortom, de WIK heeft een impact op het debiteurenbeheer en mogelijk op de algemene voorwaarden van ondernemers. De medewerkers van Schuman adviseren ondernemers hier graag over.

0318-699499 | info@schuman.nl

www.schuman.nl/incasso.php

@SchumanEde

De Wet op de IncassoKosten (WIK) werd vrij snel ingevoerd nadat de Eerste Kamer zich er afgelopen maart over had uitgesproken. Volgens Jan Willem Zondag liet het tot stand komen van de wetgeving wel lang op zich wachten, maar was de invoering vrij plotseling. “Het duurde even voordat het voorstel door de Tweede Kamer heen was. Iedereen wist eigenlijk wel dat er iets zou gaan veranderen en dat het nodig was om de buitengerechtelijke kosten te reguleren, maar er zitten veel haken en ogen aan die in de wet geregeld moeten worden. Aanvankelijk wilde de minister er niet aan, maar de Kamer dwong hem om maatregelen te nemen anders zou een initiatiefwet worden ingediend.”

De regelgeving voorziet in vastgestelde procedures en maximale kosten die in rekening mogen worden gebracht bij debiteuren die niet betalen. “Het gaat om de buitengerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden om openstaande rekeningen te verhalen”, zegt Jan Willem. “Er is nu een standaard minimum en een maximum wat als redelijk wordt beschouwd. Daarnaast is er ook een termijn vastgesteld waarin een wanbetaler alsnog zijn verplichtingen kan voldoen.”

Volgens Jan Willem was wetgeving nodig en ook gewenst omdat er in het verleden nog wel eens bedragen in rekening werden gebracht die verre van redelijk waren. “Onder verschillende namen konden bedrijven zomaar kosten verhalen op de consument. De vorderingen konden op deze manier behoorlijk oplopen en dit zorgde voor grote ergernis. De onderzoeken ‘Rapport Voorwerk II’ en het ‘LOSR Rapport’ gaven een beeld van de ontstane wildgroei in de incassowereld. Met de nieuwe wetgeving is het uniform geregeld en weet iedereen welke procedure er gevolgd dient te worden en hoeveel er bovenop een vordering mag komen.”

Staffel

De WIK maakt incassoprocedures inzichtelijk, procedures, kosten en termijnen worden uniform geregeld. “Er wordt van bedrijven een actieve benadering verwacht. Bij een te late betaling moet er nu eerst een brief uit waarin staat beschreven dat de consument nog een vordering open heeft staan. De ontvanger van de brief heeft dan nog veertien dagen de tijd om te betalen, in deze periode mogen nog geen kosten in rekening worden gebracht. Hierna kunnen wel kosten worden berekend, maar dat is, afhankelijk van het openstaande bedrag een vast percentage van de vordering. Het minimum bedrag aan kosten is veertig euro. Het totaalbedrag aan incassokosten moet ook duidelijk in de eerste brief staan.” De bedragen die kunnen worden berekend zijn afhankelijk van de vordering. “Er zit wel een staffel in die bepaalt welk percentage van de vordering mag worden berekend. Het begint bij een minimumbedrag van veertig euro, dat geldt voor iedere vordering, daarna kan vanaf vijftien procent worden gerekend voor bedragen tot 2500 euro en dat gaat door tot een half procent bij vorderingen boven de twee ton.”

Voor grotere bedrijven kan het interessant zijn om zelf achter de incasso aan te gaan. Jan Willem vraagt zich wel af of je er als ondernemers aan moet gaan beginnen. “Zeker in het MKB lijkt het me niet rendabel om elke keer die procedure in te zetten. De nieuwe wetgeving lijkt misschien eenvoudig, maar er zijn zoals altijd details die je makkelijk over het hoofd ziet en waarvan een gemiddelde ondernemer niet op de hoogte is. Er komt ook nogal wat kijken aan administratie en je moet het nauwkeurig bijhouden. Ik weet van veel ondernemers dat ze gewoon bezig willen zijn met de dingen waar ze goed in zijn en niet met administratie of incasso. Het kost teveel tijd en geld om dat te doen. Wij zijn momenteel bezig om al onze klanten op de hoogte te stellen van de nieuwe wetgeving want het is toch redelijk snel gegaan en er is vaak nog weinig over bekend. Het beste advies wat ik nu kan geven is om informatie en advies in te winnen bij de mensen die precies weten hoe de WIK in elkaar steekt.”

EU

De wetgeving is bedoeld om de consument te beschermen. Voor incasso bij bedrijven onderling gelden die regels nog niet. “Er komt wel nieuwe wetgeving aan die in lijn is met de richtlijnen die de EU heeft opgesteld. In Nederland gaat de wetgever ervan uit dat bedrijven op een andere manier handelen en beter weten waar ze voor tekenen. Ik verwacht dat in de loop van volgend jaar ook nieuwe regels gaan gelden voor bedrijven onderling, maar hoe dat er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk. Tegen die tijd staan we weer klaar om bedrijven te helpen met de nieuwe wetgeving.”

Kortom, de WIK heeft een impact op het debiteurenbeheer en mogelijk op de algemene voorwaarden van ondernemers. De medewerkers van Schuman adviseren ondernemers hier graag over.

0318-699499 | info@schuman.nl

www.schuman.nl/incasso.php

@SchumanEde

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement