WOC-secretaris Simon Vink over verbinding met FOV Regio Foodvalley: 'We hebben goud in handen'   

Magazines | Vallei Business nummer 4 2021

De economie groeit als kool in de Foodvalley en er liggen alleen maar meer kansen, ook voor een duurzame sociale ontwikkeling, wanneer het bedrijfsleven, onderwijs en overheden verbindingen met elkaar leggen. “Samen hebben we goud in handen,” zegt Simon Vink, secretaris van Wagenings Ondernemers Contact (WOC) en bestuurslid bij FOV Regio Foodvalley. “We moeten vooral niet te klein denken en iedereen erbij betrekken, ook interessante ondernemingen van buitenaf.”
 
Tekst: Aart van der Haagen
Fotografie: WOC
 
“Binnen FOV Regio Foodvalley proef ik nadrukkelijk de wens om een duurzame sociaal-economische ontwikkeling in dit gebied te stimuleren,” zegt Vink, terugkijkend op de eerste maanden van zijn bestuurstermijn, met het thema arbeidsmarkt in zijn portefeuille. In deze rol en als secretaris van WOC, waarbij hij de kennisintensieve sector vertegenwoordigt, versterkt hij de connectie tussen de twee organisaties. “Met elkaar behartigen we bredere belangen, hebben we meer denkvermogen en vormen we een grotere kritische massa richting de politiek, waarbij ik direct aanteken dat we graag mét overheden willen samenwerken. Wij vinden het van groot belang dat zij meedenken over de benodigde faciliteiten, zoals vestigingsklimaat, infrastructuur, ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onderwijsmogelijkheden en huisvesting van gezinnen.”
 
Innovatieve start-ups

 
Vink ziet volop mogelijkheden voor een kruisbestuiving tussen de achterban van WOC en FOV Regio Foodvalley. “Vanuit en rondom Wageningen University & Research ontstaan talloze innovatieve start-ups; bij elkaar opgeteld inmiddels enkele honderden. Zij fungeren in feite als interfaces tussen het internationale karakter van WUR en het mkb in de omgeving. Het levert veel spin-off op richting andere ondernemers. Denk aan allerlei zakelijke dienstverlening, maar ook aan de maakindustrie die producten op basis van een nieuw concept op grote schaal kan produceren. Dat trekt ook weer allerlei bedrijvigheid van buitenaf aan, zoals DSM en FrieslandCampina. Deze ontwikkelingen zorgen voor een groei in zowel directe als indirecte werkgelegenheid. Wat dat laatste betreft komt er gemiddeld factor 0,6 per arbeidsplaats bij. Een interessant kengetal voor ondernemers in de regio, die zich zouden moeten afvragen: ‘Wat kan dit voor mij betekenen?’ Overigens doet ook de Rijnhaven van Wageningen een belangrijke duit in het zakje binnen de economische ontwikkeling en oefent het World Food Center in Ede een aanzuigende werking op innovatieve bedrijven uit.”
 
Verbinders
 
Namens de twee organisaties waarvoor hij zich verdienstelijk maakt beschouwt Vink het voor zichzelf als een belangrijke missie om de bedrijven in de Foodvalley nader tot elkaar te brengen. “Dat willen we bij WOC een paar maal per jaar faciliteren door onze netwerkbijeenkomsten open te stellen voor alle ondernemers uit de regio, ongeacht of ze bij ons aangesloten zijn. We zullen daar actief ‘verbinders’ neerzetten die de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven met elkaar in contact brengen. Zo ontdekken ondernemers niet alleen wat ze voor elkaar kunnen betekenen, maar leren ze ook van elkaar.” De kracht van samenwerking tussen WOC en FOV Regio Foodvalley komt volgens de ‘dubbele’ bestuurder ook tot uiting in de beschikbaarheid van vrijwilligers die zitting willen nemen in één van de vele participatiecommissies. “De denktanks, de werk- en stuurgroepen, die zoveel goede dingen doen voor de sociaal-economische ontwikkeling van deze regio.” Het goud is er, alleen moeten bedrijfsleven, overheden en onderwijs het in een goede samenwerking delven en exploiteren.
 
Meer informatie: www.regiofoodvalley.nl
 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement