Column Pension@Work: De Wet Toekomst Pensioenen

Magazines | Vallei Business nummer 2 2023

Komt die nieuwe Pensioenwet er nog? Dat is de grote vraag. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de nieuwe Pensioenwet met een twee derde meerderheid aangenomen en sindsdien is het wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het lijkt erop dat de Eerste Kamer er nog op het nippertje (uiterlijk op 30 mei) in de huidige samenstelling over het kan stemmen. En dat is belangrijk want de kans is aanwezig dat de 'nieuwe Eerste Kamer' niet met het wetsvoorstel instemt, BBB is er namelijk tegen!

Dat is allemaal leuk en aardig zult u denken, maar hebben we een nieuw pensioenstelsel eigenlijk wel nodig? Is ons huidige pensioenstelsel dan zo slecht? Dat zijn goede vragen. En het antwoord op de laatste vraag is nee, eerlijk gezegd is ons huidige pensioenstelsel alles behalve slecht! Volgens het jaarlijkse wereldwijde onderzoek van Mercer is het Nederlandse pensioenstelsel zelfs het op een na beste ter wereld! Alleen IJsland doet het beter dan wij. We kunnen dus wel stellen dat we een uitstekend pensioenstelsel hebben. Toch is een grondige herziening volgens de minister en de sociale partners hard nodig. En daarmee hebben zij wel een punt.

Ten eerste omdat ons huidige pensioenstelsel te duur wordt. Dit komt met name door de gestegen levensverwachting, de lage rente en niet te vergeten de belofte van een gegarandeerd (en het liefst ook geïndexeerd) pensioen. De resterende levensverwachting van een 65-jarige man of vrouw is met respectievelijk 19,1 en 21,53 jaar flink gestegen t.o.v. de jaren 50 van de vorige eeuw. En de verwachting is dat de stijging de komende jaren doorzet. Samen met de lage rente zorgt deze ontwikkeling ervoor dat de prijs voor een levenslang gegarandeerd pensioen flink hoger is dan vroeger.

Ten tweede is het belangrijk dat de kosten van de pensioenopbouw eerlijker worden verdeeld over de verschillende generaties. Op dit moment is er sprake van een zogenaamde doorsneepremie. Dat betekent dat de premie voor bijvoorbeeld 1.000 pensioeninkomen voor alle deelnemers van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (bijvoorbeeld ABP of PMT) gelijk is. Maar omdat de premie voor een jongere deelnemer veel langer kan ren-deren dan de premie voor een oudere is dit oneerlijk. In de praktijk betaalt de jongere op deze manier namelijk mee aan het pensioen voor de oudere.

De derde reden voor aanpassing is dat het pensioenstelsel steeds minder past bij de huidige tijd. Onze maatschappij is niet meer hetzelfde als in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw toen het pensioenstelsel is bedacht. Mensen werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever en willen steeds meer hun eigen keuzes kunnen maken. Daarnaast willen zij inzicht in en inspraak over de manier waarop zij hun pensioen opbouwen. Het huidige pensioenstelsel is daar niet goed op ingericht.

Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel wil de minister ons pensioenstelsel toekomst bestendig maken zodat een goed pensioen weer voor iedereen bereikbaar wordt. Nu maar hopen dat er op tijd gestemd wordt in de Eerste Kamer!

Remco Havekes
RPA FFP
Pension@Work

delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement Hosted by