Gelderlands MKB-vriendelijkste gemeente wil blijven leren

Magazines | Vallei Business nummer 3 2021

Drie keer achtereen werd Barneveld uitverkozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland. Een succes dat zich deels laat verklaren door de lerende houding van de gemeentelijke organisatie. Ook de communicatieve infrastructuur die Dorrestijn-Taal de afgelopen jaren samen met haar ambtenaren en met ondernemers optuigde, vormt een positieve impuls. Tijdens het gesprek met Vallei Business blikt de ambitieuze wethouder Economische Zaken terug, maar vooral vooruit. “We moeten elkaars werelden steeds beter leren kennen.”

Tekst: Baart Koster

Dorrestijn-Taal loopt met haar laptop nog door de gang als de Teams-meeting al is gestart. Ze komt net terug van een werkbezoek aan een recreatiepark in Voorthuizen en is op weg naar een rustig plekje om het gesprek voort te zetten. Die situatie typeert haar, maar ook de gemeente Barneveld. Om met het eerste te beginnen: Dorrestijn-Taal begon in een familiebedrijf waarin ze twintig jaar werkte en diende daarna als wethouder de publieke zaak, eerst negen jaar in Renswoude, vervolgens in de Provinciale Staten van Utrecht en inmiddels vijf jaar in Barneveld. Economie, ondernemers en bedrijvigheid hebben zodoende haar hart. Dan het tweede: Barneveld is een dynamische maar ook uiterst pluriforme gemeente. Het omvat de negen woonkernen Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Garderen, Stroe, Terschuur, Zwartebroek, De Glind, Kootwijk en Barneveld, elk met eigen ondernemersactiviteiten. “Ik vind Barneveld na vijf jaar nog altijd boeiend juist vanwege die diversiteit. Er gebeurt zóveel verschillends.”

GUN JEZELF EEN BARNEVELDS CADEAUTJE
Zo zijn er in Kootwijkerbroek veel zzp’ers, kent Barneveld veel industrie en is Voorthuizen met zijn levendige centrum weer meer op recreatie en toerisme gericht. Iedere woonkern heeft dus zijn eigen ondernemers en bedrijvigheid. Dorrestijn-Taals bezoek aan Voorthuizen had te maken met toerisme en recreatie dat ze onder andere in portefeuille heeft. Dat bezoek vond plaats op het snijvlak van boeiende ondernemers in een belangrijke sector. “Barneveldse ondernemers, en dan heb ik het over de hele gemeente, zijn praktisch, nuchter en vrij autonoom. Ze lossen veel zaken zelf op en dat past ook bij ze. Tegelijkertijd ervaren zowel ondernemers als gemeente dat door de sterke samenwerkingsverbanden die we hier hebben ontwikkeld, er slagkracht is om gezamenlijke ambities te realiseren. Daarbij denk ik overigens nog niet eens primair aan het halen van doelen. Natuurlijk is dat ook belangrijk, maar primair geniet ik van de positieve beweging daarnaartoe. Dat mensen, in welke context dan ook, besluiten samen ergens de schouders onder te zetten en op weg te gaan, dáár krijg ik energie van. Het gebeurt gelukkig volop in dit gebied en daar ben ik trots op.”

Met de centrale ligging en de Veluwe om de hoek is de gemeente al aantrekkelijk voor toeristen. Maar er zijn wel degelijk ambities om Barneveld nog prominenter op de kaart te zetten als gebied waar het prettig vertoeven is. Belangrijke bijvangst van dit beleid is dat het een groep ondernemers helpt die extra hard zijn geraakt door de coronacrisis, zegt Dorrestijn-Taal. “Mede om hen een steuntje in de rug te geven, zijn we aan het begin van de crisis een campagne gestart voor de lokale cadeaukaart. Met die kaart kun je bij Barneveldse ondernemers en winkeliers korting krijgen op aankopen. Hij is bij 120 adressen te besteden en mag een succes genoemd worden. Er is door lokale ondernemers al een geschatte 135.000 euro omzet mee verdiend. Het feit dat veel ondernemers die kaart cadeau geven aan hun personeel onderstreept ook hoe belangrijk zij het vinden dat we hier ons vitale winkelbestand behouden.” Er zijn nu ook ideeën voor een belevingskaart die dagjesmensen maar ook overnachtende toeristen, kunnen besteden bij lokale winkels, horeca, maar óók bij attracties.

Ook het spoor speelt een rol in het aantrekken van meer toeristen én het faciliteren van het lokale en regionale bedrijfsleven. Barneveld is helaas berucht om wat de corridor A1 wordt genoemd, maar de wethouder ziet hier volop kansen. “We liggen zeer gunstig op de horizontale as van west naar oost, maar de A1/A30 zou verbreding kunnen gebruiken. Daarnaast, en die twee hebben alles met elkaar te maken, is onze wens dat de trein naar Apeldoorn ook stopt in Stroe en in Barneveld Noord, waar al een station aan de Valleilijn ligt. Daarmee sla je gelijk een slag voor duurzaamheid, want een optimale ontsluiting van het spoor ontlast de snelwegen om Barneveld heen.” Daarbij zou ze ook graag een railterminal zien verrijzen waar goederen overslag kan plaatsvinden. “Zo houden we nóg meer vrachtwagens van de A1. Ook dat zou winst zijn qua verkeersdruk en CO2- uitstoot.”

DE KRACHT VAN KORTE LIJNTJES
Naast de reuring van tijdelijke bezoekers en zakelijk verkeer, speelt er ook nog iets anders. Barneveld sorteert namelijk voor op een groei van 60.000 naar 85.000 inwoners. “Onder meer doordat steeds meer mensen vanuit de Randstad zich in onze contreien vestigen, zullen we scherp moeten zijn op handhaving van een gezonde woon-werkbalans. Concreet betekent dit dat je voor iedere woning een of vaak zelfs twee arbeidsplaatsen nodig hebt. Momenteel is er weinig kantorenleegstand in onze gemeente, dus dat is enerzijds gunstig. Maar anderzijds zullen we dus nieuwe hectaren grond moeten uitgeven voor uitbreiding van het aantal bedrijven. We hebben becijferd dat, wil je de woningambities waarmaken, je in Regio Foodvalley 200 hectare extra bedrijventerrein nodig zult hebben. Wij kunnen daar ons aandeel in leveren en hebben ook grond beschikbaar die hiervoor uitgegeven kan worden.” Je zou bij al die toekomstambities bijna vergeten dat Barneveld dit jaar een mooie mijlpaal bereikte waarbij best even stilgestaan mag worden. Voor de derde keer op rij werd de gemeente verkozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland. Gevraagd naar de kwaliteiten van de herhaaldelijke winnaar, antwoordt Dorrestijn-Taal dat de gemeente op alle fronten een meer dan ruime voldoende scoort. Uitschieters naar onderen of boven zijn er niet. “Ik denk dat ondernemers blij zijn met de korte lijntjes die we tussen gemeente, ondernemers en andere stakeholders hebben georganiseerd. Zo zetten we bijvoorbeeld vorig jaar vanwege corona samen met de BIK (Barneveldse Industriële Kring) een ondernemersloket op. We vinden het cruciaal om te laten merken dat we onze ondernemers waarderen en naast hen willen staan.”

TERUG EN VOORUIT
De gemeenteraadsverkiezingen zijn al over een half jaar. Mocht dat mogelijk blijken, dan plakt Dorrestijn-Taal er graag nog een tweede termijn als wethouder aan vast. Op de afgelopen jaren kijkt ze in verschillende opzichten met persoonlijke voldoening terug. “Samen met mijn ambtenaren en ondernemers hebben we aan aantal mooie dingen bereikt. Ik denk aan de dorpshuizen in Voorthuizen en Garderen die door gezamenlijke inspanningen, ook in belangrijke mate van de dorpsgemeenschappen, levendige plekken van ontmoeting zijn geworden. Maar ook aan de BTO, de Barneveldse Techniek Opleiding. In een samenwerkingsverband van bedrijven en onderwijs kan de BTO-leerlingen een zogenaamde beroeps begeleidende leerweg aangeboden worden. Ze werken drie dagen per week en gaan twee dagen naar school en worden zo opgeleid tot waardevolle krachten voor technische beroepen.”

Ze sluit af met een laatste blik vooruit. Wat zou ze concreet nog gerealiseerd willen zien tegen de tijd dat ze haar functie neerlegt? “We zijn druk bezig met het revitaliseren van bedrijventerreinen, waaronder Harselaar-Oost. Ik zou het mooi vinden als er een start is gemaakt met het verder uitwerken van de plannen om dit terrein toekomstbestendiger te maken. Datzelfde geldt voor de dorpscentra van Voorthuizen en Barneveld. Daarvoor heeft de gemeenteraad een centrumvisie vastgesteld en we willen daar een investeringsagenda aan koppelen. Ik zou graag zien dat daarin stappen worden gezet.” En tot slot noemt ze de Veluwe breed tussen de provincie, de Veluwe Alliantie en Vitale Vakantieparken overeengekomen Veluwe deal. Die wil het toerisme evenwichtiger en duurzamer verspreiden over de Veluwe, onder meer door inzet van duurzame vervoersmodaliteiten vanuit randgemeenten. “Ik hoop dat Stroe daarbij tot toegangspoort van de Veluwe wordt. Wij voelen ons als gemeente namelijk die toegangspoort, want terecht noemt Voorthuizen zich al jaren zo. Als straks ook Stroe die rol zou krijgen toebedeeld, zet dat onze veelzijdige gemeente nóg beter op de kaart.”

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement