Barneveldse economie blijft zich versterken

Magazines | Vallei Business nummer 1 2020

Een toename van 650 bedrijven in de laatste anderhalf jaar, dat brengt het aantal KvK-inschrijvingen in Barneveld en de bijbehorende kernen op ruim 6100 en de rek is er nog lang niet uit. De mkb-vriendelijkste gemeente van Gelderland trekt alle registers open om een optimaal vestigingsklimaat te creëren en daarbij samenwerking en innovatie te stimuleren.

“Deze regio laat al jaren achtereen een ongekende economische groei zien,” zegt Jan Wessels, teamleider Economische Zaken bij de gemeente Barneveld. “Kijk alleen al naar bedrijvenpark Harselaar Zuid, waar we in de crisistijd begonnen met het uitgeven van 32 hectare aan kavels in het ontwikkelingsgebied 1A. Binnen twee jaar ging de laatste weg, wat ons best verbaasde, gezien de laagconjunctuur op dat moment. Opmerkelijk genoeg betrof het volledig vraag vanuit ondernemers hier in de regio. De locaties die zij verlieten werden binnen mum van tijd opgevuld door andere bedrijven. We constateren een grote investeringsbereidheid, zelfs toen we nog in de recessie zaten. De financiering om nieuwe stappen te zetten gebeurt vaak uit eigen middelen, vanuit een sterke eigen vermogenspositie, een fenomeen dat deze regio kenmerkt. Er zijn in Barneveld en omgeving veel familiebedrijven actief, met een mentaliteit van ‘eerst verdienen, dan uitgeven’. Zij groeien daarmee vanuit een gezonde basis verder.”

AANZUIGENDE WERKING
Barneveld begroet daarnaast een forse aanwas van buitenaf. “Dat komt voor een belangrijk deel door de ligging aan de oostelijke zijde van de Randstad, die steeds verder dichtslibt en waar de vestigingskosten stijgen,” legt adviseur public affairs Bertil Rebel uit. “Ondernemers ontdekken onze regio als een mooi centraal gelegen, makkelijk bereikbaar alternatief, met uitstekende verbindingen via snelwegen en het spoor. Daarbij maken ze kennis met de hoge arbeidsethos die hier heerst. Dat weerspiegelt zich in het werkloosheidscijfer, dat met 1,2 procent ver onder het landelijk gemiddelde ligt. Ook een aanzuigende werking hebben de drie sectoren die hier het sterkst vertegenwoordigd zijn, namelijk agrofood, vrije tijd, transport en logistiek. Het betreft voornamelijk mkb, met een belangrijk aandeel voor de maakindustrie, die een groot innovatievermogen laat zien. Agrofood en dan zeker de pluimveesector omvat in deze regio de volledige keten, van producenten en verwerkende bedrijven tot leveranciers en toeleveranciers. Het is niet overdreven om te stellen dat alle wereldwijde kennis op dit gebied in Barneveld en omstreken samenkomt.”

BROEDPLAATSEN
“Gelukkig beschikken we over genoeg locaties en uitbreidingspotentieel om al die bedrijvigheid en groeiambities te kunnen opvangen,” zegt Frits op de Haar, accountmanager bedrijven en tevens verantwoordelijk voor het Ondernemersloket van de gemeente Barneveld. “Naast Harselaar met verschillende zones, De Valk en De Briellaerd hebben we Puurveen in Kootwijkerbroek en Tolboom in Terschuur. Op het noordelijke gedeelte van De Briellaerd, een bedrijvenpark waar speciale aandacht bestaat voor architectuur, worden nu de laatste kavels uitgegeven. Je ziet er relatief veel bedrijfsverzamelgebouwen met jonge ondernemingen. Wist je trouwens dat Kootwijkerbroek op Amsterdam na het hoogste percentage zzp’ers van Nederland kent? Ook dat tekent de arbeidsethos die hier in de regio heerst. Niet thuiszitten bij onverwachte werkloosheid, maar zelf aan de slag gaan. Wij scheppen daar in ons beleid alle gelegenheid voor, bijvoorbeeld door iemand alle ruimte te geven om bij zijn of haar ouders thuis in de schuur te beginnen, een situatie die je veel tegenkomt. ‘Broedplaatsen van nieuwe economie,’ noemen wij dat.”

LEEFBAARHEID VERGROTEN
Wessels noemt het Regionaal Programma Werklocaties, bedoeld om de behoefte aan vestigingsmogelijkheden in de Foodvalley te peilen en onderling op elkaar af te stemmen. “In samenspraak met stichtingen op het gebied van lokaal belang en ondernemersverenigingen bekijken wij graag de opties, uiteraard wel binnen bepaalde regels, want het moet natuurlijk niet tot overlast leiden. In de basis vinden wij het een goede zaak om op deze manier een stukje beweging op gang te brengen in de dorpen en daarmee de leefbaarheid te vergroten. Meer werkgelegenheid betekent dat meer mensen er willen wonen, met name wat jongere generaties, wat op een effectieve manier de vergrijzing tegengaat. Overigens tekenen zich in deze regio sowieso een duidelijke vergroening en een sterke bevolkingsgroei af, enerzijds door de cultuur van relatief grote gezinnen, anderzijds door aanwas vanuit de oostvleugel van de Randstad. Die loopt namelijk vol. Wij anticiperen daarop met een actief huisvestingsbeleid. Per jaar komen er nu zo’n 600 woningen bij en zelfs in de crisistijd, toen andere gemeenten projecten wegstreepten, lag dat op het ‘dieptepunt’ rond de 280.”

INVESTEREN IN VERBINDINGEN
De gemeente Barneveld heeft inclusief de omliggende kernen nu ongeveer 59.500 inwoners en dat aantal zal volgens Rebel in de nabije toekomst behoorlijk stijgen. “Vanaf 2030 rekenen we met 68.000 tot 70.000 mensen. Tegelijkertijd buigen we ons wel over de vraagstukken ‘hoe ver laten we dit doorgaan?’ en ‘hoe leiden we dit alles in goede banen?’ in de zin van bereikbaarheid. Wat dat betreft rust er nu een aanzienlijke druk op ons vanuit de Randstad. Er vindt een sterk inkomende pendelstroom plaats, wat alleen al blijkt uit de cijfers: de lokale beroepsbevolking telt 20.000 personen en het aantal arbeidsplaatsen ligt op 30.000. Als gemeente willen we daarom flink investeren in goede verbindingen, zoals eerder al de Valleilijn met een kwartiersdienst vanuit Amersfoort en hopelijk binnen afzienbare tijd een aansluiting op de Intercity naar Apeldoorn vanaf Barneveld-Noord. Daartoe is al een eerste aanzet gegeven met de bouw van een tunnel, waarmee voorkomen wordt dat de trein midden op de spoorwegovergang zou stoppen. Qua snelwegverbindingen vormt de aansluiting van de A1 en de A30 momenteel een speerpunt. Een zogeheten MIRT-verkenning, geïnitieerd door de overheid, brengt de problemen en oplossingen in kaart. Als het aan ons ligt, moet in 2024 de schop de grond in gaan. Samen met de gemeente Apeldoorn willen we bovendien de flessenhals in de A1 op de landelijke agenda brengen, want alleen het aanpakken van het knooppunt volstaat niet.”

VAST AANSPREEKPUNT
Driemaal op rij won Barneveld de verkiezing van de mkb-vriendelijkste gemeente van Gelderland, gebaseerd op de kwaliteit van dienstverlening richting ondernemers. “Het bestuur stimuleert dit enorm,” geeft Op de Haar aan. “Zo bezoek ik samen met de burgemeester en/of wethouders de bedrijven in Barneveld en hebben we het Ondernemersloket, dat fysiek en online veel informatie biedt en een vast aanspreekpunt richting het bedrijfsleven biedt, zowel voor vragen als het regelen van zaken. Het scheelt veel tijd en ergernis als je niet allerlei laagjes door moet en wellicht van het kastje naar de muur verwezen wordt. In plaats daarvan gaat één persoon voor je aan de slag binnen de organisatie en geeft hij of zij proactief terugkoppeling.” 

VERBINDINGEN LEGGEN
In het kort roert Wessels nog enkele onderwerpen aan die we in latere artikelen zullen uitdiepen. “Als gemeente willen we initiatieven mee in het zadel helpen die het economisch belang dienen. Daartoe leggen we verbindingen tussen verschillende organisaties, wat bijvoorbeeld heeft geleid tot een initiatief rondom windenergie en Poultry 2.0, dat een toekomstvisie voor de pluimveesector gaat formuleren en sterk door innovatie gedreven wordt. Hetzelfde is het geval bij BarneveldTomorrow, een vanuit het bedrijfsleven opgezette stichting die zich sterk maakt voor het behoud van kennis op hbo- en academisch niveau in de regio, door te focussen op passende werkgelegenheid en het begeleiden van startende ondernemers. Bedrijfsleven en onderwijs vinden elkaar in de BTO, de Barneveldse Techniek Opleiding, met een sterk praktijkgericht karakter en inmiddels zo’n zestig aangesloten bedrijven. Kortom, we timmeren op alle fronten flink aan de  weg om de regio Barneveld alle ruimte te geven zich economisch sterk te blijven ontwikkelen.”

Meer informatie: www.barneveld.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by