Column Oxonia / Column De Vries & Partners

Magazines | Vallei business nummer 6 2017

Duidelijke taal, met een bevestigende uitspraak 'afgesproken' worden afspraken gemaakt. Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger en worden de gemaakte afspraken lang niet altijd volledig nageleefd. Dat is niet altijd kwade wil, het komt vaak voor dat de gemaakte afspraken door de partijen anders geïnterpreteerd worden. Of bij zakelijke afspraken omdat de personen die de afspraak gemaakt hebben, niet meer betrokken zijn. Om terug te vallen op de gemaakte afspraken is het noodzakelijk om deze schriftelijk vast te leggen.

Algemene voorwaarden

Het is niet voor niets dat alle bedrijven algemene voorwaarden hanteren. Dat arbeidsvoorwaarden, huur- en koopovereenkomsten worden gedocumenteerd. Elke ondernemer begrijpt de noodzaak van deze afspraken. Waarom worden er dan geen goede afspraken vastgelegd over het gebruik van de zakelijke auto? Zakelijke mobiliteit is vaak een top drie kostenpost. Om deze kosten te beheersen en te reduceren is het toch onvoorstelbaar dat er geen afspraken zijn?

Uniforme afspraken

Bij veel Midden en Klein Bedrijven groeit het wagenpark gestaag. In het begin is duidelijk wie een auto gebruikt en is de sociale controle groot. Deze zaken worden minder zodra het bedrijf en het wagenpark groeit. Daarom is het essentieel om vanaf de eerste zakelijke auto uniforme afspraken over de keuze en het gebruik van de auto te maken. Leg in een duidelijk document vast wie er in aanmerking komt voor een zakelijke auto, wat voor auto dit mag zijn en wat er van de medewerker wordt verwacht. Deze overeenkomst moet voor de bestelling van de auto door de werknemer en de werkgever ondertekend worden. Alleen dan is het een bruikbaar document dat alle berijders en de wagenparkbeheerder duidelijkheid geeft en de werkgever de mogelijkheid biedt om de autokosten te controleren.

Zullen we daarom afspreken dat vanaf nu mondelinge afspraken over de zakelijke auto altijd schriftelijk worden bevestigd?

Afgesproken!

Huib van Loon

Oxonia autolease,

advies & contractbeheer

Afgesproken ?!

Verkoop van uw bedrijf? Kijk door de bril van een investeerder!

de vries & partners

"Wanneer moet ik starten met de voorbereiding van de verkoop van mijn bedrijf", vroeg onlangs een ondernemer aan mij. Vroeg of laat denkt iedere ondernemer na over de verkoop van zijn bedrijf. Die vraag komt vaak pas op het moment dat gedachte over verkoop al concreet is.

Eigenlijk moet iedere ondernemer al nadenken over zijn of haar exit op het moment dat het bedrijf wordt gestart of gekocht. Uw bedrijf moet zijn ingericht op een mogelijke verkoop.

Hoe doe je dat nu, hoor ik u vragen?

De eerste tip die ik u wil meegeven is: Zorg dat uw bedrijf onderscheidend is in de branche. Maak niet de fout om heel veel producten/diensten aan te bieden, waardoor focus ontbreekt en er geen toegevoegde waarde aanwezig is. Een 'dertien in dozijn bedrijf' is nu eenmaal minder waardevol dan de specialist in de markt, ondanks dat er wellicht winst wordt gemaakt.

Eindstreep

De tweede tip die ik u wil meegeven: Realiseert u zich goed dat uw 'eindstreep' voor de koper 'een startblok' is. Een koper heeft geen interesse in de geschiedenis, maar zal zijn prijs bepalen op de toekomst van het bedrijf en rekening houden met de investeringen die nog gedaan moeten worden om doelen te behalen. Dikwijls vertaalt dat zich ook in de wijze waarop de koopprijs wordt betaald. Vaak krijgt de verkoper pas de totale waarde betaald als bepaalde doelen zijn bereikt en/of de verkoper nog een periode aanblijft. Uw bedrijf moet dus 'fit' genoeg zijn om langer verder te gaan op het moment dat u stopt.

Plannen

Bouw uw bedrijf zo op dat het ook zonder u onderscheidend zal zijn. Kijk daarbij eens door de bril van de koper en stel uzelf de vraag: hoeveel zou ik er voor over hebben om mijn bedrijf op dit moment in handen te krijgen en waarom? En in hoeveel tijd zou ik de koopsom dan terug kunnen verdienen, rekening houdend met de plannen, die ik altijd nog had willen uitvoeren?

De belangrijkste tip:

Begin vandaag.

Robert de Vries

Register Adviseur Bedrijfsopvolging

Specialist in familiebedrijven

De Vries & Partners

info@devriesgroep.com

www.devriesgroep.com

DE VRIES & PARTNERS HAMERT OP

BELANG FAMILIESTATUUT EN

NOODOPVOLGINGSPLAN

IN FAMILIEBEDRIJF

Explosieve groei, maar?.

Forum Fusies & overnames

Een kickstart voor

bedrijfsinnovatie

BusinessMakeover

Vallei business nummer 6 2017

Lees volledige uitgave online