Unbrick en Living Lab Regio Foodvalley Circulair slaan handen ineen

Magazines | Vallei Business nummer 5 2022

Duurzame materialen, zo min mogelijk materiaalgebruik en maximaal hergebruik. Circulair bouwen is de toekomst en veel bedrijven zijn volop in beweging. Unbrick in Ede is één van de koplopers in de regio. Anders denken, buiten de gebaande paden en gebruikelijke werkwijzen, is de sleutel tot succes. Circulair bouwen is niet alleen beter voor de planeet, maar geeft bedrijven ook bestaansrecht voor de toekomst.

Unbrick, ontwikkelaar van duurzame woningen, won dit jaar de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20, georganiseerd door CIRCLES (met als initiatiefnemers VNONCW Midden, KiEMT, Rabobank, Living Lab Regio Foodvalley Circulair en provincie Gelderland). Het bedrijf was ook genomineerd voor de Regio Foodvalley Innovatieprijs 2022 in oktober jl. omdat hun bouwwijze en filosofie heel innovatief is en tot duurzame ontwikkeling leidt.

Op de avond van de Innovatieprijs hebben het Living Lab Regio Foodvalley Circulair en Unbrick een samenwerkings-overeenkomst gesloten. Unbrick wordt partner van het netwerk van het Living Lab Circulair en verbindt zich aan de ambities om duurzaam met grondstoffen om te gaan, kringlopen te sluiten en toekomstbestendig te ondernemen. Het Living Lab Circulair bestaat uit meer dan zestig partners uit bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten en inspireert, verbindt en versnelt om de kansen die de circulaire economie biedt te verzilveren. Het gezamenlijke motto is: 'Samen werk maken van de circulaire economie in Regio Foodvalley!'.

Unbrick assembleert woningen van duurzaam gewonnen CLT-hout, die weer helemaal uit elkaar kunnen worden gehaald. "We hebben een droom om het anders te doen", zegt Merijn Storm van Leeuwen, één van de founding partners van Unbrick. "Om een beter huis te maken, dat voor iedereen bereikbaar is." Hout als bouwgrondstof is biobased, bomen nemen CO2 op en het hout komt uit productiebossen waar voor elke gekapte boom er drie nieuwe worden aangeplant. Isolatie en zonnepanelen zorgen ervoor dat de huizen meer energie opleveren dan ze verbruiken.

Omdenken

Unbrick, gestart in 2020, ontwikkelt vooralsnog luxe vakantiewoningen voor vakantieparken. "Zo kunnen we, net zoals Tesla dat doet, alle technieken en mogelijkheden testen", legt Storm van Leeuwen uit. Omdenken is daarbij het sleutelwoord. "Door je bij alles af te vra-gen waarom je het op een bepaalde ma-nier doet, kun je veranderingen in gang zetten", zegt hij. De ondernemer realiseert zich dat de ontwikkeling naar circulair bij een nieuw op te starten bedrijf gemakkelijker gaat. "Je kunt het dan in één keer anders opzetten en tot enorme innovaties komen."

Om materiaalgebruik te minimaliseren en zo efficiënt mogelijk te werken, gebruikt Unbrick geavanceerde software die afkomstig is uit de lucht- en ruimtevaart-industrie. "Daarmee kunnen we heel specifiek en precies ontwerpen", stelt Storm van Leeuwen. Van de woningen wordt een materialenpaspoort aangelegd, zodat ze geregistreerd zijn als bron van materialen voor de toekomst. En met leveranciers worden waar mogelijk afspraken gemaakt over het terugnemen van materialen na de levensloop van de woningen.

Steen in de vijver

Storm van Leeuwen hoopt dat hij meer bedrijven enthousiast kan maken voor duurzaamheid en circulariteit. "We willen een steen in de vijver zijn en merken dat we anderen kunnen aansteken", zegt hij. "Onze schroeven worden nu bijvoorbeeld aangeleverd in statiegeldkratten, nadat we vroegen of het anders kon." Door samen te werken met bedrijven in de omgeving zijn er veel 'easy-wins' te halen, verwacht hij. "Bijvoorbeeld door transport of centrale inkoop af te stemmen. Er is veel maakindustrie in de regio, met veel potentie om gezamenlijk circulariteit een stap verder te brengen."

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Circulair bouwen brengt een revolutie in de bouw teweeg. "In de werkplaats willen we niet alleen bedrijven onderling, maar ook graag overheid en ondernemers samenbrengen", benadrukt Alexander van den Buuse. "De kracht van verandering zit in het MKB. Bouwers kunnen wel circulair bouwen, maar er is nog geen duidelijke vraag vanuit gemeenten. Het is nodig dat bedrijven en gemeenten dezelfde taal gaan spreken, dan kunnen vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd." De Werkplaats Bouw is een samenwerking tussen Regio Foodvalley Circulair en Cirkelstad Veenendaal, waarmee ook het kennisnetwerk van Cirkelstad beschikbaar is.

In Living Lab Regio Foodvalley Circulair werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstituten samen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. In werkplaatsen rond een bepaald thema, wisselen partners kennis en ervaring uit. Deelnemers aan de Werkplaats Bouw van het Living Lab werken samen aan concrete cases uit de praktijk. "Het Living Lab jaagt initiatieven aan, brengt partijen bij elkaar en helpt om buiten de eigen bubbel te zoeken naar oplossingen", zegt Van den Buuse, trekker van de werkplaats Bouw.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag deelnemen aan deze werkplaats? Neem contact op met Alexander van den Buuse: a.vandenbuuse@buroboot.nl of kijk op regiofoodvalleycirculair.nl

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement