‘Het Living Lab creëert een netwerk waarvan iedereen profiteert’

Magazines | Vallei Business nummer 4 2020ACV is de afval- en grondstoffeninzamelaar in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen en sinds vorig jaar partner bij Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Marc Veenhuizen, manager Beleid en Innovatie, stelt dat ACV zich sinds de oprichting in 1999 sterk maakt voor duurzaamheid, maar in het Living Lab worden zij door de andere partners weer geprikkeld door verfrissende discussies.


ACV ontstond ruim twintig jaar geleden toen de activiteiten voor de gemeenten Ede en Wageningen samengevoegd werden in één organisatie: Afvalcombinatie De Vallei. Later werden Renkum (2001) en Veenendaal (2008) en Renswoude (2020) toegevoegd. De missie van ACV is om opdracht gevende gemeenten, bedrijven en particulieren te ontzorgen wat betreft afval & reiniging en te opereren als de logische, regionale samenwerkingspartner.

Daarbij houdt ACV oog op duurzaamheid. “Duurzaamheid en circulariteit zijn containerbegrippen en we moeten ervoor waken dat dat niet zo blijft. Uiteindelijk kun je stap voor stap een circulaire ladder afgaan met termen als re-use, repair en recycling. Op dat gebied zijn wij al jaren vooruitstrevend”, vertelt Veenhuizen. “We zitten in op het hergebruik van grondstoffen, metalen, hout en papier. Maar ook GFT. Wanneer we dat hebben ingezameld laten we het vergisten en composteren. Dat kan weer ingezet worden in de landbouw. We hebben een eigen kringloopbedrijf wat op de ladder nog weer belangrijker is. Een van de speerpunten waar wij nu op inzetten is voedselverspilling. In de discussie over hoe we dat kunnen verminderen en tegengaan, kan ACV als afvalwerker ook een prominente rol spelen. Dit is de hoogste sport op de ladder, refuse. ”

Op de werkplaats Voedselverspilling van het Living Lab was Veenhuizen dan ook een zeer betrokken deelnemer. “Op het gebied van voedselverspilling willen wij ons sterk maken in de Regio Foodvalley. We hebben nu een project lopen in samenwerking met onder andere de Wageningen Universiteit (WUR) om te kijken hoe we voedselverspilling kunnen voorkomen. Daarbij gaat het onderzoek ook deels over het gedrag van mensen en waarom ze meer producten kopen dan ze daadwerkelijk ook consumeren”, aldus Veenhuizen.

De bijeenkomsten van het Living Lab bieden ACV en Veenhuizen vaak verfrissende inzichten. “Op de werkplaatsen kom je in gesprek met deelnemers uit andere sectoren die je op een andere manier naar processen kunnen laten kijken. Zo kun je van elkaar leren en elkaar inspireren. Loskomen van je eigen sector is goed om met een andere bril naar een bepaald thema of bepaalde ontwikkeling te kijken. Als ACV denken wij ook altijd na over hoe we onze werkzaamheden nog beter, duurzamer en slimmer kunnen inrichten en uitvoeren. Het Living Lab is een netwerk waar wij behoefte aan hadden. Dat gold voor meer partners die zich al aangesloten hebben. We helpen elkaar om verder te komen op weg naar een duurzame, circulaire toekomst. Het is nu nog vooral een fase van aftasten en om te zien wat we voor elkaar kunnen. In de komende jaren willen we ideeën en initiatieven concreet maken. Het Living Lab creëert een netwerk waarvan iedereen profiteert.”
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement