The future of mobility: Laat al fietsend een duurzame voetafdruk achter

Magazines | Vallei Business nummer 2 2021

Circulariteit en duurzaamheid worden steeds belangrijkere thema’s in de Regio Foodvalley. Ook op het gebied van mobiliteit. In de regio verschijnen steeds meer e-bikes en elektrische auto’s, zoals op de campus van Wageningen University & Research (WUR). In het Mobility as a Service-project (MaaS) werkt de WUR met Mobility Mixx en de gemeente Wageningen samen aan een duurzaam en innovatief vervoersconcept. Wij spraken met de projectleider gebiedsgerichte aanpak Stijn van den Broek en Harald Ernst, CEO van mobiliteitsprovider Mobility Mixx, over deelfietsen, e-bikes en the future of mobility.

Duurzame mobiliteit staat voor een vervoersconcept waarbij de verplaatsingen geen nadelige invloed hebben op het milieu en CO2-uitstoot verminderen. Welke voetafdruk laat je achter wanneer je naar het kantoor gaat of wanneer je een meeting hebt? Stap je in de auto of zelfs het vliegtuig voor een bespreking (in een ander land) of organiseer je een onlinemeeting? Onze verplaatsingen vormen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Die resulteren in veel gevallen in CO2-uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen. Hoe kunnen we daar verandering in brengen? En niet alleen met mooie plannen op papier, maar daadwerkelijk in het straatbeeld. In de regio Foodvalley worden duurzame mobiliteitsplannen uitgevoerd en doorontwikkeld.

DEELFIETSEN
Met een online event werd op dinsdag 30 maart de officiële start gevierd van Mobility as a Service bij Wageningen University & Research. Bedrijven en instellingen in de regio werden geïnformeerd over de kansen voor slimmere en duurzame mobiliteit, met de WUR als een inspirerende wegbereider. In samenwerking met mobiliteitsprovider Mobility Mixx ondersteunt de WUR de medewerkers nu al met een gebruiks- en milieuvriendelijk vervoersconcept. Door de beschikbare vervoersmiddelen te delen en verder uit te breiden, kunnen in de toekomst ook andere reizigers in de regio Foodvalley hiervan profiteren en hun vervoer slimmer organiseren.

Met MaaS wordt het convenant Duurzame Mobiliteit Food Valley nu ook concreet. Het convenant is ondertekend door de Provincie Gelderland, Regio Foodvalley en diverse werkgevers. In fase één van het MaaS-project zijn elektrische deelauto’s uitgerold voor dienstreizen van de WUR-medewerkers en deze zomer start fase 2 met een netwerk van deelfietsen op en rond het WUR-terrein. Daaraan wordt later nog openbaar vervoer gekoppeld.

Voor de campus van de WUR is een deelfiets een ideale vorm van vervoer, geeft Stijn van den Broek, projectleider gebiedsgerichte aanpak in de regio Foodvalley, aan. “Medewerkers en studenten van de WUR moeten vaak van de ene kant naar de andere kant van het terrein en voor die korte afstanden kun je dan in de toekomst de (elektrische) deelfiets pakken. De deelfietsen maken onderdeel uit van het netwerk van MaaS. Het gaat er om dat je de verbinding legt met deelauto’s en openbaar vervoer. Je kan denken aan een duurzame hub bij station Ede-Wageningen, waar werknemers na een treinrit de deelfiets pakken om naar WUR te gaan. Of naar andere bedrijven als er hopelijk meer werkgevers aansluiten. Zo creëer je een duurzaam vervoersconcept.”

Mobiliteitsprovider Mobility Mixx werkt samen met de WUR en maakt de vervoersbewegingen van de medewerkers inzichtelijk met behulp van een portal en een app. Daar kunnen ook de deelauto’s en -fietsen worden geboekt en reiskosten gedeclareerd worden. “Als werkgever kun je in de portal en op de app zien hoeveel kilometers de deelauto’s maken, hoeveel treinritten kosten en hoeveel je kwijt bent voor parkeerkosten. Het gaat erom dat je zicht krijgt op de vervoersbewegingen binnen je organisatie en de kosten daarvan. Zo kun je zien waar je kunt besparen op reiskosten, uitstoot van CO2 en administratieve lasten”, vertelt Harald Ernst, CEO van Mobility Mixx.

Ernst hoopt dat Mobility Mixx samen met de WUR en de gemeente Wageningen met het MaaS-project een rol als aanjager voor duurzame mobiliteit in de regio kan vervullen. “Het allermooiste is als je met meerdere partijen een netwerk kunt opstarten van duurzame vervoersmogelijkheden. In de regio Foodvalley zijn we al heel actief bezig, maar ook in andere regio’s werken we samen met bedrijven en gemeenten aan duurzame vervoersconcepten. We werken al toe naar Arnhem en Nijmegen en richting Den Bosch en Eindhoven. Gezamenlijk bouwen we aan een steeds omvangrijker duurzaam vervoersnetwerk, waarin deelnemen steeds aantrekkelijker wordt. Door schaalvergroting kunnen we duurzame initiatieven optimaal benutten.”

“Het doel is ook meer bedrijven die op de campus zijn gevestigd en daar buiten deel te laten nemen aan MaaS”, zegt Ernst. “De trend van duurzaam ondernemen was al ingezet voor corona, maar sinds de coronatijd is er steeds meer behoefte aan flexibiliteit, voor wat betreft reismogelijkheden. Hoe ga je om met doorlopende kosten van leaseauto’s en reisabonnementen? Is het niet veel efficiënter om te betalen naar gebruik van de vervoersmiddelen? Zeker in 2021 merken we dat meer werkgevers informeren naar de duurzame vervoersmogelijkheden, ook omdat veel werknemers thuis werkten en misschien voortaan deels blijven doen. Nu er licht aan het einde van de coronatunnel lijkt te komen, zal de focus bij steeds meer bedrijven ook weer komen op investeringen in duurzame oplossingen.”

E-BIKES
Naast de deelmobiliteit waarin de (elektrische) fiets een belangrijke rol gaat vervullen merkt Van den Broek ook dat steeds meer werkgevers e-bikes aanschaffen. “Steeds meer werkgevers maken fietsen ook aantrekkelijker. Voor een rit in de auto wordt vaak een vergoeding van 19 cent per kilometer betaald, maar dat is helemaal niet wettelijk vastgelegd. Er zijn ook werkgevers die ervoor kiezen om bij (elektrisch) fietsen 19 cent per kilometer te vergoeden. En als je met een brandstofauto komt wordt het 12 cent per kilometer. Ik zie ook dat de faciliteiten voor fietsers verbeteren bij bedrijven. Denk aan een veilige stalling, maar ook aan kleedkamers met douches en lockers. De fiets gaat een steeds prominentere rol innemen in het woon-werkverkeer. Er zitten veel voordelen aan. De werknemers worden er vitaler door en dat scheelt uiteindelijk ook weer in ziektedagen [onderzoek wijst uit, 1,3 dagen per jaar per medewerker].”

“Om fietsgebruik te blijven stimuleren heeft de Regio Foodvalley een fietsstimuleringsprogramma opgezet. Dit activeert medewerkers te gaan fietsen en stimuleert hen om dat ook te blijven doen. Het fietsstimuleringprogramma Fietsvalley kan door ondersteuning van de Regio Foodvalley kosteloos ingezet worden. Voor een succesvolle campagne is wel het raadzaam om daar ook een pool van e-bikes bij te plaatsen, zodat medewerkers laagdrempelig kennis kunnen maken met het gemak en comfort van een e-bike. Zeker als je werknemers geen grote afstanden hoeven af te leggen vanuit huis of voor andere werk gerelateerde kilometers, heeft het voordelen voor werknemer én werkgever. Wanneer je als werkgever geïnteresseerd bent in het fietsstimuleringsprogramma, dan kun je op elk gewenst moment starten en ben je 12 maanden verzekerd van leuke prikkels en incentives voor werknemers om het goede gedrag vast te houden. BOV (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal) is inmiddels zo enthousiast over het programma van Fietsvalley dat zij een campagne ontwikkelt heeft voor de achterban in Veenendaal. Op vrijdag 18 juni was de formele aftrap”, aldus Van den Broek.

De ambitie is om van werknemers keuzereizigers te maken, zegt Van den Broek. “Waar ga je werken en hoe ga je daarnaartoe? Kan je de spits mijden en als je gaat reizen wat is jouw doel? Hoe meer bedrijven en werknemers in het concept meegaan hoe kleiner de voetafdruk die we achterlaten op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving waarin we wonen en werken. Het gaat erom dat we bewust worden van de gevolgen van de keuzes die we maken. Als werkgever is het goed om te weten in welke mate je duurzame keuzes kunt ondersteunen. Werkgevers waren voor de coronatijd misschien sceptisch over thuis werken, dat zal nu anders zijn. Corona lijkt de rol van breekijzer te hebben ingenomen op het gebied van mobiliteit en flexibiliteit.”

PARTICIPEREN
The future of mobility, noemt Ernst het. “De coronatijd heeft tot veel nieuwe inzichten geleid. En de trend van duurzaam ondernemen zet zich steeds sterker door, ook in vraagstukken rond mobiliteit. Voor werkgevers, van elk formaat liggen hier kansen om duurzamer en slimmer om te gaan met mobiliteit. Als Mobility Mixx kunnen we een werkgever al binnen een week onze service aanbieden en ook de vervoersbewegingen in het bedrijf koppelen aan de portal en onze app”, aldus Ernst.

Als projectleider gebiedsgerichte aanpak wil Van den Broek de werkgevers in de regio Foodvalley stimuleren om mee te doen aan de plannen die voortkomen uit het convenant Duurzame Mobiliteit Regio Foodvalley. “Als bedrijven meer informatie willen over duurzame en slimme mobiliteit of hulp nodig hebben om te starten met duurzame mobiliteit van werknemers, help ik hen graag”, besluit Van den Broek.

Meer informatie kun je vinden op; www.slimopwegregiofoodvalley.nl en www.mobilitymixx.nl
 
Elektrische bakfiets past perfect in duurzame filosofie Food of Cultures

Duurzaam ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid staan bij Mahan Eslami en haar familiebedrijf hoog in het vaandel. Samen met haar ouders heeft ze wereldkeukenrestaurant en cateringbedrijf Food of Cultures in Wageningen op de kaart gezet. De familie Eslami kwam in de jaren negentig vanuit Iran naar Nederland en nu bieden ze binnen Food of Cultures vrouwen met een migratieachtergrond en een zekere afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich te ontplooien tot horecaprofessionals. Daarnaast bieden ze met hun maaltijdservice Delen smaakt beter klanten de mogelijkheid om bij hun bestelling ook maaltijden te doneren aan de Voedselbank en het AZC, zoals Food of Cultures dat zelf ook doet. Naast hun maatschappelijke rol binnen de gemeente denkt Food of Cultures ook heel bewust na over duurzaam ondernemen. Niet alleen door te investeren in energiebesparende kookapparatuur en duurzame LED-verlichting. “We maken sinds twee jaar gebruik van een elektrische cargo bike”, vertelt Mahan. “Voorheen brachten we onze maaltijden, zoals naar de WUR, rond met een bestelbus, maar als Food of Cultures denken we altijd na over innoverende duurzame investeringen en oplossingen. Zo kwamen we op het idee om een cargo bike aan te schaffen. Dat bleek een schot in de roos. Zeker binnen Wageningen zijn we vaak nog sneller dan met de auto en we kunnen voor 50 personen aan maaltijden meenemen op onze fiets.” Food of Cultures wil in de nabije toekomst ook een elektrische auto aanschaffen voor de langere afstanden. “Als ondernemer heb je daar minder kosten aan en je dient een gemeenschappelijk doel door het milieu niet te belasten. We merken ook aan onze klanten dat ze het enorm waarderen dat we duurzaam ondernemen”, aldus Mahan. “De cargo bike is een bijzondere verschijning en we merken dat andere mensen belangstelling tonen voor waar we voor staan. Het doel is om de gemeente Wageningen in 2030 klimaatneutraal te maken en wij dragen daar heel graag ons steentje aan bij. Als we zo’n mooi doel stellen moeten we eigenlijk ook allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.”
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement