‘Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder'

Magazines | Vallei Business nummer 4 2020In de Regio Foodvalley wordt veel aandacht besteed aan circulair ondernemen. Een drijvende kracht achter veel duurzame initiatieven is het Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Deze organisatie stimuleert en verbindt ondernemers die zich sterk willen maken voor een innovatieve en duurzame toekomst. De Versnellingskamer vormt het dagelijks bestuur van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair en wil de overheid, onderwijs en ondernemers koppelen om circulaire plannen tot een succes te maken.


Met voorzitter Mariska de Kleijne (directievoorzitter Rabobank Vallei en Rijn), vicevoorzitter Wim Werkman (vicevoorzitter van de FOV Regio Foodvalley), Marco Verloop (wethouder gemeente Veenendaal) en Rien Komen (College van Bestuur AERES) zijn de drie O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) sterk vertegenwoordigd in de Versnellingskamer van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair.

Zij willen toe naar een toekomstbestendige en volhoudbare economie waarin circulair ondernemen de gewoonte is. Circulair ondernemen is een kansrijke basis voor nieuwe businessmodellen. Circulair ondernemen is investeren in duurzame winst. Na twee jaar Living Lab Regio Foodvalley Circulair maken wij de balans op met de Versnellingskamer en wij werpen alvast een blik op de toekomst.

Living Lab Regio Foodvalley Circulair is nu twee jaar actief. Hoe staat het er nu voor met de circulariteit in de regio?
Wim Werkman:
“We merken dat steeds meer ondernemers ons weten te vinden en nadrukkelijker bezig zijn met circulair ondernemen. Dat is een positieve ontwikkeling. En een noodzakelijke. Veel ondernemers dealen met de coronacrisis en velen het zwaar. Maar in deze tijd moet je als ondernemer ook nadenken over de koers voor de toekomst. Als je in jouw ondernemingsplan niet over circulariteit spreekt, dan bestaat jouw bedrijf over vijftien jaar niet meer. De meest succesvolle ondernemingen van dit moment hebben goed nagedacht over circulair ondernemen. Bij het gunnen van opdrachten en bij aanbestedingen wordt steeds meer een visie op duurzaamheid meegenomen.  Wanneer je als bedrijf daarin niet meegaat, vis je uiteindelijk achter het net.”

Wat houdt het Living Lab eigenlijk in en welke rol speelt de Versnellingskamer in de organisatie?
Marco Verloop: “Het Living Lab is een samenwerking tussen het onderwijs, ondernemers en overheid. De naam zegt het al: we vormen met ons netwerk een levend laboratorium waarin we samen nadenken en praten over circulariteit en plannen uitwerken tot experimenten. We willen de praktijk verrijken met de kennis en omgekeerd. Zo maken sectoren elkaar sterker. Wij vormen als Versnellingskamer het dagelijks bestuur dat ervoor zorgt dat de financiële verantwoording in orde is en wij spelen een coördinerende rol binnen de Living Lab. Bij ons komen de lijntjes van de drie O’s samen. Er is in de regio veel behoefte aan contact, netwerken en uitwisselen van goede voorbeelden. Dat willen wij faciliteren.”

Hoe gaat dat tot nu toe?
Rien Komen: “We zijn heel slagvaardig en werken doelgericht samen met mee dan vijftig founders en partners. Ook in een voor veel mensen moeilijk jaar blijven we inzetten op circulariteit. Door de hoge opkomst bij onze evenementen, nu ook digitale bijeenkomsten, merken we hoezeer duurzaamheid leeft in de Regio Foodvalley. De partijen die ons al hebben gevonden zijn heel betrokken. We merken ook dat meer bedrijven elkaar inspireren en enthousiasmeren om aan te sluiten bij ons Living Lab.”

Mariska de Kleijne: “Het Living Lab-programma is één van de projecten uit de Strategische Agenda 2015-2019 van Regio Foodvalley en we zijn inmiddels twee jaar bezig. De tweede helft gaat starten, om in sporttermen te spreken. In de eerste helft hebben we samenwerkingen tussen onderwijs, ondernemers en overheid gestructureerd en inspirerende plannen uitgewerkt in bijvoorbeeld onze werkplaatsen. Dat zijn tijdelijke netwerken van ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die aan de slag willen in de praktijk. Denk aan thema’s als waterstof, voedselverspilling en bouw. De deelnemers komen uit verschillende sectoren en denken gezamenlijk na over creatieve, duurzame plannen voor circulair ondernemen.”

Wim Werkman: “We hebben onlangs een geslaagde online kickoff gehad voor de nieuwe werkplaats Waterstof. Na afloop kreeg ik veel positieve berichten van ondernemers uit de regio. Het succes zit in samenwerking van de drie O’s. De rol van onderwijs moeten we ook echt benadrukken. Ook als we het hebben over de wenselijke ontwikkelingen voor de komende twee jaar. We moeten onderwijs nog meer inzetten voor onderzoeksvragen. De ondernemers kunnen nog veel meer opsteken van studenten dan ze op dit moment beseffen. Wij zijn er als Living Lab voor om bruggen te slaan.” 

Rien Komen: “Een belangrijk onderdeel van het Living Lab is dat we experimenteren. Daarin mogen we ook fouten maken en gewaagde plannen uitproberen. Maar juist daardoor komen we steeds een stap verder. Veel jonge mensen brengen mooie, vernieuwende ideeën in. De populariteit onder de jongere generaties voor circulaire economie blijft toenemen.”

Zijn er plannen of initiatieven waar jullie naar twee jaar Living Lab trots op zijn?
Mariska de Kleijne
: “In de hele regio zie je dat er steeds meer organisaties aan de slag zijn met circulair ondernemen. Dat op zichzelf is al een succes! De werkplaatsen zijn heel succesvolle initiatieven. Daar komen veel concrete, vernieuwende ideeën uit. De proeftuin Voedselverspilling is een mooi voorbeeld en de combinatie met Cirkelstad voor de werkplaats Bouw. Daarin blijkt hoe kort de lijntjes zijn in de Regio Foodvalley. Daar komen onderwijs, overheid en ondernemers samen en voeren we plannen uit in de praktijk.”

Marco Verloop: “In Veenendaal wordt een Integraal Kindcentrum (IKC), een school in combinatie met een kinderopvang, gebouwd. Dat hebben we als gemeente circulair aanbesteed. Daarbij wordt gekeken naar circulaire materialen en hoe ze hergebruikt kunnen worden. Daar denk je als overheid met bedrijven over na. Ik zie ondernemers in Veenendaal inspelen op circulariteit en hun kennis daarover delen in de regio. Het Living Lab speelt daarin de rol van verkenner en coördinator om dit te gaan organiseren.”

Wat zijn ambities voor de komende twee jaar van het Living Lab-programma? 
Wim Werkman
: “We hebben extra geld tot onze beschikking door de MKB-deal en van de Provincie Gelderland. Het doel is om de bestaande werkplaatsen te versterken, nieuwe werkplaatsen te starten en een nog sterkere koppeling met het onderwijs te maken. We willen daar matchmaking doen tussen aanbod en vraag. We willen nog meer circulaire projecten opstarten, zoals de werkplaats Industrie. We hopen in de komende periode meer ondernemers als partner te verwelkomen bij het Living Lab. Dat maakt de keten sterker, de werkplaatsen nog inspirerender en dan doen we nog meer kennis op voor circulaire thema’s. Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder.”

Doe mee en word partner!
Circulair ondernemen is geen utopie meer, het levert inmiddels nieuwe businessmodellen op die kansen bieden. U vindt op onze website www.regiofoodvalleycirculair.nl meer informatie over o.a. de werkplaatsen, onze activiteiten en organisatie. Bij onze voorlopers vindt u verhalen van ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden over hun bijdrage aan een duurzame economie. Via www.regiofoodvalleycirculair.nl/partner-worden ziet u al onze partnerschappen en een overzicht van al onze founders en partners.
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement