De Community of Practice Waterstof in beeld

Magazines | Vallei Business nummer 2 2023

In het Living Lab Regio Foodvalley werken meer dan 40 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen aan het versnellen van de Circulaire Economie. We zijn een lerend netwerk dat samenwerkt aan concrete projecten, dat onderling kennis uitwisselt en dat inspireert en ondersteunt. Grondstoffen en reststromen zijn belangrijk voor nu en voor de toekomst: denk aan leveringsproblemen, milieuknelpunten rond afval, verspilling en strengere regelgeving. Oplossingen voor die uitdagingen liggen bij het sluiten van kringlopen, zorgen voor transparante en betaalbare ketens en het geven van meerwaarde aan materialen. En dit biedt ook kansen voor bedrijven via innovaties, nieuwe verdienmodellen en toekomstbestendig ondernemen. Goed voor Regio Foodvalley, goed voor de samenleving!
 
Communities of Practice
Binnen het Living Lab van Regio Foodvalley Circulair zijn er voor verschillende thema’s Communities of Practice (CoP) in het leven geroepen. In deze Communities, voorheen Werkplaatsen genoemd, komen ketenpartijen, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden bij elkaar die aan de slag willen in de praktijk.

Met de start van het programma van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair 2023-2026 is meer focus gelegd op het werken aan eigen en gezamenlijke doelen. Daarbinnen is kennisdeling en inspiratie nog steeds een instrument, maar wordt de aanpak breder en meer maatwerk om doelen te bereiken.    

De insteek en vorm die gekozen wordt, is afhankelijk van de behoeften van de deelnemers. Waar voor de ene Community of Practice de nadruk ligt op grotere bijeenkomsten rondom kennisuitwisseling en expertise, bespreken andere Communities in klein verband een concreet project of ontwikkelwens met de nadruk op samenwerking en keteninnovatie.

De Communities of Practice vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van het Living Lab Regio Foodvalley. Tijd om ze in de spotlight te plaatsen, om te beginnen de CoP Waterstof.
 
Terugblik op 2022
In 2022 is de Werkplaats Waterstof zeer actief geweest in Regio Foodvalley. Er werden diverse bijeenkomsten georganiseerd waarbij telkens een specifiek aspect van het thema centraal stond. De locaties voor de waterstofbijeenkomsten waren vaak al een inspiratie op zich.

Een greep uit de activiteiten die werden georganiseerd: In maart was de werkplaats te gast bij het duurzame IPKW bedrijventerrein in Arnhem om samen te verkennen wat er komt kijken bij het realiseren van een waterstof-initiatief met betrekking tot regelgeving en vergunningen. Ook Toyota Material Handling in Ede was gastheer voor een bijeenkomst met als thema: de collectieve inkoop aan de vraagkant van de waterstofinitiatieven, denk hierbij aan inkopen van voertuigen. Zo was er onder andere een inspirerende lezing over de mogelijkheden voor zero emission vuilophaalwagens als drager van de transitie naar waterstof. Belangrijk hierin is de rol van de overheid, die de innovatie kan aanjagen door de juiste voorwaarden te stellen en scheppen, net als bij de rol van provincies bij OV-concessies bijvoorbeeld. De rol van de arbeidsmarkt en het ontwikkelen van leerprogramma’s in het faciliteren van de waterstoftransitie was het onderwerp van de bijeenkomst in september. Bij deze bijeenkomst op de opleidingslocatie Aeres Tech, kregen de deelnemers de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de demolabs en klaslokalen waar de technici van de toekomst worden opgeleid. Ook is er een projectkaart ontwikkeld, die – breder dan Regio Foodvalley – inzichtelijk maakt waar o.a. gewerkt wordt aan vulpunten, het opwekken van waterstof of technologie-ontwikkeling. De projectkaart kan bekeken worden op https://h2kansenkaart.kiemt.nl/.
 
Activiteiten in 2023
De Community of Practice Waterstof heeft een vliegende start gemaakt in 2023. In januari kwamen geïnteresseerden bijeen om te horen en te spreken over innovatie en toepassing van waterstof in de agrarische sector. En er staat meer op het programma: In februari is een stageonderzoek gestart dat tot juni zal duren, waarin het onderzoeken van de ontwikkeling van vraag naar en aanbod van waterstof in de regio en daarnaast de vormgeving van samenwerking tussen afnemende en aanbiedende partijen in van de sector (zwaar) transport centraal staat.
Ook worden er dit jaar diverse meet-ups georganiseerd. Deze meet-ups zijn thema gedreven en voor een specifieke doelgroep opgezet. Zoals op 26 april over de Boerderij van de Toekomst en de rol van waterstof. De meet-ups vallen onder verantwoordelijkheid van de innovatiemonitor Regio Foodvalley.

Het doel van de CoP Waterstof voor dit jaar is het faciliteren van de concrete ontwikkeling van nieuwe (en bestaande) waterstofinitiatieven. De CoP Waterstof wil een initiërende en aanjagende rol op zich nemen en zich bijdragen aan het leggen van verbindingen tussen verschillende sectoren zoals transport, landbouw, bedrijventerreinen en industrie.
 
Bevlogen begeleiders
Al deze activiteiten worden voorbereid en begeleid door twee bevlogen Community of Practice begeleiders: Dina El Filali (Dina.el.filali@dutchboostinggroup.nl) en Erik van der Veer (Erik.van.der.Veer@dutchboostinggroup.nl) van Dutch Boosting Group. Zij onderhouden korte lijnen met de programmamanager en de andere Community of Practice-begeleiders en zorgen onder meer voor het uitdragen van resultaten.
 
Geïnteresseerd in de Community of Practice Waterstof, of één van onze andere Communities? Kijk op de website van Living Lab Regio Foodvalley Circulair voor meer informatie. Partnerschap van het Living Lab levert vele voordelen op en biedt de kans om deel uit te maken van een brede samenwerking voor de circulaire economie van morgen. Bij interesse of vragen nodigen we u van harte uit om contact op te nemen. (www.regiofoodvalleycirculair.nl)

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by