Alleen samen maken we het verschil in de wereld van techniek en technologie

Magazines | Vallei Business nummer 3 2021

We leven in een vooruitstrevende regio. Niet alleen de Regio Foodvalley is ambitieus, heel Nederland wil mee blijven doen in de top. Dit vraagt om voldoende en vakbekwame technici. Want techniek is de grootste motor van onze economische welvaart. De maatschappelijke uitdagingen maken dat de vraag naar technologische vaardigheden en kennis in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Joop Hazeleger, directeur Knooppunt Techniek: “Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak. Want alleen samen maken we het verschil in de wereld van techniek en technologie.”

KIEZEN, LEREN EN WERKEN IN DE TECHNIEK

Knooppunt Techniek is gevestigd aan de Reehorsterweg op de Kenniscampus in Ede. Het is dé netwerkorganisatie in de regio als het om techniek en technologie gaat. Een ervaren partner met een groot netwerk in en kennis van de regio. Knooppunt Techniek verbindt onderwijs, bedrijfsleven en overheid met elkaar. Samen maken zij werk van kiezen, leren en werken in de techniek. Het team bestaat uit Joop Hazeleger, Cora van Wijngaarden en Josine Vernooij. “Met onze initiatieven zorgen we ervoor dat het onderwijs aan blijft sluiten op de vragen van de toekomst. Daarnaast verbeteren we het imago van technische beroepen, zodat er meer jongeren en zij-instromers kiezen voor techniek. Want dat is hard nodig. Zo dragen we bij aan de toekomst van de Regio Foodvalley,” aldus Joop.

HOE MAKEN WE HET VERSCHIL IN DE REGIO?
Hoe ziet de praktijk eruit en hoe zorgen we er nu voor dat we onze doelen bereiken? Joop: “Hier zijn ‘samenwerken’, ‘netwerken’, ‘de juiste wegen weten te bewandelen’ dé sleutelwoorden voor. We lopen rond in netwerken, hebben nauw contact met overheid, onderwijs en ondernemers en zijn in onze regio betrokken bij verschillende initiatieven waaronder: TechnoDiscovery, Sterk Techniek Onderwijs en het Techniekpact. Op regionaal niveau geven we, samen met onze partners, invulling aan deze initiatieven.” Zo organiseert Knooppunt Techniek o.a. bedrijfsbezoeken voor het onderwijs en beroepspraktijkdagen, waaronder de Techniek Oriëntatiedagen voor 2e jaars VMBO-leerlingen en de Bouw Inspiratie Dag voor leerlingen van groep 7 en 8. Binnenkort start Knooppunt Techniek de campagne ‘Ga voor techniek!’ om zij-instromers te enthousiasmeren voor de sector. “Ook zijn we betrokken bij ICT Campus. We zijn verantwoordelijk voor het deelproject ‘ICT-talent naar de regio FoodValley’. Door het organiseren van Hackathons, Bootcamps en invulling te geven aan de Digital Days leveren we een bijdrage aan de instroom van ICT-talent en stimuleren we de relatie onderwijs-arbeidsmarkt,” aldus Joop.

DIGILAB: HET ADVIESPUNT VOOR ONDERNEMERS OP HET GEBIED VAN DIGITALISERING
Het is hard werken om als mkb’er succesvol te zijn en te blijven in een snel veranderende wereld. Digitalisering biedt kansen. Knooppunt Techniek is één van de initiatiefnemers van de door studenten bemenste Digitale Werkplaats DigiLab. Joop: “Maar waar begin je als ondernemer? En waar haal je de tijd en het geld vandaan? Het DigiLab biedt uitkomst. Het DigiLab helpt mkb’ers in regio Foodvalley met digitalisering op het gebied van online marketing, data science en automatisering. Ook leveren ze maatwerkadvies. Studenten leren in de praktijk en ondernemers innoveren hun bedrijfsvoering. Inmiddels hebben de studenten al verschillende lokale ondernemers geholpen met digitaliseringsvragen. “Mooi dat Knooppunt Techniek op deze manier een steentje bij kan dragen aan een gezonde arbeidsmarkt met perspectief voor de langere termijn,” aldus Joop.

Kijk op digilab.nl voor meer informatie. Wil je meer weten over Knooppunt Techniek of over één van onze initiatieven? Ga naar knooppunttechniek.nl of bel (0318) 664 220

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement