Gemeente Barneveld: Focus op Zuid-Korea heeft resultaat voor onderwijs en bedrijfsleven

Magazines | Vallei Business nummer 6 2017

gemeente barneveld Focus op Zuid-Korea heeft resultaat voor onderwijs en bedrijfsleven

Zijn eigen boerderij beginnen. Dat is wat de Zuid-Koreaanse Chae Hyune Mine voor ogen heeft. Samen met elf medestudenten

is hij uitgekozen om drie maanden lang een beroepsopleiding te volgen bij het Poultry Expertise Centre (PEC) en

Aeres MBO in Barneveld. Een geweldige kans, want "Holland is wereldberoemd om de hoogwaardige veehouderij", zegt hij.

De groep studenten is hier op kosten van de Zuid-Koreaanse overheid. Twee jaar na de handelsmissie van de gemeente Barneveld

naar Zuid-Korea, is duidelijk dat de belangstelling groeit.

Tekst: Alice van Schuppen | APA Tekst Foto's: Sjef Prins | APA Foto

De Zuid-Koreaanse Chae Hyune Mine (l) voert samen met zijn medestudenten een praktijkopdracht uit in het Barneveldse Poultry Innovation Lab.

In het Poultry Innovation Lab, de innovatieve pluimveestal die een jaar geleden geopend is, voeren de studenten praktijkopdrachten uit. Regelmatig wordt ook een bezoek gebracht aan een bedrijf in de regio. Volgens Jay Kim, een van de Zuid-Koreaanse docenten die de groep begeleidt, is dat een belangrijke meerwaarde. "Die aansluiting met de praktijk is hier geweldig, veel beter dan bij ons", zegt hij. "Ook de hoge standaard en de aandacht voor milieu en dierenwelzijn betekent veel voor onze studenten. In Zuid-Korea staat het beroep van veehouder niet hoog aangeschreven. Dat ze hier in de FoodValley een deel van hun opleiding mogen volgen, vergroot hun gevoel van eigenwaarde."

'Learning by doing'

Zuid-Korea is, naast onder meer Mexico en Myanmar, een van de focuslanden van het Poultry Expertise Centre. "Natuurlijk willen wij in de eerste plaats ons concept van 'learning by doing' in de markt zetten", zegt directeur Eltjo Bethlehem. "Wij kunnen op korte termijn op elk niveau kennis leveren, aansluitend op de vraag." De kennis en expertise komt voort uit de samenwerking die het PEC is, tussen bedrijfsleven, overheid, onderzoek en onderwijs. "Naast het verkopen van ons concept zien wij in de focuslanden ook potentie voor de Nederlandse industrie", zegt Bethlehem. "Innovaties worden onder de aandacht gebracht, dat leidt dus ook tot de verkoop van systemen en producten."

De Barneveldse handelsmissie naar Iksan in oktober 2015 leidde tot een 'memorandum of understanding' tussen de beide burgemeesters én tot kritische vragen in de gemeenteraad. Maar inmiddels tekenen de resultaten van de missie zich af. "Zo is tijdens de missie contact gelegd met Harim, een grote multinational op het gebied van food, poultry en dairy", vertelt Jos Berkvens, economisch adviseur van de gemeente Barneveld en nauw betrokken bij het Poultry Expertise Centre. "Na de uitvoering van enkele lesmodules via e-learning en een praktijkgedeelte in Korea heeft Harim nu interesse getoond voor het complete e-learning programma van het PEC. Ze zijn daarnaast bereid om te faciliteren dat het PEC in Zuid-Korea een vestiging kan openen."

Duurzaamheid en dierenwelzijn

Via het bedrijf heeft het PEC een ingang gekregen bij de universiteit daar. "Naast opleiding van het eigen personeel is Harim er ook mee gediend dat de onderwijsstructuur in de sector wordt verbeterd", verklaart Eltjo Bethlehem. "Ze waarderen daarnaast onze aandacht voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Onze boodschap is dat we ook met het oog op de toekomst op een verantwoorde manier ons voedsel moeten produceren." Onlangs opende in Barneveld het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), onderdeel van het Poultry Expertise Centre. Door in praktijkstallen pilots uit te voeren met innovatieve technieken om fijnstof te reduceren, kunnen dit soort innovaties sneller op de markt worden gebracht.

Bethlehem en Berkvens verwachten dat de komende tijd de belangstelling uit Zuid-Korea verder toeneemt. Een permanente interactie met de Zuid-Koreaanse markt vormt bovendien een springplank naar andere Aziatische landen. De handelsmissie heeft daar zeer aan bijgedragen. "Zo'n bedrijf als Harim kijkt toch naar de overheid", heeft Berkvens ervaren. "Als het bestuurlijk contact er is, helpt dat erg mee." Bethlehem: "Er is duidelijk een behoefte aan kennis. Voedselveiligheid, vogelgriep en het reduceren van antibiotica zijn daarin belangrijke thema's."

Kansen voor het MKB

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL heeft Zuid-Korea ook als focusland aangemerkt. "We hebben gesignaleerd dat er in Zuid Korea enorm wordt geïnvesteerd in het agrarische domein", zegt Bernold Kemperink, sectormanager Agrifood, Cleantech en Energy bij Oost NL. "En er is veel aandacht voor westerse producten. Samenwerking met Zuid Korea biedt kansen voor het MKB in onze regio om te groeien." Gemakkelijk is dat niet. De Zuid-Koreaanse markt bestaat vooral uit grote bedrijven, zoals Harim, die de hele keten in eigen beheer hebben. Dat maakt samenwerking lastig. "Het is een gesloten markt", omschrijft Kemperink. "Dat is voor hen ook moeilijk. Wij proberen Koreaanse bedrijven te helpen, bijvoorbeeld met 'branding', om zich hier te vestigen."

Netwerken, bruggen slaan en vertrouwen kweken, het kost veel tijd om samenwerking van de grond te krijgen. "Juist daarom is zo'n handelsmissie waardevol", benadrukt Kemperink. "Het belang van een goede vriendschapsrelatie wordt nogal eens onderschat." In de FoodValley regio zijn in de foodsector inmiddels zeven samenwerkingen tot stand gekomen, met bedrijven en kennisinstituten. "We evalueren over twee jaar wat de resultaten zijn van onze focus op Zuid-Korea", zegt Kemperink. "Het merk 'FoodValley' heeft zich in elk geval duidelijk gevestigd. Dat maakt het makkelijker om zaken te doen."

Jos Berkvens en Eltjo Bethlehem verwachten dat de komende tijd de belangstelling uit Zuid-Korea verder toeneemt.

delen:

Vallei Business nummer 6 2017

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden | privacy statement