Nieuws

02-11-2023

Gemeenten in Regio Foodvalley lanceren subsidieregeling voor inwoners die rookkanaal willen verwijderen

De acht gemeenten in het samenwerkingsverband Regio Foodvalley (gemeente Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) zetten zich in voor schonere lucht in de regio. Per 1 november kunnen inwoners subsidie aanvragen om hun rookkanaal definitief onbruikbaar te maken of te verwijderen.  Houtstook is een belangrijke bron van luchtvervuiling en hinder in de directe leefomgeving. Vooral wanneer de rook lang in de lucht blijft hangen, zoals bij mist en windstil weer, kan houtstook voor overlast zorgen. De rook die vrijkomt bij houtstook is voor iedereen ongezond, maar vooral ...

Lees meer...

Nieuws

02-11-2023

Personeel vinden blijft pittig door sterke groei 65-plussers in Gelderland

In 2023 groeit het aantal banen in de vijf regio’s van Gelderland nog, maar in 2024 valt de banengroei bijna stil in vier regio’s. Dit blijkt uit een analyse van UWV. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft het vinden van personeel vaak een lastige opgave. Bijna één op de vijf inwoners is 50 tot 65 jaar. Zij schuiven door naar de groep 65-plus en bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Dit biedt kansen voor werkzoekenden in veel verschillende beroepen. Toch zijn er nog steeds mensen die belemmeringen ervaren om de stap naar werk te maken. Kle...

Lees meer...

Nieuws

31-10-2023

Kopgroep voedselproducerende sector in Regio Foodvalley presenteert manifest voor voedseltransitie en samenwerking

De gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel en Regio Foodvalley onderzochten, in samenspraak met de provincie Gelderland, begin dit jaar de mogelijkheden voor een Food Production Cluster van (agro)foodbedrijven en toeleveranciers in het noordelijk gedeelte van Regio Foodvalley. Het onderzoek heeft onder andere in kaart gebracht hoe de samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten kan worden versterkt. Ook werd onderzocht wat de betekenis van het cluster is voor regionale en landelijke opgaven zoals voedselverspilling, innovatie en duurzaamheid. Een kopgroep van ondernemers en vertegenwoordig...

Lees meer...

Nieuws

30-10-2023

Slim meetsysteem om voedselverspilling terug te dringen

Regio Foodvalley gaat twee intelligente weeg- en camerasystemen (Orbisk) inzetten om inzicht te krijgen in voedselreststromen bij professionele keukens. Deze Orbisk-systemen gaan in de komende twee jaar acht restaurants, catering en instellingen helpen om 20 tot 50% voedselverspilling te verminderen. Wereldwijd wordt jaarlijks 1,3 miljard ton aan voedsel verspild, in Nederland 2 miljard kilo per jaar. Dit is een derde van de totale hoeveelheid geproduceerd voedsel. Restaurants gooien gemiddeld 60-80 kilo voedsel afval per dag weg, 20.000-30.000 kilo voedselafval per jaar. Hiermee is 98.000 CO2 uitstoot gemoeid, 1...

Lees meer...

Nieuws

27-10-2023

Regio Foodvalley stemt in met samenwerkingsovereenkomst gemeente Bunschoten

Regio Foodvalley heeft ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bunschoten om de samenwerking op het thema Voedsel mogelijk te maken. Deze overeenkomst betekent geen toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van Regio Foodvalley, maar richt zich specifiek op een intensievere samenwerking binnen dit thema. Het college van burgemeester en wethouders van Bunschoten heeft eerder deze maand, vooruitlopend op het raadsvoorstel, schriftelijk aangegeven dat zij graag willen samenwerken op het thema Voedsel in Regio Foodvalley. Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley heeft op vrijdag 27 oktob...

Lees meer...

Artikel

26-10-2023

Bedrijven zoeken oplossingen voor netcongestie en energiecrisis

Het Nederlandse stroomnet zit vol, waardoor bedrijven de noodzakelijke overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie in gevaar zien komen. Toch kunnen bedrijven netcongestie en nieuwe energiecrises zelf oplossen met tal van slimme maatregelen. Van collectieve energiehubs tot batterijen en andere opslag, van energiebesparing tot efficiënter gebruik van groene stroom. Voor het bedrijfsleven en de duurzame energiesector kwam de kamerbrief van demissionair minister Rob Jetten van Klimaat en Energie niet als een verrassing. Bedrijven en zonneparken krijgen al jaren ‘nee’ te horen als ze vragen om ...

Lees meer...

Nieuws

25-10-2023

De verborgen kosten van CRM-software: waar moet je op letten?

CRM-software kan een waardevol hulpmiddel zijn voor bedrijven om klantrelaties te beheren en de productiviteit te verhogen. Het kan echter ook gepaard gaan met verborgen kosten die de implementatie en het gebruik ervan kunnen beïnvloeden. In dit artikel bespreken we belangrijke functies om naar te kijken bij CRM-software, de CRM prijs, hoe verborgen kosten je CRM-implementatie kunnen beïnvloeden, tips voor het identificeren en vermijden van verborgen kosten, en belangrijke contractdetails om op te letten bij het kiezen van CRM-software....

Lees meer...

Nieuws

23-10-2023

Techniek Nederland: Oplossingen voor netcongestie zijn ook ‘achter de meter’ te vinden

De problemen op het elektriciteitsnet kunnen voor een belangrijk deel worden opgelost door technische systemen in gebouwen en woningen slimmer aan te sturen. Volgens Techniek Nederland kunnen maatregelen ‘achter de meter’ de piekbelasting van het elektriciteitsnetwerk met 25% verminderen. De brancheorganisatie voor de technieksector zegt dit in een reactie op de Kamerbrief van minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat over netcongestie. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘Door overbelasting van het net loopt de energietransitie vertraging op. De technieksector kan een gr...

Lees meer...

Nieuws

23-10-2023

Vakmensen nodig voor verduurzaming Gelderse industrie

In september vertoonde het aantal WW-uitkeringen in de Gelderse industrie een lichte daling. Per regio verschilde de ontwikkeling over de afgelopen maand van een daling met 1,8% in Rijk van Nijmegen tot een stijging van 1,9% in Rivierenland. Tegelijkertijd is er nog veel vraag naar personeel. Zo zijn er veel technische vakmensen nodig om de industrie te verduurzamen. Behalve voor deze klimaatbanen is ook in het algemeen veel vraag naar dit soort medewerkers. Eind juni stonden er in Gelderland dan ook 4.200 vacatures open voor deze beroepen. Dit zijn maar liefst 1.000 vacatures meer dan vier jaar geleden. Dit bi...

Lees meer...

Nieuws

18-10-2023

Meer aandacht nodig voor ondersteuning van arbeidsmigranten bij het leren van de Nederlandse taal

Meer dan de helft van de arbeidsmigranten in Nederland spreekt geen of weinig Nederlands. Het slechtst presteren de groepen arbeidsmigranten die minder worden geconfronteerd met de Nederlandse taal in verschillende omstandigheden (bijv. in de woonomgeving of op het werk): degenen die onzelfstandig wonen, uitzendkrachten en arbeidsmigranten die korter in Nederland verblijven. De meeste arbeidsmigranten willen Nederlands leren, maar lopen tegen verschillende obstakels aan. Die obstakels lijken afhankelijk van hun arbeidsmarktpositie. Dat blijkt uit een recente peiling van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten ...

Lees meer...
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by