Bent u als ondernemer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een ingehuurde ZZP’er?

Magazines | Vallei Business nummer 4 2022

Veel ondernemers hebben momenteel te kampen met personeelstekorten. Het aantrekken van eigen werknemers kan soms lastig zijn. De klussen daarentegen blijven binnenstromen. Het inschakelen van een ZZP’er kan soms een uitkomst bieden, maar hoe is de aansprakelijkheid geregeld indien een door u ingehuurde ZZP’er schade veroorzaakt? Kunt u voor deze schade worden aangesproken?
 
Het leerstuk van aansprakelijkheid dient onderverdeeld te worden in contractuele- en buitencontractuele aansprakelijkheid. Bij contractuele aansprakelijkheid kunt u denken aan wanprestatie, oftewel het niet juist nakomen van de overeenkomst. Bij buitencontractuele aansprakelijkheid kunt u denken aan onrechtmatige daad.
 
Contractuele aansprakelijkheid
Bij contractuele aansprakelijkheid is het niet relevant of de schade is veroorzaakt door uzelf, uw werknemer of een door u ingehuurde ZZP’er. Indien u immers bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikmaakt van hulppersonen (lees: werknemers of overig ingehuurd personeel) bent u voor hun gedragingen op dezelfde wijze aansprakelijk als voor uw eigen gedragingen. De wet maakt hierin dus geen onderscheid tussen eigen werknemers en ingehuurde ZZP’ers. Een ZZP’er heeft, in tegenstelling tot een werknemer, wel de mogelijkheid de aansprakelijkheid in zijn algemene voorwaarden te beperken of uit te sluiten. Het verdient daarom aanbeveling de algemene voorwaarden van de ZZP’er goed door te nemen, voordat u hiermee akkoord gaat.
 
Buitencontractuele aansprakelijkheid
Bij buitencontractuele aansprakelijkheid maakt de wet een onderscheid in aansprakelijkheid voor ondergeschikten en niet-ondergeschikten. In beginsel zal de ZZP’er in de laatste categorie worden geplaatst. Indien een ZZP’er in dat geval schade veroorzaakt bent u enkel voor deze schade aansprakelijk indien de ZZP’er zijn opdracht ‘ter uitoefening van uw bedrijf’ verrichtte. Aansprakelijkheid voor fouten van de ZZP’er is dus enkel aan de orde indien (het bedrijf van) de ZZP’er hetzelfde soort werk uitvoert als uw eigen bedrijf. Het komt echter geregeld voor dat bijvoorbeeld een bouwbedrijf een schildersbedrijf inhuurt om de schilderwerkzaamheden op een bepaalde klus te verrichten. In deze situatie voert de schilder zijn opdracht niet uit ter uitoefening van het bouwbedrijf, waardoor het bouwbedrijf niet aangesproken kan worden voor fouten van de schilder.
 
Aansprakelijkheid voor ondergeschikten is sneller aan de orde, nu de voorwaarde ‘ter uitoefening van diens bedrijf’ bij deze categorie niet speelt. Op het eerste gezicht lijkt het hier enkel om aansprakelijkheid voor eigen werknemers te gaan. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat een ZZP’er onder omstandigheden aangemerkt kan worden als een werknemer. Hierbij wordt gekeken naar de feitelijke situatie, waarbij niet van belang is wat partijen hebben afgesproken over de onderlinge verhoudingen. Van belang is bijvoorbeeld of er tussen partijen een gezagsrelatie bestaat en of de ZZP’er op gelijke wijze als een werknemer meedraait in de organisatie. Verder speelt bijvoorbeeld mee hoe de ZZP’er naar buiten optreedt. Treedt hij onder zijn eigen naam naar buiten of doet hij dit onder de naam van zijn opdrachtgever. Draagt hij bijvoorbeeld diens bedrijfskleding en rijdt hij in diens bedrijfsbus? In een dergelijke situatie kan bepleit worden dat de ZZP’er als werknemer aangemerkt dient te worden, waarbij ook aansprakelijkheid in de vorm van ‘aansprakelijkheid voor ondergeschikten’ kan spelen. Om dit te voorkomen is het van belang duidelijke afspraken met de ZZP’er te maken en er zorg voor te dragen dat er naar buiten toe geen enkele twijfel kan bestaan over het feit dat de ZZP’er daadwerkelijk een ZZP’er is.
 
Afsluiting
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons kantoor op.  

Desiree van Klinken
is als advocaat verbonden aan Wolleswinkel Hofman Advocaten in Barneveld.

E-mail: vanklinken@wolleswinkelhofman.nl
www.wolleswinkelhofman.nl

Bezoekadres Barneveld
Stationsweg 43, 3771 VC Barneveld
T: 0342 49 10 28

Bezoekadres Nunspeet
F.A. Molijnlaan 131, 8071 AE Nunspeet
T: 0341 23 05 80
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by