MVO: SITA gaat voor het verduurzamen van afvalstromen

Magazines | Vallei Business nr 1 2012

Rob Heeres Productiedirecteur InterfaceFLOR en Reinoudt Klokke Key Accountmanager SITA Regio Randstad Noord.

SITA gaat voor het

verduurzamen van afvalstromen

Afval scheiden:

goed voor het milieu

De zorg voor het milieu is dagelijks werk voor SITA. Het inzamelen en verwerken van afval draait vooral om het zo optimaal en duurzaam mogelijk hergebruiken en

terugwinnen van kostbare grondstoffen uit afval. Door het hergebruiken en recyclen van afval wordt de CO2-uitstoot verminderd en wordt de druk op primaire grond- en brandstoffen gereduceerd. Duurzaam afvalmanagement begint met het scheiden van afval aan de bron, want dit geeft vaak het hoogste duurzaamheidseffect. Door verdere sortering en bewerking worden waardevolle producten en grondstoffen teruggewonnen. Zo zijn onder andere glas, metaal, papier, plastic en hout zeer goed te recyclen. SITA heeft in 2011 de eerste Nederlandse sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval geopend. Deze ultramoderne installatie sorteert een fors deel van het in Nederland gescheiden ingezamelde kunststof verpakkingsafval in verschillende soorten plastic voor de verwerking tot nieuwe plastic grondstoffen. Deze plastic grondstoffen kunnen weer gebruikt worden voor de productie van onder andere plastic flesjes en flacons, maar ook bijvoorbeeld fleece stof.

Duurzame energie

Maar ook voor afvalstromen die niet geschikt zijn voor recycling heeft SITA een duurzame oplossing. Deze afvalstromen zet SITA namelijk om in duurzame energie. Zo is SITA eigenaar van ReEnergy, een afvalenergiecentrale met de hoogste Europese normeringen in energierendement. Deze hoogrendementsinstallatie wekt ongeveer 275.000 MWh per jaar aan elektriciteit op. Dat is genoeg om zo’n 70.000 huishoudens van energie te voorzien. Maar liefst 53% van de elektriciteit die ReEnergy levert, is groen. Naast elektriciteit levert ReEnergy warmte aan nabijgelegen kassen waarmee ruim 3,5 miljoen m3 aardgas per jaar wordt bespaard.

Samen werken aan

duurzaamheid

SITA is groot pleitbezorger van samenwerking in de ketens. Reinoudt Klokke: “Door samenwerking in de ketens kunnen de

individuele en gezamenlijke ambities van de diverse partners op het gebied van duurzaamheid worden waargemaakt. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met InterfaceFLOR. InterfaceFLOR heeft een uniek tapijttegel terugname programma

genaamd ReEntry, waarmee al meer dan 90 miljoen kilo aan tapijttegels en tapijtresten wordt verwerkt.” Rob Heeres: “Dankzij een in 2011 in gebruik genomen machine als onderdeel van ReEntry 2.0, is InterfaceFLOR er als eerste in geslaagd het garen volledig van de onderkant van de tapijttegel te scheiden. Dankzij ReEntry wordt de tapijttegel in monostromen gescheiden. Hierdoor kan InterfaceFLOR 85% van de tapijttegel recyclen. De gescheiden grondstoffen worden vervolgens gebruikt voor nieuwe producten.” Rob vult aan: “Het doel van InterfaceFLOR, genaamd Mission Zero, om de hoeveelheid tapijt die aan het

einde van de levensduur als afval wordt

bestempeld te verminderen, wordt, dankzij ReEntry, steeds succesvoller. SITA zorgt hierbij voor de afvalinzameling bij de

fabriek in Scherpenzeel en verzorgt het transport van de gebruikte tapijttegels bij interieurprojecten van InterfaceFLOR. Met deze samenwerking worden de processen en middelen geoptimaliseerd en wordt duurzaamheid naar een hoger niveau getild, waarbij de volledige levenscyclus van

tapijttegels wordt omvat, ook na het einde van hun levensduur.”

Innovatieve duurzame

oplossing

In 2011 heeft SITA ook cup2paper

gelanceerd. Cup2paper is de duurzaamste oplossing voor wegwerpbekers. Deze duurzame koffiebekers kunnen – in

tegenstelling tot andere wegwerpbekers - gewoon in de oud papierstroom van SITA. De bekers zijn 100% recyclebaar en zowel de productie als het transport is 100% CO2-neutraal. Cup2paper is ideaal voor ondernemers die op een tastbare manier duurzaam willen ondernemen. Zo kan elke medewerker direct op de werkvloer zijn steentje bijdragen aan het duurzame

karakter van de onderneming. Cup2paper vormt een uniek concept waarmee een grote milieuwinst te behalen is.

SITA is specialist in duurzaam afvalmanagement en werkt in de volledige keten van inzameling, recycling en verwerking. Voor SITA is afval waardevol. Door het slim in te zamelen en duurzaam te verwerken kan het dienst doen als nieuwe grondstof of bouwstof. Zo kan een goed afvalbeleid bij dragen aan een duurzame samenleving.

SITA is specialist op het gebied van duurzaam

afvalmanagement. SITA verzorgt de inzameling,

de recycling of (energetische) verwerking van veel verschillende soorten afval: algemeen restafval, huishoudelijk afval, bedrijfsafval, hout, metalen, bouw- en sloopafval, glas, papier en karton en kunststofverpakkingen. Maar ook: vertrouwelijke informatiedragers, gevaarlijk afval en specifiek ziekenhuisafval. SITA heeft verder bedrijfsonderdelen voor de reiniging van straten, het bestrijden van plaagdieren, de bodemsanering en rioolbeheer en –onderhoud. Bij SITA in Nederland werken ruim 2.200 medewerkers verspreid over 40 vestigingen. Bel voor een Optimalisatievoorstel voor uw afvalinzameling met Reinoudt Klokke, 06-233 81799 of

e-mail reinoudt.klokke@sita.nl.

ReEntry fabriek InterfaceFLOR, Scherpenzeel.

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by