BOOT Organiserend: ingenieurs met een verhaal

Magazines | Vallei Business nummer 2 2021

Toen de neven Hans en Kees Boot in 1990 besloten in Veenendaal een eigen ingenieursbureau te starten hadden ze een duidelijk plan. Ze wilden zich niet alleen richten op civiele techniek, maar ook op de leefomgeving van projecten. Daarvoor hadden ze meerdere disciplines nodig en die kwamen er dan ook. Door die verbreding werd het mogelijk opdrachtgevers een compleet pakket diensten aan te bieden voor de inrichting van de buitenruimte. Maar dat is niet het enige dat het bureau van de neven Boot onderscheidde, maar misschien wel het meest wezenlijke. BOOT organiserend ingenieursburo levert niet alleen technische oplossingen, maar onderzoekt, adviseert en organiseert het complete traject ook. Directielid Jaco Poppe vertelt er meer over.

Jaco Poppe kwam in 1998 binnen als adviseur op het gebied van milieutechniek. Hij groeide door tot projectleider en commercieel manager. In 2020 trad hij samen met Wim Franken toe tot de directie. Samen met Kees Boot vormen zij het directieteam van BOOT. Neef Hans heeft de organisatie inmiddels verlaten. Jaco Poppe: “Onderscheidend? Niet zozeer wat werkterrein betreft, wel wat het brede aanbod in dienstverlening betreft. Dat is een bewuste keuze. Hier werken specialisten uit zeer diverse vakgebieden en daardoor kunnen we projecten van A tot Z regelen. Neem bijvoorbeeld de omvorming van een fabriekslocatie tot woningbouwlocatie. Wij kunnen het gehele traject begeleiden: van de sloop (inclusief vergunningen, circulair hergebruik materialen, bodemonderzoek en -sanering) tot en met de plannen voor de inrichting van de nieuwe locatie en uiteindelijk de oplevering.”

MIDDELGROOT BUREAU
“Dat noemen we ontzorgen”, vertelt Jaco Poppe. “Het biedt ons de kans opdrachtgevers veel werk uit handen te nemen. Het kan, het hoeft niet, we zijn flexibel en dus maken we ook graag deel uit van een projectteam. Breed inzetbaar als het beter is, maar ook de specialist op deelgebieden. We zijn ook onderscheidend in initiatieven rond circulariteit en duurzaamheid en misschien ook wel in de grootte van ons bedrijf. Wij zitten met 130 medewerkers in het middensegment van ingenieursbureaus en dat betekent dat we klanten persoonlijk bedienen, maar ook dat we elkaar intern steeds goed weten te vinden. Dat is essentieel. Wanneer een projectleider tegen een probleem aanloopt, moet hij niet alleen weten waar hij intern de specialisten kan vinden, maar er ook even naartoe kunnen lopen. Dat maakt elk traject veel eenvoudiger.

EERST DENKEN, DAN DOEN
BOOT is vooral praktisch georganiseerd. “Het ene specialisme kwam vaak uit het andere voort”, aldus Jaco Poppe. “Dat we ons met alles rond bodem, water, infrastructuur en GEO-informatie bezig houden ligt voor de hand. Dat we daarvoor een aparte afdeling projectmanagement hebben opgetuigd ook. Onze specialismen rond asbest, circulaire sloop en chroom 6 liggen misschien minder voor de hand, maar ze vormen voor ons een belangrijke aanvulling op alles wat klanten nodig hebben. Het maakt het mogelijk om uitgebreid over elk project na te denken. Neem bijvoorbeeld het project in Amerongen, waar we bezig zijn met de klimaatadaptieve inrichting van de gehele dorpskern. Of het project in Veenendaal-Oost waar we de gehele infrastructuur voorbereiden. Dit zijn projecten waarbij we de breedte van onze organisatie inzetten om de klant zo goed mogelijk te ondersteunen. Eerst denken, dan doen, dat is hier het credo en vrijwel altijd de vaste procesgang. Dat is soms best lastig voor klanten. Die komen hier met de wens een onderzoek uit te laten voeren, de rest vinden ze op dat moment niet zo nodig. Wij proberen ze dan te overtuigen dat het de moeite loont verder te kijken, in het voortraject na te denken over eventuele kansen en problemen, op voorhand knelpunten te benoemen en daarna pas aan de slag te gaan met de uitvoering. Daarmee voorkom je niet alleen fouten en vertragingen, het levert soms ook prachtige kansen op. Je bespaart dus geld en tegelijkertijd vergroot je de mogelijkheden van een project. Zo benaderen we elke aanvraag. We halen er meteen alle specialisten bij die er hun licht over laten schijnen. Zo gaat er een gefundeerd plan de deur uit. Voordeel voor ons is dat als we het werk gegund krijgen, het projectteam al klaar staat. Dat is in onze visie de basis voor een geslaagd traject. Wanneer we de specialisten niet zelf in huis hebben, dan zoeken we er vertrouwde partners bij, bijvoorbeeld voor onderzoek naar oude munitie in de grond. Ook daarom noemen onze klanten ons een betrouwbaar bureau.”

Jaco Poppe noemt als voorbeeld de problemen die kunnen ontstaan wanneer in bepaalde trajecten niet in een vroeg stadium overleg start met alle stakeholders. “Communicatie is cruciaal, anders organiseer je verzet en is de kans groot dat het hele project van tafel gaat. Betrek je stakeholders vanaf de start, laat ze meepraten over problemen en oplossingen, dan groeit de betrokkenheid en is de kans op succes veel groter. Daar wordt veel te weinig over nagedacht met alle gevolgen van dien.”

CIRCULARITEIT
BOOT organiserend ingenieursbureau heeft circulariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. “Circulariteit begint bij jezelf, je moet als bureau zelf het goede voorbeeld geven. Als je adviezen geeft over klimaatadaptatie, biodiversiteit, hittestress of circulariteit, kunnen klanten als ze ons kantoor bezoeken direct zien wat we bedoelen. Zo hebben we ons terrein ingericht met een waterberging en infiltratiesysteem, groene parkeerplaatsen en zonnepanelen op het dak. Sinds 2012 rijden we met groene Caddy’s en personenauto’s op elektriciteit van ons eigen dak of via groene stroom die we inkopen. Daarnaast stimuleren we het fietsgebruik, we hebben bij de herinrichting van ons gebouw zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materialen die we in sloopprojecten konden verwerven. Zo staan in ons Circulaire Café tafels die onze meubelmaker heeft gemaakt van oud dakbeschot van de Fruitbuurt in Utrecht, een project van ons. Niet alleen unieke ontwerpen, maar ook hergebruik van kostbaar materiaal. We hebben een kantoorpand aan de overkant van de straat aangekocht en dat zijn we nu volledig opnieuw aan het inrichten. Daarbij gebruiken we nieuwe materialen waar het moet en hergebruiken we oude materialen. Daarbij streven we naar 70% hergebruik van bestaande materialen. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij de ontmanteling van een ziekenhuis en daarbij dreigden prachtige glazen panelen te worden vernietigd. Die gebruiken we nu als wanden in onze vergaderruimten. Ook stalen puien en plafondplaatjes krijgen een nieuwe bestemming. Dit zijn maar een paar voorbeelden van hergebruik van materialen in ons nieuwe pand.” Jaco Poppe begrijpt de soms aanvankelijke weerstand. “Klanten denken dat het veel tijd kost om oude materialen te verwerven, maar dat valt mee als je de juiste kanalen gebruikt. Het is vooral belangrijk om op tijd te beginnen met het oogsten van materialen. Bovendien kun je vaak tegen lage kosten prachtige oude materialen inzetten en dat is niet alleen goed voor de planeet, maar het biedt ook meerwaarde aan ge - bouwen en het leidt tot een inspirerende en prettige plaats om te werken.”

INSERT
De mensen van BOOT geloven in samenwerking. Intern, maar vooral ook extern. “Daarom spelen we een belangrijke rol in allerlei nieuwe initiatieven rond duurzaamheid en circulariteit. Neem bijvoorbeeld Insert, een innovatief, circulair platform voor de bouw, civiele techniek en groenbedrijven, dat hergebruik van materialen stimuleert. BOOT is initiatiefnemer van deze non-profit stichting. Insert bestaat uit een marktplaats waarop herbruikbare (bouw)materialen, bomen en heesters worden aangeboden. Daarnaast faciliteert en stimuleert Insert de circulaire economie door te inspireren en partijen aan elkaar te verbinden. Zo koppelen we vraag en aanbod op alle niveaus. Insert maakt ook digitale materialen- en stoffeninventarisaties, waarbij herbruikbare materialen worden gedocumenteerd. Bij een stoffeninventarisatie gebeurt dit op basis van hoofddeelstromen. Aan de hand van tekeningen en een visuele inspectie op de locatie worden de hoeveelheden beton, glas, metaal, hout, kalkzandsteen en bijvoorbeeld mengpuin geregistreerd. Op basis daarvan kan een ‘materialenpaspoort’ worden gemaakt dat wordt geregistreerd bij Madaster, waarvan BOOT Kennedy een partner is. Daarnaast voert BOOT uitgebreide materiaalinventarisaties uit gericht op het primair hergebruik van materialen. Zo heeft de klant een compleet beeld van de circulaire waarde. Bovendien maakt zo’n paspoort een verruiming van de financieringsruimte bij een bank bespreekbaar. De circulaire waarde van een gebouw komt namelijk bovenop de restwaarde van een gebouw. We willen met Insert partijen in de bouwketen verbinden en ondersteunen om samen het hergebruik van bouwmaterialen verder te stimuleren. Het moet uiteindelijk heel normaal zijn dat materialen uit sloop,- renovatie of transformatieprojecten een nieuwe bestemming krijgen. Die transformatie van herbruikbare sloopmaterialen naar bouwmaterialen vraagt om samenwerking en die stimuleren we met Insert.”

ASBESTOS MANAGER EN NHK
Andere initiatieven van BOOT zijn de Asbestos Manager en de Nationale Hittestress Kaart. De Asbestos Manager is een afgeschermde database voor bedrijven, corporaties en instellingen, waarin alle asbestgegevens van hun vastgoed op het hoogste detailniveau zijn vastgelegd. Dat geeft helder zicht op aanwezigheid van asbest en de daaraan verbonden risico’s, over de stand van zaken rond sanering en de verwachte kosten. Het overzicht is actueel, eenvoudig in gebruik en het levert door inzicht substantiële kostenbesparingen op. De Nationale Hittestress Kaart (NHK) geeft helderheid over de hotspots in met name stedelijke gebieden en biedt direct handelingsperspectief voor planning en programmering van maatregelen. “We zijn erg trots op onze initiatieven, omdat ze een belangrijke rol spelen in het vergroten van de veiligheid en gezondheid en de problematiek rond bijvoorbeeld klimaatverandering.”

COÖPERATIE
Jaco Poppe: “Deze initiatieven komen tot stand door de kennis van zaken en de creativiteit van onze medewerkers. Dat moet ook. Ons ondernemerschap vraagt ook de komende jaren voortdurend initiatief om te anticiperen op de markt. Nieuwe vraagstukken, nieuwe contractvormen; samen met de opdrachtgever zoeken wij naar een optimale invulling van vraag en aanbod. Wij zijn ons er binnen BOOT sterk van bewust dat de kwaliteit en de continuïteit van onze organisatie staat of valt met onze medewerkers. We doen er dus alles aan om goede mensen aan ons te binden en vast te houden. Dat lukt uitstekend. We bieden ruimte en kansen om te groeien en daar vragen we ondernemerschap en verantwoordelijkheid voor terug. We hebben bijvoorbeeld vier jaar geleden een traject ingezet waarin medewerkers hun interesse in de functie van projectleider kenbaar konden maken. Daar kregen we elf reacties op en daarvan zijn er nu negen daadwerkelijk projectleider. Ook met betrekking tot de continuïteit van ons bedrijf hebben we stappen gezet. We hebben het eigendom van de organisatie deels doorgeschoven naar een stichting, waarin medewerkers kunnen deelnemen, een soort coöperatief model. Dat had tot gevolg dat nu zo’n 30% in eigendom is van onze eigen mensen. Daarmee creëer je positivisme, inzet en motivatie. Intern, maar ook extern. We werken samen aan een toekomstbestendige leefomgeving, in de eigen organisatie en in onze projecten. Mensen willen graag bij BOOT horen en met BOOT werken, daar zijn we enorm trots op!”
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement