Karel Heijink, directeur VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden: ‘Onze lijnen met het kabinet zijn kort’

Magazines | Vallei Business nummer 2 2020

Sinds half januari van dit jaar is Karel Heijink directeur van de regionale werkgeversverenigingen VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden. Hij zat nog midden in een inwerk- en kennismakingsronde toen het coronavirus uitbrak. “Dat was echt flink schakelen.”

En dat gebeurde snel. Vanaf dag één van de coronacrisis staan de verenigingen klaar voor het bedrijfsleven in het algemeen en voor de leden in het bijzonder. “Vrijwel direct zijn we gestart met een meldpunt voor ondernemers, die van de ene op de andere dag in de problemen kwamen. Door onze intensieve contacten met leden weten we goed wat er moet gebeuren om deze crisis door te komen. Zaken, die we via onze directe lijnen met VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag kunnen adresseren bij bewindslieden. Onze lijnen met het Kabinet zijn kort.”

Dat resulteerde al snel in het noodmaatregelpakket en uitbetaling van de NOW, zodat werkgevers hun medewerkers kunnen behouden. Regelingen worden dankzij feedback van ondernemers uit de regio aangepast of verbreed. Daarnaast is het drukbezochte Coronaloket geopend, is informatie toegankelijk gemaakt, zijn hulpmiddelen als de Corona Calculator ontwikkeld en wordt er gewerkt aan een tweede pakket steunmaatregelen, dat soelaas moet bieden. De ‘routekaart’ van het Kabinet voor de versoepeling van maatregelen geeft houvast, er zijn weer meer mogelijkheden om te ondernemen. Om dat veilig en verantwoord te doen hebben sectoren basisafspraken in protocollen vastgelegd, waar iedereen zich aan moet houden. “Geleidelijk gaan we op die manier weer economisch gas geven”, vindt Heijink.

SITUATIE IN DE REGIO
“In Gelderland hebben we in samenwerking met de provincie en Oost NL een Ondernemerspanel opgesteld. VNO-NCW VeluweVallei neemt hieraan zeer actief deel. Zo laten we horen waar kansen en knelpunten zitten voor ondernemers en meten we wat de impact is van deze crisis op ondernemers. Ook met gemeenten hebben we nauw contact over hun steunpakketten, die op aandringen van onze organisaties beschikbaar zijn gekomen. Daarnaast zet de regio zich extra in voor de arbeidsmarkt, onder andere door bedrijven met elkaar te verbinden, zowel voor de huidige situatie als voor de toekomst. Daarom omarmen we in de Valleiregio graag het landelijk initiatief NLWerktdoor.”

HET NETWERK VERBINDT
Ondertussen focussen de regionale ondernemersverenigingen zich op zaken die wél mogelijk zijn. “We delen nieuwe initiatieven en inspirerende voorbeelden van bedrijven die met de nodige veiligheidsaanpassingen doorgaan en we brengen vraag en aanbod samen. Waar de ene ondernemer een beroep moet doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), kampt de andere juist met personeelstekort. Die matches vinden we ook voor het extra produceren van beschermende middelen voor de zorg. Het is goed om te zien hoe het netwerk elkaar helpt, juist ook in deze tijd.

#SAMENSTERK
Juist in deze coronacrisis bewijst VNO-NCW haar kracht om ondernemers te steunen en invloed uit te oefenen op beleid. Bent u nog geen lid en wilt u ons steunen, meld u aan via onze website www.vno-ncwmidden.nl/lidmaatschap of neem contact op met de regiomanager.

Contactpersoon VNO-NCW VeluweVallei
Rob Dal regiomanager
dal@vno-ncwmidden.nl
www.vno-ncwmidden.nl/corona
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement